Počet nájdených zariadení 138 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  AAGS, S.R.O. (452x) Veľkoblahovská č.23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
2.  AKIREUM, S.R.O. (704x) Starohájska 2/6755  917 01   TRNAVA 
3.  AQUAPARK POPRAD, S.R.O. (854x) Športová 1397/1  058 01   POPRAD 
4.  ARTHROS, S.R.O. (596x) KOLLÁROVA 49  036 01   MARTIN 
5.  ARTROMAC N.O. (530x) Werferova 3  040 01   KOšICE 
6.  BENIMED S.R.O. (894x) Rekreačná 2  921 01   PIEšťANY 
7.  CENTRUM KLINICKEJ A NATURÁLNEJ REUMATOLÓGIE, S.R.O. (697x) Moyzesova č. 406  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
8.  CHIREMED, S. R. O. (704x) ul. Vácka č. 4104/5  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
9.  CHIREUM, S.R.O. (611x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
10.  COR S.R.O. (1079x) B. Bartóka 11  936 01   ŠAHY 
11.  DR. RAYMANN S.R.O. (717x) Nábrežie A.Hlinku č.27  920 01   HLOHOVEC 
12.  ECCLESIA, S.R.O. (815x) Gergelya Czuczora č.1  940 01   NOVé ZáMKY 
13.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3304x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
14.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10785x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10770x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
16.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10615x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
17.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10958x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
18.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4864x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
19.  FIDELITAS, SPOL. S R.O. (700x) Limbová 5  831 01   BRATISLAVA 37 
20.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10397x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
21.  HEDAK , A.S. (2663x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
22.  INTREU, S.R.O. (606x) Hviezdoslavova 9/9  091 01   STROPKOV 
23.  KALA SPOLOčNOSť S RUčENíM OBMEDZENýM (507x) Sninská 25  066 01   HUMENNé 
24.  KRANKAS S.R.O. (3323x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
25.  LEGE ARTIS, S.R.O. (673x) Drieňová 38  821 01   BRATISLAVA 
26.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5105x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
27.  LIEčEBNé TERMáLNE KúPELE, A.S. (1922x) Sklené Teplice 100  966 03   SKLENé TEPLICE 
28.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4658x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
29.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11194x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
30.  MED-PRAKTIK, S.R.O. (509x) Nemocničná 1  990 01   VEľKý KRTíš 
31.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4253x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
32.  MEDEOS, S.R.O. (633x) Zlatovská č. 1  911 05   TRENčíN 
33.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3493x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
34.  MEDICONA, S.R.O. (1128x) Moldavská 33  040 01   KOšICE 
35.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6337x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
36.  MEDIKARD S.R.O. (1959x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
37.  MEDIPAL, S.R.O. (615x) Sv. Michala 32  934 01   LEVICE 
38.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4234x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
39.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4231x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
40.  MOBILITAS S.R.O. (649x) Pevnostný rad 18  945 01   KOMáRNO 
41.  MUDR. ANNA MAŇKOVÁ (419x) Thurzova 15  036 01   MARTIN 
42.  MUDR. AŠVERUSOVÁ KATARÍNA (522x) Bernolákova 4207/19  955 01   TOPOľčANY 
43.  MUDR. BALLEKOVÁ SLÁVKA (434x) UL. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
44.  MUDR. BIRTOKOVÁ MÁRIA (372x) Pionierov 14  048 01   ROžňAVA 
45.  MUDR. BLAHÚT IVAN (579x) ÚVN PLK, Považská 12  034 01   RUžOMBEROK 
46.  MUDR. BRDOVÁ LÝDIA (639x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
47.  MUDR. BRUňáKOVá REU, S.R.O. (604x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
48.  MUDR. ČUNČÍKOVÁ ROZÁLIA (589x) Nitrianska č.5  921 01   PIEšťANY 
49.  MUDR. DANICA TELEPKOVá, S.R.O. (538x) Lomonosovova 10  040 01   KOšICE 
50.  MUDR. DURDÍKOVÁ VALÉRIA (489x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
51.  MUDR. DUšAN KOSTOVčíK (581x) Mierová 12  073 01   SOBRANCE 
52.  MUDR. EVA LADICKá (363x) Bernolákova 2476  955 01   TOPOľčANY 
53.  MUDR. EVA MACEJKOVá (449x) Gorkého 47  974 01   BANSKá BYSTRICA 
54.  MUDR. FILKOVÁ MÁRIA (384x) J.Janošku 4  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
55.  MUDR. FREISLEBENOVÁ JANA (454x) 1.mája 2045  066 01   HUMENNé 
56.  MUDR. HRAŠKO VLADIMÍR (622x) Banisko 1  977 01   BREZNO 
57.  MUDR. HUSÁROVÁ VIOLA (394x) Železničná 23  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
58.  MUDR. JANA VILčEKOVá, S.R.O. (583x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
59.  MUDR. JOZEF MáčAJ, SPOL. S R.O. (500x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
60.  MUDR. KANABOVÁ ALENA (390x) NsP Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
61.  MUDR. KASZÁS LADISLAV (620x) ul. 29 augusta 2  934 01   LEVICE 
62.  MUDR. KOKAVCOVÁ EVA (469x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
63.  MUDR. KOLKUSOVÁ MÁRIA (403x) Nemocničná ul. č.986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
64.  MUDR. KOPŘIVA MIROSLAV (706x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
65.  MUDR. KUNÍKOVÁ MÁRIA (598x) Zlatá ulička 4625  984 01   LUčENEC 
66.  MUDR. LEŠČIŠINOVÁ MONIKA (436x) Za Amfiteátrom 3  040 01   KOšICE 
67.  MUDR. ĽUBICA KUDEROVá - REUMATOLÓGIA, S.R.O. (395x) Hálkova 3  010 01   ŽILINA 
68.  MUDR. MARTIČEK DANIEL (405x) Bezručova 9  085 01   BARDEJOV 
69.  MUDR. MONIKA JAKIMOVÁ (418x) Rastislavova 43  075 01   TREBIšOV 
70.  MUDR. NADEžDA ROVDEROVá, S.R.O. (413x) Spišská 33  058 01   POPRAD - VEľKá 
71.  MUDR. NOVÁKOVÁ ĽUBOMÍRA (725x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
72.  MUDR. PALAŠTHYOVÁ MÁRIA (385x) Sládkovičova 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
73.  MUDR. PÁLOVÁ MARCELA (416x) SNP 19  934 01   LEVICE 
74.  MUDR. PISTOVČÁK JOZEF (601x) Hviezdoslavova č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
75.  MUDR. POLÁK PAVOL S.R.O. (392x) NsP Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
76.  MUDR. RICHTEROVÁ ELENA (681x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
77.  MUDR. RUDOLF MAŠLEJ (586x) Jána Hollého 57  071 01   MICHALOVCE 
78.  MUDR. RUDOLF SAKMÁR (410x) Za Hornádom 881/9  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
79.  MUDR. SABOVÁ ANNA (385x) M.R. Štefánika 187/177B  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
80.  MUDR. SOPKOVÁ JANA (661x) ČSA 11  045 01   MOLDAVA NAD BODVOU 
81.  MUDR. ŠČÍPOVÁ ANNA (515x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
82.  MUDR. ŠIMOVÁ ĽUBOMÍRA (458x) Nemocničná č.986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
83.  MUDR. ŠKUBLOVÁ ANDREA (563x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 4 
84.  MUDR. TATIANA PIOVARčIOVá (660x) Žilinská 37  040 01   KOšICE 
85.  MUDR. TELEPKOVÁ DANICA (447x) Moyzesova 32  040 01   KOšICE 
86.  MUDR. UJVÁRI IVAN (687x) Heydukova 16  811 08   BRATISLAVA 1 
87.  MUDR. VARGOVÁ VLASTA (618x) SNP 1  083 01   SABINOV 
88.  MUDR. VESELÝ RICHARD (389x) Herlianska 201/19  040 01   KOšICE 
89.  MUDR. ZUZANA ČIžMáRIKOVá, S.R.O. (395x) Vagonárska 3770/30A  058 01   POPRAD 
90.  NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB (2047x) Nábr. I.Krasku č.4  921 01   PIEšťANY 
91.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5524x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
92.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8217x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
93.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4566x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
94.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5453x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
95.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6526x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
96.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5850x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
97.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7332x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
98.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7025x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
99.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10181x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
100.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8040x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 

Strana č. < späť tam >