Počet nájdených zariadení 201 (3 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  AJC MED, S.R.O. (542x) Fraňa Kráľa 1673/32  955 01   TOPOľčANY 
2.  ANGELUS, S.R.O. (495x) Štítnická 8  048 01   ROžňAVA 
3.  BARDEJOVSKÉ KÚPELE A.S. (1060x) Bardejovské kúpele  086 31   BARDEJOVSKé KúPELE 
4.  BENIMED S.R.O. (933x) Rekreačná 2  921 01   PIEšťANY 
5.  BIO-FIT, SPOL. S R.O. (1948x) SNP č. 36  941 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
6.  CARDIO D&R, S.R.O. KOšICE (380x) Maršala Koneva  040 22   KOšICE 
7.  CARDIO S.R.O. (444x) Kpt.Nálepku 726/11  924 01   GALANTA 
8.  CARDIOCONSULT S.R.O. (596x) Čajkovského 5  811 04   BRATISLAVA 1 
9.  COR CENTER, S.R.O. (411x) SNP 108  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
10.  COR JESU, S.R.O. (367x) F. Hečka č. 1449/5  020 01   PúCHOV - HORNé KOčKOVCE 
11.  COR S.R.O. (1116x) B. Bartóka 11  936 01   ŠAHY 
12.  COR VITAE, S.R.O. (487x) Zd. Nejedlého 39  934 01   LEVICE 
13.  CORALL DS, S.R.O. (492x) Gaštanový rad 4177/27  929 01   DUNAJSKá STREDA 
14.  CORDIN S.R.O. (379x) Hodská 373/38  924 01   GALANTA 
15.  CORFIL, S.R.O. (410x) Podlavická cesta 25/6452  974 09   BANSKá BYSTRICA 
16.  CORINT ALTHEA S.R.O. (624x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
17.  CORP S.R.O. (514x) Zlatá 17  040 01   KOšICE 
18.  DOC. MUDR. JOZEF GONSORČÍK, CSC. (569x) Krásnohorská 67  040 11   KOšICE 
19.  DOM SRDCA, S.R.O. (506x) Zelená 3  036 08   MARTIN 
20.  ERGOMED S.R.O. (3354x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
21.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3434x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
22.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11145x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
23.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11085x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
24.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11011x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
25.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11332x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
26.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (5053x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
27.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9218x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
28.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8728x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
29.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10413x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
30.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10811x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
31.  FORLIFE N.O. (5793x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
32.  HC KLINIKA, SPOL. S R.O. (707x) Pribinova 7  920 01   HLOHOVEC 
33.  HEDAK , A.S. (2777x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
34.  IMCORE, S.R.O. (342x) SLOVENSKÁ 86  080 01   PREŠOV 
35.  INTER - KARDIO, S.R.O. (484x) Valča 257  038 35   VALčA 
36.  INTERNá A KARDIOLOGICKá AMBULANCIA TREBIšOV, SPOL. S R.O. (487x) J. Kostru 1  075 01   TREBIšOV 
37.  INTERNA SK, S.R.O. (489x) čat. Nebiljaka 788/25  089 01   SVIDNíK 
38.  INTERNO - KARDIO S.R.O. (427x) Letná 45  040 01   KOšICE 
39.  IVANMED, S.R.O. (403x) Kukoreliho 9  071 01   MICHALOVCE 
40.  JAGAL, S.R.O. (353x) Zlatovská č. 17  911 05   TRENčíN 
41.  JALIT, S.R.O. (695x) Zlatovská cesta č. 17  911 05   TRENčíN 
42.  JESENIUS SAMARIA, S.R.O. (1427x) Dlhá 47  931 01   ŠAMORíN 
43.  KADERMA MAJTÁN, S.R.O. (775x) POĽOVNÍCKA 380  955 01   TOVARNÍKY 
44.  KAMIEM, S.R.O. (849x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
45.  KARDIO S.R.O. (390x) Okružná 18  058 01   POPRAD 
46.  KARDIO-ONKOLÓGIA, S.R.O. (798x) M. Gaceka 2030/17  026 01   DOLNý KUBíN 
47.  KARDIO-SANUS, SPOL.,S.R.O. (456x) P.Horova 14  841 07   BRATISLAVA 
48.  KARDIOCENTRUM S.R.O. (424x) Strojárenská 13  040 01   KOšICE 
49.  KARDIOCENTRUM, OPERATíVA LEKáRSKA SPOLOčNOSť, SPOL. S R.O. (1226x) Ambra Pietra 33  036 01   MARTIN 
50.  KARDIOCOMP S.R.O. (541x) Letná 45  040 01   KOšICE 
51.  KARDIOLÓGIA - MUDR. ŠULEJ PETER, S.R. O. (432x) Hurbanova 1183/30  026 01   DOLNý KUBíN 
52.  KARDIOLÓGIA-KONTINUUM, S.R.O., (835x) 1. mája 21  066 01   HUMENNé 
53.  KARDIOLOGICKÁ AMBULANCIA, S.R.O. (399x) Kapisztóryho č. 5  940 01   NOVé ZáMKY 
54.  KARDIOMED S.R.O. (462x) P.Dobšinského 13  984 01   LUčENEC 
55.  KARDIONITRA, S.R.O. (411x) Golianova 1064/141  949 01   NITRA 
56.  KARDIOPLUS, SPOL. S.R.O. (456x) Prievidzská 48/90  972 13   NITRIANSKE PRAVNO 
57.  KARDIOPREVENT S.R.O. (807x) Čermeľská 62  040 01   KOšICE 
58.  KRANKAS S.R.O. (3431x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
59.  KúPELE BRUSNO, A.S. (2483x) Brusno  976 62   BRUSNO 
60.  LAŠAN MD S.R.O. (935x) Slovenská 69  080 32   PREšOV 
61.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5298x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
62.  LETESIA, SPOL.S.R.O. (419x) Ružová 2259/15  075 01   TREBIšOV 
63.  LOVICOR, S.R.O. (406x) Zlatovská cesta č. 17  911 05   TRENčíN 
64.  M.K.U. MED, S.R.O. (538x) Medená 27  811 02   BRATISLAVA 
65.  MARKOMEDIK, S.R.O. (718x) Mlynské Luhy 24  821 05   BRATISLAVA 
66.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11505x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
67.  MEDCENTRUM, S.R.O. (5105x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
68.  MEDI - RAL, S.R.O. (476x) Narcisova č. 6  911 01   TRENčíN 
69.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3429x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
70.  MEDICENTRUM HEART SPOL. S R.O. (467x) Majlátha 7  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
71.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2801x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
72.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3617x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
73.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6585x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
74.  MEDIKARD S.R.O. (2039x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
75.  MEDIKOCENTRUM, S.R.O. (744x) Čapajevova 23  080 05   PREšOV 
76.  MEDILUK S.R.O. (398x) Strojárska 524/20  069 01   SNINA 1 
77.  MEDINET, S.R.O. (852x) Lichnerova 89/23  903 01   SENEC 
78.  MEDIPRED, S.R.O. (489x) Radničné námestie 43  085 01   BARDEJOV 
79.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4401x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
80.  MEDISPOL, S.R.O. (811x) Konštantínova 17  080 01   PREšOV 
81.  MEDIVASA S.R.O. (981x) NsP, V. Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
82.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4426x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
83.  MESTSKá POLIKLINIKA S.R.O. SEčOVCE (1202x) Dargovských hrdinov 137/10  078 01   SEčOVCE 
84.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (6010x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
85.  MUDR. ANDREA GÖGHOVÁ (534x) Kyjevská 22  048 01   ROŽŇAVA 
86.  MUDR. ANNA CHOLUJOVá, S.R.O. (409x) V. Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
87.  MUDR. BARANYAI ALEXANDER (450x) SNP 19  934 01   LEVICE 
88.  MUDR. BEŽILLA JOZEF (413x) Tkáčska 1/15  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
89.  MUDR. BURANOVSKÝ JOZEF (388x) Brezová 13  071 01   MICHALOVCE 
90.  MUDR. CHRENKO DUŠAN (345x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
91.  MUDR. DAGMAR FILOVá (405x) Horná č. 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 
92.  MUDR. DULKOVÁ KATARÍNA (519x) Ďumbierska 32  833 05   BRATISLAVA 
93.  MUDR. FRANTIŠEK BALÁZS (338x) Hradná č. 2  945 01   KOMáRNO 
94.  MUDR. FRANTIŠEK POLÁK (468x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
95.  MUDR. GAĽOVÁ MÁRIA (400x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
96.  MUDR. GONOS IVAN (728x) Garbiarska 7  048 01   ROžňAVA 
97.  MUDR. HARUŠTIAKOVÁ MÁRIA (389x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
98.  MUDR. HUDÁK ŠTEFAN (381x) M. R. Štefánika 867  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
99.  MUDR. IVAN HERMEL (390x) Obrancov mieru 3  064 01   STARá ĽUBOVňA 
100.  MUDR. IVAN MAJERčáK (521x) Štefánikova 46  040 01   KOšICE 

Strana č. < späť tam >