Počet nájdených zariadení 49 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ALGMED, S.R.O. (591x) Lichardova 29  040 01   KOšICE 
2.  ARNIKA VRANOV N/T. S.R.O. (499x) Puškinova 1005  093 03   VRANOV NAD TOPľOU 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10785x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10769x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
5.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10613x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8371x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10033x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
8.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10395x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
9.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5105x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
10.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4658x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
11.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11192x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
12.  MUDR. CÍBIK VILIAM, PHD. (815x) č. 539  018 52   PRUSKé 
13.  MUDR. ONDREJKOVIČOVÁ ALENA (412x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
14.  MUDR. VEIS ONDREJ (574x) KOMENSKÉHO 36  937 01   ŽELIEZOVCE 
15.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4305x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
16.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5524x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
17.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4290x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
18.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3729x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
19.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3569x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
20.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8217x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
21.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4292x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
22.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8003x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
23.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3976x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
24.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6163x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5840x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4783x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
27.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6526x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
28.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4159x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
29.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7331x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7025x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10181x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
32.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3349x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
33.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5673x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
34.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7744x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
35.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8040x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
36.  NSP ILAVA, N.O. (3670x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
37.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8846x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
38.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9034x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
39.  NSP SV.LUKášA (6330x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
40.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7922x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
41.  PRO VITAE N. O. (6284x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
42.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5226x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
43.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKú PROTETIKU, N.O. (2230x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
44.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9755x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
45.  VALERIA, S. R. O. (406x) Kišovce 408  059 12   HôRKA 
46.  VNSP LUčENEC,N.O. (6696x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
47.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5667x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
48.  ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (2172x) Mudroňova 14  036 01   MARTIN 
49.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4825x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE