Počet nájdených zariadení 115 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ALGMED, S.R.O. (591x) Lichardova 29  040 01   KOšICE 
2.  ANAESTHESIA, SPOL. S R.O. (340x) Požiarnická 3  080 01   PREšOV 
3.  ANESTA S.R.O. (347x) Severná 31  082 21   VEľKý ŠARIš 
4.  ANESTÉZIA, SPOL. S R.O. (340x) Lanškrounská 1606/22  060 01   KEžMAROK 
5.  ARNIKA VRANOV N/T. S.R.O. (499x) Puškinova 1005  093 03   VRANOV NAD TOPľOU 
6.  CHABAD S.R.O. (1126x) Humenská 8  040 01   KOšICE 
7.  CHIRURGICKÉ CENTRUM, A.S. (1048x) Kozia 17  811 03   BRATISLAVA 1 
8.  DUO MED, SPOL.S.R.O. (851x) Tehelná ul. 189/2  960 01   ZVOLEN 
9.  EUROMED, S.R.O. (2116x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
10.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10785x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10770x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
12.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10615x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
13.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10958x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
14.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4864x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
15.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8936x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
16.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8371x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
17.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10034x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
18.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10397x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
19.  FORLIFE N.O. (5613x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
20.  GAMMALAB, SPOL. S R.O. (619x) Starohájska č.2  917 00   TRNAVA 
21.  GYN-FIV,S.R.O. (997x) Záhradnícka 42  821 08   BRATISLAVA 
22.  GYNPOR S.R.O. (945x) SNP 9  962 31   SLIAč 
23.  ISCARE, A.S. (931x) Šulekova 20  811 06   BRATISLAVA 
24.  KARDIOCENTRUM, OPERATíVA LEKáRSKA SPOLOčNOSť, SPOL. S R.O. (1205x) Ambra Pietra 33  036 01   MARTIN 
25.  KRANKAS S.R.O. (3323x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
26.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5105x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
27.  LIMING, S.R.O. (635x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
28.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4658x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
29.  LUCANAS, SPOL. S R.O. (1037x) KOMENSKÉHO 37/A  040 01   KOŠICE 
30.  M.V. MEDICíNSKE CENTRUM SPOL. S R.O. (961x) Brestovská 60  066 01   HUMENNé 
31.  MANUS-MED, SPOL. S R. O. (1067x) Štefana Závodníka č. 506/41  971 01   PRIEVIDZA 
32.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11194x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
33.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3313x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
34.  MEDILINE S.R.O. (2103x) Partizánska 27  811 06   BRATISLAVA 1 
35.  MEDTEAM S.R.O. (341x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
36.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4231x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
37.  MINISTERSTVO VNÚTRA SR (655x) Pribinova 2  812 72   BRATISLAVA 
38.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3317x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
39.  MUDR. ALBERT HERMELY, SPOL. S R.O. (385x) Krivá 18  040 01   KOšICE 
40.  MUDR. KRAUS DANIEL (357x) Dukelská č. 12  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
41.  MUDR. PAVLÁK MIROSLAV - ANESTéZIOLóGIA A INTENZíVNA MEDICíNA (319x) SNP č. 37/22  018 51   NOVá DUBNICA 
42.  MUDR. POTÚČEK JÁN (559x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
43.  MUDR. VEIS ONDREJ (574x) KOMENSKÉHO 36  937 01   ŽELIEZOVCE 
44.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7141x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
45.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2579x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA 
46.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4305x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
47.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5727x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
48.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5524x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
49.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4290x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
50.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3729x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
51.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3569x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
52.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8217x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
53.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4292x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
54.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4566x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
55.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8003x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
56.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5143x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
57.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3976x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
58.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6163x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
59.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6672x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
60.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2829x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
61.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5840x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
62.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4140x) SNP 19  934 01   LEVICE 
63.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4784x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
64.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5453x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
65.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3465x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
66.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6526x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
67.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4159x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
68.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5850x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
69.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7332x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
70.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6549x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
71.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7026x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
72.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10181x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
73.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3349x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
74.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3295x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
75.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5673x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
76.  NEMOCNICA ZDRAVIE, S.R.O. (1163x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
77.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7744x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
78.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8040x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
79.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5772x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
80.  NOVAPHARM, S.R.O. (5447x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
81.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6312x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
82.  NSP ILAVA, N.O. (3670x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
83.  NSP MV SR BRATISLAVA (6325x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
84.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8847x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
85.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9035x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
86.  NSP SKALICA (6421x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
87.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8996x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
88.  NSP SV.LUKášA (6330x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
89.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7922x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
90.  ORL KLINIKA, S.R.O. (889x) Nám. L. Svobodu 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
91.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3216x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
92.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4283x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
93.  PRO SANUS,A.S. (3822x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
94.  PRO VITAE N. O. (6284x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
95.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2419x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
96.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5226x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
97.  SANATóRIUM HELIOS SK, S.R.O. (1049x) Daniela Michaeliho č. 2  036 01   MARTIN 
98.  SPORTCLINIC,S.R.O., (1005x) Černyševského 14  851 01   BRATISLAVA 
99.  STREDOSLOVENSKý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (1197x) nám. L. Svobodu č. 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
100.  SV. VINCENT, S.R.O. (1200x) Hviezdoslavova č. 3  971 01   PRIEVIDZA 

Strana č. < späť tam >