Počet nájdených zariadení 281 (3 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ADIMED, S.R.O. (559x) Palkovičova 15  821 08   BRATISLAVA 
2.  ANTES PLUS, SPOL. S R. O. (1309x) Cyrila a metoda 1  071 01   MICHALOVCE 
3.  AQUAPARK POPRAD, S.R.O. (894x) Športová 1397/1  058 01   POPRAD 
4.  ARGO, S.R.O. (705x) Rieka 1333  022 01   ČADCA 
5.  ARTH DENT CENTRUM S.R.O. (634x) Nábrežie A.Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
6.  ARTHROMED, S.R.O. (399x) Kráčiny 2  036 01   MARTIN 
7.  ARTHROS PLUS S.R.O. (435x) Šustekova 2  851 04   BRATISLAVA 
8.  AVICENA NITRA, S.R.O. (402x) Kupecká 18  949 01   NITRA 
9.  AVICENA ORT, S.R.O., (393x) Šoltésovej 3473/7  058 01   POPRAD 
10.  BAX PHARMA, S.R.O. (375x) 1. mája 6  901 03   SENEC 
11.  BUBENÍK, S.R.O. (335x) Pod hájom č. 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
12.  CENTRUM ORTOPEDICKEJ PROTETIKY SPOL. S R.O. (608x) Rastislavova 43  040 01   KOšICE 
13.  CHIRURGICKÉ CENTRUM, A.S. (1092x) Kozia 17  811 03   BRATISLAVA 1 
14.  CIBAMED PRIEVIDZA, S.R.O. (1079x) Gorkého č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
15.  CS SALVUS SPOL. S R. O. (1327x) Kpt. Nálepku 32  934 01   LEVICE 
16.  D I A N A S.R.O. (899x) Masarykova II - Zlatá ulička  984 01   LUčENEC 
17.  DABOS, S.R.O. (355x) Opatovská cesta 113  040 01   KOšICE 
18.  DETEKT S.R.O. (544x) Na Karlove 5  974 01   BANSKá BYSTRICA 
19.  DISPOMED, S.R.O. (603x) Cesta pod Hradnovou 23  040 01   KOšICE 
20.  DK ORTOPÉDIA S.R.O. (344x) Družstevná 5  942 01   ŠURANY 
21.  DL ORTHOMED, SPOL.S.R.O. (571x) Pod Kopcom 64  940 01   NOVé ZáMKY 
22.  DOLMAN (337x) MäSIARSKA 58  040 01   KOŠICE 
23.  DUSLO, A.S. (2785x) Administratívna budova ev. č. 1236  927 03   ŠAľA 
24.  ERGOMED S.R.O. (3354x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
25.  EUROMED, S.R.O. (2192x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
26.  EUROREHAB S.R.O. (1001x) Oráčska 20  831 06   BRATISLAVA 
27.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3434x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
28.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (11146x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
29.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (11085x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
30.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (11011x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
31.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (11332x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
32.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (5054x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
33.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9218x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
34.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8730x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
35.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10414x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
36.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10813x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
37.  GNOZA SPOL. S R.O. (1422x) Tovarné 171  094 01   TOVARNé 
38.  GOSPAM S.R.O. (382x) Palisády 25  811 06   BRATISLAVA 
39.  GR-ORTOMED S.R.O. (413x) M.Kukučína 1409/8  960 01   ZVOLEN 
40.  II. ORTOPEDICKÁ AMBULANCIA S.R.O. (333x) NÁMESTIE OSLOBODITEĽOV 25  071 01   MICHALOVCE 
41.  JAKAB - MED S.R.O. (551x) Hviezdoslavova 38/2836  984 01   LUčENEC 
42.  K. ORT. S.R.O. (406x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
43.  KEHER-CHIRURGICKé CENTRUM S.R.O. (990x) Partizánska 47  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
44.  KLIMEKORTHO, S.R.O. (331x) Laca Novomeského 2628/6  085 01   BARDEJOV 
45.  KRANKAS S.R.O. (3431x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
46.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5298x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
47.  MADANO S.R.O. (432x) Pribinova 5  955 01   TOPOľčANY 
48.  MAJATO, S.R.O. (351x) Vl.Clementisa 24  917 00   TRNAVA 
49.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11506x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
50.  MEDCENTRUM, S.R.O. (5105x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
51.  MEDCO, S.R.O. (1173x) Revolučná 3289/1  010 01   ŽILINA 
52.  MEDICAL CASSOVIA S.R.O. (486x) Štítnická 13  048 01   ROžňAVA 
53.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3429x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
54.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2801x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
55.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3617x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
56.  MEDICUM SPOL. S R.O. (1106x) Nám. Sv. Martina 9  082 71   LIPANY 
57.  MEDIDENT, S.R.O. (604x) Aténska 11  040 13   KOŠICE 
58.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6585x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
59.  MEDIMA PLUS S.R.O. (466x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
60.  MEDINAS S.R.O. (371x) Nám.J.Kráľa 2  921 01   PIEšťANY 
61.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4401x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
62.  MEED, S.R.O. (714x) Ražňany 385  083 01   RAžňANY 
63.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4426x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
64.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4840x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
65.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (6010x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
66.  MM AMBULANCIA, S.R.O. (357x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
67.  MUDR. ADAMEC MIROSLAV (393x) kpt. Nálepku 10  962 12   DETVA 
68.  MUDR. ALKHOURI IHSAN (718x) Krížna ulica 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
69.  MUDR. ANTAL ONDREJ (425x) Banisko 1  977 01   BREZNO 
70.  MUDR. BELICA MIROSLAV (406x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
71.  MUDR. BOLESLAV BAKALáR (357x) Klimkovičova 8  040 01   KOšICE 
72.  MUDR. BORGUĽA KAROL (465x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
73.  MUDR. BORGUĽA KAROL (410x) Školská 37  931 01   ŠAMORíN 
74.  MUDR. BÚCI JOZEF (399x) Sládkovičova 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
75.  MUDR. BULÍK MARIAN (346x) NsP Nemocničná 1  990 01   VEľKý KRTíš 
76.  MUDR. BULíK S.R.O. (350x) Dúbravská cesta 1/661  990 01   VEľKý KRTíš 
77.  MUDR. BUZGA IVAN (514x) Komenského 37/A  040 01   KOšICE 
78.  MUDR. ČULÁK ANDREJ (499x) Trnková 85  040 01   KOšICE 
79.  MUDR. DOMINIK BAGIN, S. R. O. (371x) ul. Š. Králika č. 26  971 01   PRIEVIDZA 
80.  MUDR. ĎORĎOVIČ JÁN (352x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
81.  MUDR. DRAHOMÍR GALBAVÝ, S.R.O. (456x) Sv. BEŇADIKA 28  949 01   NITRA 
82.  MUDR. EDWARD ZUK (373x) Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
83.  MUDR. ERNEST JAKAB (316x) Lučenecká cesta 6  986 01   FIľAKOVO 
84.  MUDR. EVA POLIAčIKOVá (409x) Gerlachovská 5  040 01   KOšICE 
85.  MUDR. FEJSÁK DUŠAN (686x) Bauerova 18  040 01   KOšICE 
86.  MUDR. FILIPSKÝ MILAN (468x) Petržalská 14  060 01   KEžMAROK 
87.  MUDR. FRNČO RUDOLF (451x) Nemocničná 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
88.  MUDR. GABRIEL VOJNÍK (431x) Kremnická 30  040 11   KOšICE 
89.  MUDR. GRAUS PETER (319x) Štúrova č. 2  960 01   ZVOLEN 
90.  MUDR. GROSSMANN JOZEF (397x) Jánošíkovo nábrežie 1212  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
91.  MUDR. HAJDU ŠTEFAN (382x) Bernolákova 24  953 01   ZLATé MORAVCE 
92.  MUDR. HATALA ONDREJ (470x) Hrnčiríkova č. 222/6  958 01   PARTIZáNSKE 
93.  MUDR. HENRICH SUCHý (494x) Komárňanská 63  940 01   NOVé ZáMKY 
94.  MUDR. HIKKEL SVETOZÁR (506x) Nemocničná č.1  927 19   ŠAľA 
95.  MUDR. HLODÁK JÁN (371x) Kpt. Nálepku 6  071 01   MICHALOVCE 
96.  MUDR. HOMÉR HARRY (384x) Hviezdoslavova 1  949 11   NITRA 
97.  MUDR. HORNÁK JÁN (325x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
98.  MUDR. HUDEC VLADIMÍR (327x) SNP č. 19  934 01   LEVICE 
99.  MUDR. HUDECOVÁ NADEŽDA (412x) Horná 62  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
100.  MUDR. IHNÁTOVÁ ANNA (460x) Mäsiarska 27  040 01   KOšICE 

Strana č. < späť tam >