Počet nájdených zariadení 319 (4 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ANTOL, S.R.O. (361x) Kisdyho 2  040 01   KOšICE 
2.  BEAUTY - MED, S.R.O. (357x) Poštová 2  937 01   ŽELIEZOVCE 
3.  BELLAMED, S. R. O. (682x) Boženy Němcovej 5  977 01   BREZNO 
4.  BIO-FIT, SPOL. S R.O. (1870x) SNP č. 36  941 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
5.  CHABAD S.R.O. (1126x) Humenská 8  040 01   KOšICE 
6.  CHIRKOZ SK, S.R.O. (862x) Gercenova 8F  851 01   BRATISLAVA 
7.  CHIRMED, S.R.O. (831x) Dominikánske námestie 7  040 01   KOšICE 
8.  COSMEDERM Q S.R.O. (505x) Sabinovská 78  080 01   PREšOV 
9.  CUTIS - AK, S.R.O. (705x) Mozartova 3  917 08   TRNAVA 
10.  CUTIS, S.R.O. (381x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
11.  D.A.DERMA S.R.O. (329x) L.Svobodu 2400/23  075 01   TREBIšOV 
12.  D.J., SPOL. S R.O. (539x) MUDr. Pribulu 149  089 01   SVIDNíK 
13.  DEJ, S.R.O. (324x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
14.  DERKOL, S.R.O. (335x) Kováčska 15  080 01   PREšOV 
15.  DERMA - CENTRUM S.R.O. (344x) 1.mája 23  066 01   HUMENNé 
16.  DERMA BELLA, S.R.O. (432x) Studenohorská 44  841 03   BRATISLAVA 
17.  DERMA KOŠICE S.R.O. (403x) Kpt. Jaroša 7  040 22   KOšICE 
18.  DERMA MED, S.R.O. (373x) Kyjevské nám. č. 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
19.  DERMA PIEŠŤANY S.R.O. (451x) Kukučínova 21  921 01   PIEšťANY 
20.  DERMA S.R.O. (319x) Slnečná 1687/35  040 01   KOšICE 
21.  DERMA-M.D.,S.R.O. (491x) Na Lehote 9  921 01   PIEšťANY 
22.  DERMA-MED MUDR. GUSTáV NIEPEL S.R.O. (510x) Pod Párovcami 5190/3C  921 01   PIEšťANY 
23.  DERMABELLA N.O. (449x) Boženy Němcovej 5  977 01   BREZNO 
24.  DERMABENE, S.R.O. (366x) Rumunskej armády 389/1  036 01   MARTIN 
25.  DERMACORR-MUDR. KOVáčOVá S.R.O. (370x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
26.  DERMAGAL S.R.O. (397x) Turčianske Kľačany 212  038 61   TURčIANSKE KľAčANY 
27.  DERMAHELP, S.R.O. (411x) Pevnostný rad 18  945 01   KOMáRNO 
28.  DERMAKOL, S.R.O. (394x) Kostolná 933/16  013 01   TEPLIčKA NAD VáHOM 
29.  DERMAL S.R.O. (340x) Nemocničná č. 1  990 01   VEľKý KRTíš 
30.  DERMAPOINT, S.R.O. (345x) Berylova 567/4  010 09   ŽILINA - BYTčICA 
31.  DERMASON,S.R.O. (330x) Krajisnká 91  825 56   BRATISLAVA 
32.  DERMATIC, S.R.O. (418x) B-Prievozská 11/B  821 09   BRATISLAVA 
33.  DERMAVITA - SK, S.R.O. (381x) Belanského 773  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
34.  DERMAVITA, S.R.O. (357x) Líščie údolie 57  841 04   BRATISLAVA 
35.  DERMIA S.R.O. (440x) Smrdáky 171  906 03   SMRDáKY 
36.  DERMIK S.R.O. (491x) Komenského 45  040 01   KOšICE 
37.  DERMINA S.R.O. (353x) Dúhová 7  040 01   KOšICE 
38.  DERMIS, S.R.O. (439x) K dolnej stanici č. 18  911 01   TRENčíN 
39.  DERMPAN, S.R.O. (347x) Trend, ul. Gen. Svobodu  087 01   GIRALTOVCE 
40.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4649x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
41.  DIADERM S.R.O. (339x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
42.  DOC. MUDR. HÉJJ FRANTIŠEK, CSC. (448x) Jantárova 10  040 01   KOšICE 
43.  DUSLO, A.S. (2695x) Administratívna budova ev. č. 1236  927 03   ŠAľA 
44.  ENDOSERVICE-MAC,S.R.O. (1139x) Demandice 315  935 85   DEMANDICE 
45.  ERGOMED S.R.O. (3194x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
46.  ESTHÉ S.R.O. (626x) Nám. Hrdinov 15  934 01   LEVICE 
47.  ESTHETIC, S.R.O. (361x) Partizánska 2  811 03   BRATISLAVA 
48.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10785x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
49.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10769x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
50.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10614x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
51.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10958x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
52.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4864x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
53.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8936x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
54.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8371x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
55.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10033x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
56.  FILADERM S.R.O. (355x) STREČNIANSKA 13  851 06   BRATISLAVA 
57.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10396x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
58.  FORMULA SLOVAKIA S.R.O. (449x) Opavská 26  831 01   BRATISLAVA 37 
59.  GNOZA SPOL. S R.O. (1364x) Tovarné 171  094 01   TOVARNé 
60.  JUVEDERM, S.R.O. (427x) Cottbuská 1371/24  040 11   KOšICE 
61.  KABENE, S.R.O. (374x) Strojárenská 13  040 01   KOšICE 
62.  KADERMA MAJTÁN, S.R.O. (753x) POĽOVNÍCKA 380  955 01   TOVARNÍKY 
63.  KOžNá KLINIKA S.R.O. (356x) Hlavná 31  931 01   ŠAMORíN 
64.  KRANKAS S.R.O. (3323x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
65.  LEADERM, S.R.O. (407x) Hodská č.373/38  924 22   GALANTA 
66.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5105x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
67.  LIGATUR, SPOL. S R.O. (301x) Tatranská Polianka 24  059 82   VYSOKé TATRY 
68.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4658x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
69.  M.V. MEDICíNSKE CENTRUM SPOL. S R.O. (961x) Brestovská 60  066 01   HUMENNé 
70.  MANOMED, S.R.O. (582x) Alexandra Markuša 558/4  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
71.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11193x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
72.  MEDCARO, S.R.O. (534x) Kamenná č.22  921 01   PIEšťANY 
73.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4253x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
74.  MEDELIN, S.R.O. (280x) J. Murgaša č. 157/2  971 01   PRIEVIDZA 
75.  MEDI RELAX M+M S.R.O. (2267x) Hollého 14  903 01   SENEC 
76.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3313x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
77.  MEDICENTRUM, SPOL. S R. O. (731x) Jána Jiskru 4  960 01   ZVOLEN 
78.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6337x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
79.  MEDIKARD S.R.O. (1959x) LEVOČSKÁ 18  080 01   PREŠOV 
80.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4234x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
81.  MELADERM, S.R.O. (310x) Slávičia 3  040 01   KOšICE 
82.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4667x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
83.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5782x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
84.  MEZOPOTÁMIA, S. R. O. (356x) J. Kráľa č. 15  972 01   BOJNICE 
85.  MILMED, SPOL. S R. O. (335x) 1. mája 101/8  089 01   SVIDNíK 
86.  MODER S.R.O. (367x) Vajanského 1  900 01   MODRA 
87.  MUDR. ALENA NEJDKOVá, KOžNá A KOREKTíVNA AMBULANCIA, S.R.O. (360x) NsP Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
88.  MUDR. ALEXANDER HALAGOVEC (395x) Národná trieda 19  040 01   KOšICE 
89.  MUDR. ALEXANDER ONISKO (557x) Štefánikova 28  040 01   KOšICE 
90.  MUDR. ANDREA MIŠTINOVÁ (286x) Matice slovenskej č. 960  972 71   NOVáKY 
91.  MUDR. ANDREA STüMPELOVá (298x) Pavlovova 4299  955 01   TOPOľčANY 
92.  MUDR. ANNA DUNČÁKOVÁ (441x) Bezručova 9  085 01   BARDEJOV 
93.  MUDR. ANNA SEDLÁROVÁ (465x) Národná trieda 57  040 01   KOšICE 
94.  MUDR. ANTAŠOVÁ JANA (277x) PLK Jánošíkovo nábrežie 1  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
95.  MUDR. ANTOL MARIÁN (417x) Kisdyho č.2  040 01   KOšICE 
96.  MUDR. BAŠISTOVÁ TERÉZIA (452x) Vrbovská 13  071 01   MICHALOVCE 
97.  MUDR. BAŠTEKOVÁ EVA (341x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
98.  MUDR. BAUMGARTNER JÁN (557x) Hubeného 2  831 06   BRATISLAVA 
99.  MUDR. BENKOVSKÁ ELENA (415x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 
100.  MUDR. BEŇOVÁ EVA (308x) 1.mája 2045/21  066 01   HUMENNé 

Strana č. < späť tam >