Počet nájdených zariadení 376 (4 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  3 F S.R.O. (372x) Smaragdová 2  040 01   KOšICE 
2.  AB MED, S.R.O. (582x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
3.  ADEMED S.R.O. (684x) Kirejevská 1173/37  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
4.  AJF, S.R.O. (337x) Krátka 1  900 55   LOZORNO 
5.  ALDOMEA, S.R.O. (524x) Raková 1522  023 51   RAKOVá 
6.  AVICENA JV, S.R.O. (628x) Šoltésovej 3473/7  058 01   POPRAD 
7.  BAMED, S.R.O. (382x) Javorová 2081/11  927 01   ŠAľA 
8.  BELLET, S.R.O. (678x) P. Mudroňa č. 38/13  036 01   MARTIN 
9.  BIO-FIT, SPOL. S R.O. (1870x) SNP č. 36  941 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
10.  BLIXEN, S.R.O. (641x) Mäsiarska 27  040 01   KOšICE 
11.  BUDINSKÝ VOJTECH MUDR. - ODBORNý LEKáR - CONTACT LENS STUDIO (323x) Mudroňova 14  036 01   MARTIN 
12.  CARE, SPOL. S R.O. (1278x) Senecká 4  931 01   ŠAMORíN 
13.  CHIROF S.R.O. (699x) Na Hlinách 53  917 01   TRNAVA 
14.  CIRCULUS, S.R.O. (351x) Sch.Trnavského 8  841 01   BRATISLAVA 
15.  CS SALVUS SPOL. S R. O. (1283x) Kpt. Nálepku 32  934 01   LEVICE 
16.  DAIANA, S.R.O. (367x) Vihorlatská 14  080 01   PREšOV 
17.  DAMED, S.R.O. (345x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
18.  DAMILA, S.R.O. (360x) SNP 1  083 01   SABINOV 
19.  DANYMED, S.R.O. (367x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
20.  DEJA, S.R.O. (360x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
21.  DISPOMED, S.R.O. (582x) Cesta pod Hradnovou 23  040 01   KOšICE 
22.  DOM OKA S.R.O. (315x) Hlavné námestie 3  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
23.  DORYSA-G S.R.O. (891x) Hlavná 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
24.  DUSLO, A.S. (2695x) Administratívna budova ev. č. 1236  927 03   ŠAľA 
25.  EMMI-LIFE S.R.O. (459x) ZAMOYSKÉHO 39  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
26.  ERGOMED S.R.O. (3194x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
27.  EULáLIA JAMBOROVá, S.R.O. (348x) Bizetová 14  949 01   NITRA 
28.  EUROMED, S.R.O. (2116x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
29.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3304x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
30.  EVA - MED, S.R.O. (827x) Zvolenská 81/161  985 59   VIDINá 
31.  EXCIMER SPOL. S R.O. (593x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
32.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10785x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
33.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10770x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
34.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10615x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
35.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10958x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
36.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4864x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
37.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8936x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
38.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8371x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
39.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10034x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
40.  FAM NZZ, S.R.O. (655x) Sad A.Kmeťa č.43/1746  921 01   PIEšťANY 
41.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10397x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
42.  FOVEA S.R.O. (376x) Krížna č.101  945 01   KOMáRNO - NOVá STRáž 
43.  G.O.MED. S.R.O. (585x) Za Parkom 94O/27  990 01   VEľKý KRTíš 
44.  GASTRO - OFTAL - MED, S.R.O. (622x) Družby 2013/16  026 01   DOLNý KUBíN 
45.  GERIA, S.R.O. (969x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
46.  GLAUCO, S.R.O. (328x) V. Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
47.  GOLDEN EYE, S.R.O. (794x) Agátová 65  040 14   KOšICE 
48.  GOLIS, S.R.O. (782x) Starohájska 2/6755  917 01   TRNAVA 
49.  GTJ S.R.O. (379x) Mlynská 27  040 01   KOŠICE 
50.  II. M, S.R.O. (1072x) Vojany 12  076 72   VOJANY 
51.  IRIS - MUDR. ERIKA MICHLíKOVá, S.R.O. (625x) Letná 45  040 01   KOšICE 
52.  IRIS-KA, S.R.O. (365x) Rázusova 5677/4  058 01   POPRAD 
53.  JEDNOTKA, S.R.O. (668x) Levočská 18  080 01   PREšOV 
54.  JS SINA, S.R.O. (315x) SNP 97  919 04   SMOLENICE 
55.  KAMED S.R.O. (366x) Hanojská 4  040 13   KOšICE 
56.  KLINIKA OčNEJ MIKROCHIRURGIE VENI VIDI, S.R.O. (435x) Telocvičná 40  821 05   BRATISLAVA 
57.  KRANKAS S.R.O. (3323x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
58.  L@E, S.R.O. (327x) Demänová 239  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
59.  LENS, S.R.O. (472x) VÝCHODNÁ 9  947 01   HURBANOVO 
60.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5105x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
61.  LTV, S.R.O. (510x) Hurbanova 17  036 01   MARTIN 
62.  MANOMED, S.R.O. (582x) Alexandra Markuša 558/4  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
63.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11194x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
64.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4253x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
65.  MEDCO, S.R.O. (1148x) Revolučná 3289/1  010 01   ŽILINA 
66.  MEDI RELAX M+M S.R.O. (2267x) Hollého 14  903 01   SENEC 
67.  MEDIAMBUL,A.S. (1097x) Hviezdoslavova 56  900 31   STUPAVA 
68.  MEDIC J+J, S.R.O. (796x) ul. 17 novembra 12  955 01   TOPOľčANY 
69.  MEDICENTRUM, S.R.O. (1338x) Sidónie Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
70.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2716x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
71.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3493x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
72.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6337x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
73.  MEDIREO, S.R.O. (494x) Pribinova 1837/6  022 01   ČADCA 
74.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4234x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
75.  MEGA LENS S.R.O. (357x) Dukelská 62/69  087 01   GIRALTOVCE 
76.  MESTSKá POLIKLINIKA S.R.O. SEčOVCE (1167x) Dargovských hrdinov 137/10  078 01   SEčOVCE 
77.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4667x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
78.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5782x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
79.  MUDR. ALENA GREČOVÁ (370x) Cyklistická 15  040 01   KOšICE 
80.  MUDR. ANTON HUDEC, CSC. OFTALMOLÓGIA, S.R.O. (460x) Mateja Bela 7  811 06   BRATISLAVA 
81.  MUDR. ANWARZAI ASSADULLAH (398x) K dolnej stanici č. 18  911 01   TRENčíN 
82.  MUDR. BABEJOVÁ ĽUBICA (416x) 1. mája  066 01   HUMENNé 
83.  MUDR. BAJČÍK DUŠAN (329x) Bernolákova 24  953 01   ZLATé MORAVCE 
84.  MUDR. BALALA JÁN (677x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
85.  MUDR. BANKOVÁ DANA (425x) Kyjevské nám. 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
86.  MUDR. BARANÍKOVÁ MÁRIA (374x) Námestie SNP 50  960 01   ZVOLEN 
87.  MUDR. BARNÁŠOVÁ TERÉZIA (345x) Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
88.  MUDR. BARTOVIC VLADIMíR (350x) Štefánikova 40  917 01   TRNAVA 
89.  MUDR. BEATRIX ŽELONKOVá, MOKROšOVá , ODBORNá LEKáRKA (714x) ČSA 25  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
90.  MUDR. BENEDIKTY JURAJ (363x) PLK Slobody 491/4  987 01   POLTáR 
91.  MUDR. BEŽILLOVÁ KATARÍNA (378x) Tkáčska 1/15  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
92.  MUDR. BIĽOVÁ NATAŠA (388x) Hollého 3  071 01   MICHALOVCE 
93.  MUDR. BRANÍKOVÁ ANNA (344x) J. Murgaša 59  071 01   MICHALOVCE 
94.  MUDR. BURŠÍK PAVOL (382x) Mládežnícka č. 2174  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
95.  MUDR. CHOVANCOVÁ IVANA (564x) Moyzesova č. 1744/54-4  020 01   PúCHOV 
96.  MUDR. CIRIAK VLADIMÍR (334x) Hrnčírikova č. 1445/7  958 01   PARTIZáNSKE 
97.  MUDR. ČEPILOVÁ ZDENKA (380x) Poliklinika Nový Smokovec  062 01   VYSOKé TATRY 
98.  MUDR. ČERNÁ VERONIKA (364x) Štefánikova 1  909 01   SKALICA 
99.  MUDR. ČMELO JOZEF (379x) Limbová 5  833 05   BRATISLAVA 37 
100.  MUDR. ČUPKOVÁ EVA (351x) PLK Q.Rúbanisko II  984 03   LUčENEC 

Strana č. < späť tam >