Počet nájdených zariadení 2281 (23 strán).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  A & A SZABó, S.R.O. (341x) č.d.327  900 50   KRáľOVá PRI SENCI 
2.  A-MEDIC,S.R.O. (374x) Hubeného 2  831 54   BRATISLAVA 
3.  A-Z-DOC, S.R.O. (308x) SNP č.19  934 01   LEVICE 
4.  AB VITALITA, S.R.O. (326x) Bernolákova 680/6  036 01   MARTIN 
5.  AD MEDICUM S.R.O. (275x) Nitrianska cesta č. 30  958 01   PARTIZáNSKE 
6.  ADAM-KU S.R.O. (314x) Nám. Slobody 589/15  073 01   SOBRANCE 
7.  ADOMEZA, S.R.O. (277x) Hlavná 1652/49  091 01   STROPKOV 
8.  AJ - DA S.R.O. (187x) Braniskova 1240/7  040 01   KOšICE 
9.  AK TWO SPOL. S R.O. (301x) 1. mája 1367  023 02   KRáSNO NAD KYSUCOU 
10.  AKTIVITA, S.R.O. (372x) ul. Michaelliho 2  036 01   MARTIN 
11.  AL VITALIS S.R.O. (362x) M.R.Štefánika  075 01   TREBIšOV 
12.  ALECHANDRA, S.R.O. (191x) J. D. Matejovie 542  033 01   LIPTOVSKý HRáDOK 
13.  ALJ, S.R.O. (299x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
14.  ALLMEA, S.R.O. (205x) SNP 19  934 01   LEVICE 
15.  AMBULANCIA - MUDR. DANIELA BURDOVá, S.R.O. (194x) Štiavnické Bane 115  969 81   ŠTIAVNICKé BANE 
16.  AMBULANCIA - PLD, S.R.O. (332x) Kukučínova 109  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
17.  AMBULANCIA MUDR. HöRčIKOVá S.R.O. (374x) Idanská 17  040 11   KOšICE 
18.  AMBULANCIA MUDR. VIERY BLAHUNKOVEJ, S.R.O. (334x) Lermontovova 9  811 05   BRATISLAVA 1 
19.  AMBULANCIA MV, SPOL. S.R.O. (359x) Nábrežie 4. apríla č. 1990  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
20.  AMBULANCIA PLD-KNM, S.R.O. (295x) Kukučínova 2739  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
21.  AMBULANCIA PRAKTICKéHO LEKáRA PRE DOSPELýCH MUDR. LADISLAV SOMOGYI S.R.O. (450x) Hroncová 9  040 01   KOšICE 
22.  AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH, S.R.O. (426x) Pod Šibeňou horou 68  085 01   BARDEJOV 
23.  AMBULANCIA PRAKTIKOM S.R.O. (430x) Voderadská 2  919 35   HRNčIAROVCE NAD PARNOU 
24.  AMBULANCIA S.R.O. (313x) Gorkého 1  811 01   BRATISLAVA 1 
25.  AMBULANCIA-BART, S.R.O., (180x) Záhradná 1  060 01   KEžMAROK 
26.  AMD-SK, S.R.O. (615x) Mazúrova 2  909 01   SKALICA 
27.  AMLOMED S.R.O. (364x) Alešovo nábrežie 8  040 01   KOšICE 
28.  ANIMED S.R.O. (351x) Budapeštianska 2  040 01   KOšICE 
29.  ANKO MEDICA, S.R.O. (362x) Palárikova 1158  022 01   ČADCA 
30.  ANMED, S.R.O. (307x) Lackova 12  040 18   KOšICE - KRáSNA NAD HORNáDOM 
31.  APL DOS, S.R.O. (176x) Petržalská 6  851 10   BRATISLAVA 
32.  APL PRAKTIK S.R.O. (326x) Kováčska 15  080 01   PREšOV 
33.  APL, SPOL. S R.O. (311x) Tatranská 47  080 01   PREšOV 
34.  APOLON, S.R.O. (300x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
35.  ARBOR VITAE S.R.O. (322x) Hornádska 10  055 01   MARGECANY 
36.  ARCH I MED, S.R.O. (599x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 
37.  ARCHIMEDES SPOL. S R.O. (366x) 257  044 22   RUDNíK 
38.  ARGO, S.R.O. (668x) Rieka 1333  022 01   ČADCA 
39.  ARIMED, SPOL. S R.O. (305x) 1. mája č. 311/13  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
40.  ARUD S.R.O. (530x) Západná 2411/7  075 01   TREBIšOV 
41.  AS MED,S.R.O. (194x) 441  941 49   BORDOňOVO 
42.  AS-DOKTOR S.R.O. (341x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
43.  ASIC S.R.O. (305x) Bartóková 4  811 02   BRATISLAVA 
44.  ATLAS MEDIC,S.R.O. (376x) Sládkovičova 17  920 01   HLOHOVEC 
45.  AXE - MED, S.R.O. (327x) Sereďská 81/3931  917 05   TRNAVA 
46.  B.B. MED, S.R.O. (366x) Zuberec 364  027 32   ZUBEREC 
47.  BABALOVÁ A PEKELSKÁ, S.R.O. (302x) J. Bodeneka  038 61   VRúTKY 
48.  BAčOVá PRAKTIK, S.R.O. (309x) Myslavská 120  040 16   KOšICE 
49.  BAD MED, S.R.O. (742x) 1. mája 21  066 01   HUMENNé 
50.  BALMET, S.R.O. (173x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 
51.  BALON CONSULTING, S.R.O. (334x) Podhradie 80  086 33   ZBOROV 
52.  BANíK A BANíKOVá, SPOL. S R.O. (459x) Lemešany 292  082 03   LEMEšANY 
53.  BEA MED, S.R.O. (544x) Podjavorinskej 2004  955 01   TOPOľčANY 
54.  BELMEDIKA, S.R.O. (211x) Ľ. Štúra č. 6/6  018 61   BELUšA 
55.  BENIGNITAS N.O. (179x) 1195  925 03   HORNé SALIBY 
56.  BEST MED S.R.O. (176x) Česká 40  040 01   KOšICE 
57.  BIO-FIT, SPOL. S R.O. (1861x) SNP č. 36  941 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
58.  BK - NATURMED, S.R.O. (203x) L. Novomeského 1231/9  977 01   BREZNO 
59.  BM MEDICUS S.R.O. (545x) Zdravotnícka 1  900 31   STUPAVA 
60.  BONAMED S.R.O., (624x) Jána Jánskeho 3325/18  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
61.  BONNE SANTÉ, S.R.O. (263x) K dolnej stanici č. 18  911 01   TRENčíN 
62.  C.O.X., S.R.O. (566x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
63.  CARE +, S.R.O. (309x) Partizánska č. 1471/48  972 71   NOVáKY 
64.  CARE MED, S.R.O. (188x) Saratovská 26  841 02   BRATISLAVA 
65.  CENTRUM BáN - BáNOVá, S.R.O. (776x) P. Mudroňa 609/42  036 01   MARTIN 
66.  CHIRAPRAK, S.R.O. (462x) Kováčska 15  080 01   PREšOV 
67.  CHIRVALD S.R.O. (507x) Mieru 16  968 01   NOVá BAňA 
68.  CISÁR - MEDI S.R.O. (252x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
69.  CLIENTES SPOL. S R.O. (335x) Prostějovska 33/B  080 01   PREšOV 
70.  CO-MEDIKA, SPOL. S R.O. (791x) Vajnorská č. 6  900 28   IVANKA PRI DUNAJI 
71.  COSMEDERM Q S.R.O. (500x) Sabinovská 78  080 01   PREšOV 
72.  CUMULUS S.R.O. (1588x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
73.  DAFIMA S.R.O., (183x) Sídlisko 1. mája 72  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
74.  DANMAX, S.R.O. (538x) Hviezdoslavova 428  908 51   HOLíč 
75.  DAPTI, S.R.O. (319x) Nová Ľubovňa 78  065 11   NOVá ĽUBOVňA 
76.  DAROMED, S.R.O. (189x) Staničná 7  953 01   ZLATé MORAVCE 
77.  DEMIANOS, S.R.O. (470x) 451  924 22   TOMášIKOVO 
78.  DENMED, S.R.O., (389x) Mierová 814/20  089 01   SVIDNíK 
79.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6580x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
80.  DH FLOS, S.R.O. (317x) Pádivého č. 2  911 01   TRENčíN 
81.  DIMEJA-MED, SPOL. S R. O. (286x) Duklianska 644/15  089 01   SVIDNíK 
82.  DOC. MUDR. GAJDOŠÍK JÁN PHD. (349x) Komárňanská 24  940 01   NOVé ZáMKY 
83.  DOCTORKA S.R.O. (196x) Komenského 15  040 01   KOšICE 
84.  DOKTOR-VYSOKÉ TATRY S.R.O. (843x) PARTIZÁNSKA 697/65  058 01   POPRAD 
85.  DONATIUS, S.R.O. (349x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
86.  DORYSA-G S.R.O. (885x) Hlavná 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
87.  DPC, SPOL. S R.O. (836x) Sládkovičova 9  974 05   BANSKá BYSTRICA 
88.  DR. GRITTERSOVá S.R.O. (288x) Domov dôchodcov  044 58   KECHNEC 
89.  DR. LIPTáKOVá S.R.O. (279x) Svornosti 28  040 01   KOŠICE 
90.  DR. MORAVEC, S.R.O. (308x) M. Urbana 1426/1  026 01   DOLNý KUBíN 
91.  DR.MED.PV. S.R.O. (196x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
92.  DRESCOM, S.R.O. (179x) Kalinčiakova 29  917 01   TRNAVA 
93.  DUAS-MED, S.R.O. (596x) Hutná 14  056 01   GELNICA 
94.  DUGASAMB SPOL. S R. O. (293x) Ferka Urbánka 28  052 01   SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
95.  DURKAN, S.R.O. (183x) Mierova 1  082 04   DRIENOV 
96.  DUSLO, A.S. (2682x) Administratívna budova ev. č. 1236  927 03   ŠAľA 
97.  ECCE MEDICA, S.R.O. (300x) Pri Hati 700/45  080 05   PREšOV 
98.  EKMED, S.R.O. (199x) Kalajová 1615/12  986 01   FIľAKOVO 
99.  ELUMED, S.R.O. (604x) Pribinova č. 910/30  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
100.  EMIMED S.R.O. (558x) Benediktiho 5, Učiteľská 20  811 05   BRATISLAVA 

Strana č. < späť tam >