Počet nájdených zariadení 65 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ALADO S.R.O. (518x) Agátová 35  075 01   TREBIšOV 
2.  ALPHA MEDICAL A.S. (1280x) Podhora 47  034 01   RUžOMBEROK 
3.  ALPHA MEDICAL PATOLóGIA, S.R.O. (489x) Červenej armády 25  036 01   MARTIN 
4.  BB BIOCYT DIAGNOSTICKé CENTRUM S.R.O. (496x) Námestie L. Svobodu 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
5.  CENTRUM PREVENTíVNEJ CYTOLóGIE, S.R.O. (483x) Čapajevova 9  080 01   PREšOV 
6.  CITYLAB, A.S. (626x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
7.  CYTOMED, S.R.O. (549x) Rovniankova 1  851 02   BRATISLAVA 
8.  CYTOPHATOS, SPOL., S.R.O. (602x) Limbová 5  833 05   BRATISLAVA 
9.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (7298x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
10.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11550x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11699x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
12.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11516x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
13.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11947x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
14.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9713x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10795x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
16.  FORLIFE N.O. (5996x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
17.  GPN S.R.O. (820x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
18.  HIS - DG, S.R.O. (607x) Terchovská 16  040 01   KOšICE 
19.  HISTAMED, S. R. O. (541x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
20.  HISTOCYT,S.R.O. (514x) Tatranská 63  974 11   BANSKá BYSTRICA 5 
21.  KLINICKÁ PATOLÓGIA PREŠOV, S.R.O. (546x) KAMENCOVÁ 20  080 05   PREŠOV 
22.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11929x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
23.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2364x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
24.  MARTINSKÉ BIOPTICKÉ CENTRUM, S.R.O. (480x) Mudroňova 12  036 01   MARTIN 
25.  MEDIGYN SPOL. S R.O. (1462x) Robotnícka 12  921 01   PIEšťANY 
26.  MEDILINE S.R.O. (2290x) Partizánska 27  811 06   BRATISLAVA 1 
27.  MIKLE A BARÁT S.R.O. (600x) Janka Kráľa 25  949 01   NITRA 
28.  MUDR. POPAĎÁK JÁN (454x) 1. mája 1226  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
29.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7740x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
30.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (6279x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
31.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8970x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
32.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8612x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
33.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5667x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
34.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4256x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
35.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6940x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (7394x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (5288x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (6394x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
39.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (8120x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
40.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (7167x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
41.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (11161x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
42.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5979x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
43.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (8478x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
44.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8782x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
45.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6858x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
46.  NSP ILAVA, N.O. (4059x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
47.  NSP MV SR BRATISLAVA (6939x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
48.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5501x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
49.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (9486x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
50.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (10014x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
51.  NSP SKALICA (6996x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
52.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9982x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
53.  NSP SV.LUKášA (6926x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
54.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (8625x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
55.  PATOLÓGIA S.R.O. (751x) Nemocničná 7  066 01   HUMENNé 
56.  PREBIOPSIA, S.R.O. (810x) Budapeštianska 5  040 13   KOšICE 
57.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4667x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
58.  PRO VITAE N. O. (6770x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
59.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5600x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
60.  ÚSTREDNÁ VOJENSKÁ NEMOCNICA SNP RUŽOMBEROK (10832x) ul.gen.Miloša Vesela č.21  034 26   RUžOMBEROK 
61.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (3025x) VYŠNÉ HÁGY  059 84   VYŠNÉ HÁGY 
62.  VNSP LUčENEC,N.O. (7073x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
63.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (6163x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
64.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (4307x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
65.  WESPA, S.R.O. (1174x) Železničná 17  937 01   ŽELIEZOVCE