Počet nájdených zariadení 65 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ALIATROS S.R.O. (724x) Hollého 14  081 81   PREšOV 
2.  ALPHA MEDICAL A.S. (1162x) Podhora 47  034 01   RUžOMBEROK 
3.  ANALYTICKO-DIAGNOSTICKÉ LABORATÓRIUM S.R.O., (721x) Kováčska 15  080 01   PREšOV 
4.  ANALYTX S.R.O. (731x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
5.  AVILAB S.R.O. (356x) Rastislavova 43  040 01   KOšICE 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10785x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
7.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10769x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
8.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10614x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
9.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10958x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
10.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8935x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8371x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
12.  FPML S.R.O. (336x) Mierová 50  064 01   STARá ĽUBOVňA 
13.  H-LABOR, S.R.O. (378x) Antolská 11  851 07   BRATISLAVA 5 
14.  HPL SPOL., S.R.O. (376x) Istrijská 20  841 07   BRATISLAVA 
15.  K-MLAB,SPOL. S.R.O. (363x) Nám.republiky 15  984 01   LUčENEC 
16.  KLEIN & GEFFERTH, SPOL. S R.O. (1503x) Letná 30  040 01   KOšICE 
17.  KLINICKÁ BIOCHÉMIA S.R.O. (899x) V.Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
18.  LABORATóRIA ALIATROS, SPOL. S R.O. (560x) Bojnicka ul. č. 20  831 04   BRATISLAVA 
19.  LABORATÓRIÁ PIEŠŤANY, SPOL. S R. O. (627x) ul. Ovocná č. 3  921 01   PIEšťANY 
20.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11192x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
21.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3313x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
22.  MEDIKO-DENT S.R.O. (622x) Slovenská 14  080 01   PREšOV 
23.  MEDY S.R.O. (1131x) Maršála Koneva 1  040 01   KOšICE 
24.  MIKRO-K S.R.O. (611x) Mederčská 39  945 01   KOMáRNO 
25.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7141x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
26.  NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB (2047x) Nábr. I.Krasku č.4  921 01   PIEšťANY 
27.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4305x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
28.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5727x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
29.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5524x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
30.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8217x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
31.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8003x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5143x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
33.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3976x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
34.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6163x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
35.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6671x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4783x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5453x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6526x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
39.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4159x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
40.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5850x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
41.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7331x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
42.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6549x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
43.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5673x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
44.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7744x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
45.  NOVAPHARM, S.R.O. (5447x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
46.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8846x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
47.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9035x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
48.  NSP SKALICA (6421x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
49.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8996x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
50.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1370x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
51.  SANATÓRIUM DR. GUHRA N.O. (1179x) Tatranská Polianka  059 82   TATRANSKá POLIANKA 
52.  SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA N.O. (940x) Tatranská Kotlina  059 54   TATRANSKá KOTLINA, VYSOKé TATRY 
53.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2909x) Limbova 12  833 03   BRATISLAVA 37 
54.  SYNLAB, S.R.O. (1236x) Križkova 9  811 09   BRATISLAVA 
55.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA RESPIRAčNýCH CHORôB POPRAD-KVETNICA, N.O., (1677x) KVETNICA 414  058 87   POPRAD 
56.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2639x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
57.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2170x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
58.  TOP - MED, A.S. (3525x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
59.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (9755x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
60.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (2849x) VYŠNÉ HÁGY  059 84   VYŠNÉ HÁGY 
61.  VOJENSKé ZDRAVOTNíCKE ZARIADENIA, A.S. (1612x) Teplická 81  921 01   PIEšťANY 
62.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3983x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
63.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4927x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
64.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4825x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
65.  ŽILPO, S.R.O. (4104x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA