Počet nájdených zariadení 30 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ADIMED, S.R.O. (529x) Palkovičova 15  821 08   BRATISLAVA 
2.  CENTRUM ORTOPEDICKEJ PROTETIKY SPOL. S R.O. (586x) Rastislavova 43  040 01   KOšICE 
3.  DETEKT S.R.O. (519x) Na Karlove 5  974 01   BANSKá BYSTRICA 
4.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4650x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
5.  EDAS - VÝDAJŇA ZDRAVOTNÍCKYCH POMÔCOK (238x) HOLLÉHO 9  927 05   ŠAĽA 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10785x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10615x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
8.  ING. ĽUDOVíT FIALKA ORTO-MEDICA (228x) SEŇA 145  044 58   SEŇA 
9.  ING. MARIáN HREBEňáR - KURY - SLOVAKIA (259x) Mesačná 2  821 02   BRATISLAVA 
10.  JANA HáZYOVá - REVITAL (282x) Hviezdoslavova 2  050 01   REVúCA 
11.  JAROSLAV ŠEFČÍK- ŠEFPROT (280x) RECA 289  925 26   RECA 
12.  MARKONT-N, S.R.O. (262x) Štítnická 9  048 01   ROžňAVA 
13.  MEDICPRO SPOL. S R.O. (261x) ZOLTÁNA FÁBRYHO 20  079 01   VEĽKÉ KAPUŠANY 
14.  MUDR. ALKHOURI IHSAN (694x) Krížna ulica 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
15.  MUDR. IGOR BLAŠKO (268x) Bojnická 10  823 65   BRATISLAVA 2 
16.  NáRODNé REHABILITAčNé CENTRUM (519x) Sládkovičova 1  962 37   KOVáčOVá 
17.  NEOPROT SPOL. S R.O. (272x) ZÁHRADNÍCKA 42  821 08   BRATISLAVA 2 
18.  ORTO-PROTETIKA, S.R.O. (246x) Ruppeldtova 10  036 01   MARTIN 
19.  ORTOKOMPLET SPOL. S R.O. (241x) NsP Jánskeho 1  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
20.  ORTOPéDIA & ORTOPEDICKá PROTETIKA S.R.O. (510x) Vojvodská 4  040 01   KOšICE 
21.  ORTOTECH, SPOL. S R.O. (605x) Námestie L. Svobodu 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
22.  OTO BENDÍK - PRO BEN POPRAD (288x) FRANCISCIHO 3288  058 01   POPRAD 
23.  PRO - TECH SK, S.R.O. (232x) Kysucká cesta 3  010 01   ŽILINA 
24.  PROCORP, SPOL. S R.O. (264x) Puškinova 8  040 01   KOšICE 
25.  PROTECH PLUS, SPOL. S R.O. (258x) MEDZIMLYNIE 7  940 01   NOVÉ ZÁMKY 
26.  PROTETIKA, A.S. (752x) BOJNÍCKA 10  823 65   BRATISLAVA 
27.  PROTOVIK, S.R.O. (285x) HUCÍN č. 126  049 13   HUCÍN 
28.  SLOVPROT SPOL. S R.O. (271x) Súhvezdná 44  821 02   BRATISLAVA 
29.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA PRE ORTOPEDICKú PROTETIKU, N.O. (2230x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
30.  VLADIMíR PONčáK - PROTEPON (284x) ŠOLTÉSOVEJ 4  080 01   PREŠOV