Počet nájdených zariadení 233 (3 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ANDROMEDES, SPOL. S.R.O. (1351x) Jazmínova 553  980 02   JESENSKé 
2.  ARETEUS S.R.O. (500x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
3.  BARDEJOVSKÉ KÚPELE A.S. (1061x) Bardejovské kúpele  086 31   BARDEJOVSKé KúPELE 
4.  BENROD S.R.O. (502x) Kolónia 8  943 42   GBELCE 
5.  CELL B S.R.O. (469x) Na Lúkach 2  934 01   LEVICE 
6.  CHIRDIA, S.R.O. (881x) M. R. Štefánika č. 55/2  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
7.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4831x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
8.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6924x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
9.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4809x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
10.  DIA - GNOSIS S.R.O. (662x) Rekreačná 2  921 01   PIEšťANY 
11.  DIA - KONTROL S.R.O. (723x) Mlynská 11  935 32   KALNá NAD HRONOM 
12.  DIA - LIFE, S.R.O. (712x) Gazdovská 17/32  945 01   KOMáRNO 
13.  DIA - SANTMART, S.R.O. (758x) Jesenského 21  036 01   MARTIN 
14.  DIA MEDICO S.R.O. (700x) Nemocničná 1  927 01   ŠAľA 
15.  DIA P & P, S.R.O. (453x) Mudroňova 16  036 01   MARTIN 
16.  DIA ŽILINA, S.R.O. (739x) Voktecha Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
17.  DIA-MED ŽALÚDKOVÁ ĽUDMILA, S.R.O. (509x) Pod Lachovcom č. 55/1727  020 01   PúCHOV 
18.  DIAB - INT, S.R.O. (514x) S. Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
19.  DIAB S.R.O. (713x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
20.  DIABEDA S.R.O. (743x) Tbiliská 6  831 06   BRATISLAVA 
21.  DIABET SPOL.,S.R.O. (746x) Bajzova 2  821 08   BRATISLAVA 3 
22.  DIABETES CENTRUM, S.R.O. (600x) Pod Brezinou č. 6402/82  911 01   TRENčíN 
23.  DIABETES MELLITUS-RAZUS, S.R.O. (705x) 280  930 16   VYDRANY 
24.  DIABETOL, S.R.O. (764x) Hlavná 60  080 01   PREšOV 
25.  DIABETOLÓGIA, S.R.O. (699x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
26.  DIABETOLOGICKá AMBULANCIA S.R.O. (775x) Hodská 373/38  924 01   GALANTA 
27.  DIABINT, S.R.O. (423x) Stred 424  023 54   TURZOVKA 
28.  DIACARE S.R.O. (451x) Narcisová 521/4  945 04   KOMáRNO-NOVá STRáž 
29.  DIACENTRUM, S.R.O. (493x) Považská 12  034 01   RUžOMBEROK 
30.  DIADA, S.R.O., (563x) Pánska 17  085 01   BARDEJOV 
31.  DIADÉM S.R.O. (598x) Mierová 21  982 01   TORNAľA 
32.  DIAFA , S.R.O. (719x) Kukuričná 17  831 03   BRATISLAVA 
33.  DIAGYN SÍLEŠ, S.R.O. (524x) Fraňa Kráľa 1391/9  955 01   TOPOľčANY 
34.  DIAINTER, S.R.O. (485x) Mieru 549/16  028 01   TRSTENá 
35.  DIAKOM, SPOL. S R.O. (709x) Papierenská 3956/2  058 01   POPRAD - VEľKá 
36.  DIALIP, S.R.O. (452x) Nám.Oslobobditeľov 25  071 01   MICHALOVCE 
37.  DIALIPHA, S.R.O. (819x) Krčava 126  072 51   KRčAVA 
38.  DIALIPID, S.R.O. (533x) Reimanova 8  080 01   PREšOV 
39.  DIAMEDICAL, S.R.O. (760x) Ružová 1  909 01   SKALICA 
40.  DIAMET, S.R.O. (403x) Gaštanová 1908/1  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
41.  DIAMETABOL S.R.O. (697x) Bancíkovej 5  821 03   BRATISLAVA 214 
42.  DIASPAN, S.R.O., (463x) akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
43.  DIAVITA S.R.O. (440x) Fialkové údolie č. 3  811 01   BRATISLAVA 
44.  DIAVYŠ, S.R.O. (726x) Kúpeľná 112/6  949 01   NITRA 
45.  DR. ŠANTOVá S.R.O. (534x) brnenská 65  040 01   KOšICE 
46.  ENDIAMED, S.R.O. (1064x) Pelhřimovská 1193/3  026 01   DOLNý KUBíN 
47.  ENDOMED, S.R.O. (739x) Komenského 43  040 01   KOšICE 
48.  EUGEN, S.R.O. (487x) Piešťanská 35  949 11   NITRA 
49.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3435x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
50.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11151x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
51.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11086x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
52.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11017x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
53.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11340x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
54.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (5055x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
55.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9221x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
56.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10415x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
57.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10822x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
58.  FORLIFE N.O. (5793x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
59.  HUMAN-CARE, S.R.O. (560x) Furčianska 69  040 01   KOŠICE 
60.  INTERDIA, S.R.O. (420x) Sabinovská 33  080 01   PREšOV 
61.  INTERNá A DIABETOLOGICKá AMBULANCIA - MUDR.ĽUBICA SLOBODOVá, S.R.O. (449x) Kráľovská 256/1  909 01   SKALICA 
62.  IVAMEDIC S.R.O. (505x) Tyršovo nábrežie 10  040 01   KOŠICE 
63.  JAAT STYLE, S.R.O. (824x) Amurská 7  040 01   KOšICE 
64.  JESENIUS SAMARIA, S.R.O. (1427x) Dlhá 47  931 01   ŠAMORíN 
65.  KAMIEM, S.R.O. (850x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
66.  LEK - TOP, S.R.O. (512x) Prostejovská 33  080 01   PREšOV 
67.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5300x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
68.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4817x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
69.  LUMEDIC S.R.O. (645x) Čsl. armády 9  040 01   KOšICE 
70.  MARISSA, S.R.O. (748x) Čsl.armády 1140  908 45   GBELY 
71.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11508x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
72.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2223x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
73.  MEDCENTRUM, S.R.O. (5106x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
74.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2804x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
75.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6588x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
76.  MEDIKARD S.R.O. (2040x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
77.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4401x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
78.  MEDIVASA S.R.O. (984x) NsP, V. Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
79.  MEDIVET,S.R.O. (757x) Holekova 6  811 04   BRATISLAVA 
80.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (3072x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
81.  MESTSKá POLIKLINIKA S.R.O. SEčOVCE (1202x) Dargovských hrdinov 137/10  078 01   SEčOVCE 
82.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4843x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
83.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (6011x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
84.  METABOLIC CENTRUM, S.R.O. (767x) Štefánikova 2600/1  960 01   ZVOLEN 
85.  METABOLICKé CENTRUM MUDR. KATARíNY RAšLOVEJ, S.R.O. (711x) Janotova 10  841 04   BRATISLAVA 
86.  METABOLICKÉ CENTRUM, S.R.O. (442x) Škultétyho 7  036 01   MARTIN 
87.  MUDR. ALAKSOVÁ MÁRIA (768x) Rákocziho 11  945 01   KOMáRNO 
88.  MUDR. ALENA LOMENčíKOVá, S.R.O. (414x) Novákova 551/3  036 01   MARTIN 
89.  MUDR. ANNA GALVáNKOVá (492x) Bernoláková 2476  955 01   TOPOľčANY 
90.  MUDR. BARTKOVÁ ALENA (528x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
91.  MUDR. BELEŠOVÁ KATARÍNA (665x) Maršála Koneva 1  040 01   KOšICE 
92.  MUDR. BELKOVÁ LÝDIA (632x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
93.  MUDR. BEŇUŠOVÁ OĽGA (571x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
94.  MUDR. BITAROVSKÁ EVA (694x) SNP 19  934 01   LEVICE 
95.  MUDR. BUČKOVÁ EDUARDA (634x) Tbiliská 6  831 06   BRATISLAVA 
96.  MUDR. DAGMAR LUKAčKOVá (420x) Bernolákova 24  953 01   ZLATé MORAVCE 
97.  MUDR. DEVEČKOVÁ ANNA (595x) Jilemnického 22  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
98.  MUDR. DROTÁROVÁ JOLANA (575x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
99.  MUDR. DUŠAN FORBAK (684x) KOMENSKÉHO 36  937 01   ŽELIEZOVCE 
100.  MUDR. DYSKOVÁ BLAŽENA (638x) Hviezdoslavova 27  060 01   KEžMAROK 

Strana č. < späť tam >