Počet nájdených zariadení 360 (4 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  1. HILARION S.R.O. (419x) Kpt. Nálepku 643/10  962 11   DETVA 
2.  AB MED, S.R.O. (582x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
3.  ADOS NATÁLIA, S.R.O. (766x) M.R.Štefánika 68  075 01   TREBIšOV 
4.  AJC MED, S.R.O. (522x) Fraňa Kráľa 1673/32  955 01   TOPOľčANY 
5.  AMBULANCIA CHIRURGIE (478x) Hviezdoslavova č.1  949 01   NITRA 
6.  AMBULANCIA V ODBORE CHIRURGIA (479x) Hviezdoslavova 56  900 31   STUPAVA 
7.  ANTES PLUS, SPOL. S R. O. (1265x) Cyrila a metoda 1  071 01   MICHALOVCE 
8.  AULUS, S.R.O. (506x) Komenského 22  085 01   BARDEJOV 
9.  B + B MED, S.R.O. (723x) Maršala Koneva 1  040 01   KOšICE 
10.  BEROSA, SPOL. S R.O. (412x) E. Belluša č. 6936/16  921 01   PIEšťANY 
11.  BON SANTÉ, S.R.O. (510x) Štefánikova 14  085 01   BARDEJOV 
12.  CELZUS, S.R.O. (403x) Cesta sv. Ladislava 1/1068  045 01   MOLDAVA NAD BODVOU 
13.  CENTRUM BáN - BáNOVá, S.R.O. (781x) P. Mudroňa 609/42  036 01   MARTIN 
14.  CHABAD S.R.O. (1126x) Humenská 8  040 01   KOšICE 
15.  CHIMA S.R.O. (387x) Kremnická 59  040 11   KOšICE 
16.  CHIR - CASS S.R.O. (391x) Biela 2  040 01   KOšICE 
17.  CHIR - MEDICA, S.R.O. (441x) Belanského 1346  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
18.  CHIR-SON, S.R.O. (395x) VAJANSKÉHO 47  953 01   ZLATÉ MORAVCE 
19.  CHIRA, S.R.O. (332x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
20.  CHIRAM, S.R.O. (443x) R. Seressa 4  945 01   KOMáRNO 
21.  CHIRAMB, S.R.O. (442x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
22.  CHIRAPRAK, S.R.O. (465x) Kováčska 15  080 01   PREšOV 
23.  CHIRDIA, S.R.O. (836x) M. R. Štefánika č. 55/2  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
24.  CHIREMED, S. R. O. (704x) ul. Vácka č. 4104/5  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
25.  CHIREUM, S.R.O. (611x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
26.  CHIRINT, S.R.O. (431x) Soblahovská č. 11/18  911 01   TRENčíN 
27.  CHIRKOZ SK, S.R.O. (862x) Gercenova 8F  851 01   BRATISLAVA 
28.  CHIRMED, S.R.O. (831x) Dominikánske námestie 7  040 01   KOšICE 
29.  CHIRNOVA, S.R.O. (487x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
30.  CHIROF S.R.O. (699x) Na Hlinách 53  917 01   TRNAVA 
31.  CHIROMED, S.R.O. (509x) Štefánikova 14  075 01   TREBIŠOV 
32.  CHIROMEDIC, S.R.O. (455x) F.Kapisztóryho 5  940 01   NOVé ZáMKY 
33.  CHIRPRO, S.R.O. (386x) A. Sládkoviča 1800/6  026 01   DOLNÝ KUBÍN 
34.  CHIRURG J.M. S.R.O. (376x) 1. mája 21  066 01   HUMENNé 
35.  CHIRURGAMB, S.R.O. (434x) Vrbická 1883/28  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
36.  CHIRURGIA, S.R.O. (407x) Kapisztóryho 5  940 01   NOVé ZáMKY 
37.  CHIRURGICKÉ CENTRUM, A.S. (1048x) Kozia 17  811 03   BRATISLAVA 1 
38.  CHIRVALD S.R.O. (510x) Mieru 16  968 01   NOVá BAňA 
39.  CIBAMED PRIEVIDZA, S.R.O. (1044x) Gorkého č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
40.  CIEVNA CHIRURGICKá AMBULANCIA, S.R.O. (754x) SNP č. 19  934 01   LEVICE 
41.  CIRSKY S.R.O. (406x) Komenského 23  083 01   SABINOV 
42.  CS SALVUS SPOL. S R. O. (1283x) Kpt. Nálepku 32  934 01   LEVICE 
43.  CUMULUS S.R.O. (1594x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
44.  DAJA, S.R.O. (344x) Záhumnie č. 21  914 41   NEMšOVá 
45.  DIPTER, SPOL. S R.O. (444x) Mieru 33  044 24   POPROč 
46.  DOKTOR-M S.R.O. (384x) Rákócziho 42  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
47.  DUAS-MED, S.R.O. (599x) Hutná 14  056 01   GELNICA 
48.  DUO MED, SPOL.S.R.O. (851x) Tehelná ul. 189/2  960 01   ZVOLEN 
49.  DUSLO, A.S. (2695x) Administratívna budova ev. č. 1236  927 03   ŠAľA 
50.  ERGOMED S.R.O. (3194x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
51.  ESKAMED, S.R.O. (597x) Hroznová 4  949 01   NITRA 
52.  ESTHÉ KLINIKA, S.R.O. (653x) Vinohradnícka č. 33  971 01   PRIEVIDZA 
53.  ESTHÉ S.R.O. (626x) Nám. Hrdinov 15  934 01   LEVICE 
54.  EUROCHIRA, S.R.O. (414x) Pod Válkom 29  831 07   BRATISLAVA 
55.  EURODENT MEDIMA, S.R.O. (864x) Priehradka č. 20  036 01   MARTIN 
56.  EUROMED, S.R.O. (2116x) Krátka 1  811 01   BRATISLAVA 
57.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3304x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
58.  EVA - MED, S.R.O. (827x) Zvolenská 81/161  985 59   VIDINá 
59.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10785x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
60.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10769x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
61.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10614x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
62.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10958x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
63.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4864x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
64.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8936x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
65.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8371x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
66.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10033x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
67.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10396x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
68.  FORLIFE N.O. (5613x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
69.  G.A.G. S.R.O. (404x) Vlastenecké námestie 1  851 01   BRATISLAVA 
70.  GNOZA SPOL. S R.O. (1364x) Tovarné 171  094 01   TOVARNé 
71.  GYNECOLOGY, S.R.O. (725x) Sabinovská 88  080 01   PREšOV 
72.  H COM, S.R.O. (777x) Hurbanova 83  920 01   HLOHOVEC 
73.  HEDAK , A.S. (2663x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 
74.  HOLGER SLOVAKIA, S.R.O. (408x) Prostějovská 33/B  080 01   PREšOV 
75.  HYPH, S.R.O. (499x) Hrebendova 3  811 02   BRATISLAVA 
76.  INTERKLINIK, S.R.O. (590x) Bratislava  831 06   TBILISKá 6 
77.  INTERNá A ENDOKRINOLOGICKá AMBULANCIA, S.R.O. (838x) Mierová 90  064 01   STARá ĽUBOVňA 
78.  KEHER-CHIRURGICKé CENTRUM S.R.O. (966x) Partizánska 47  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
79.  KLEIN & GEFFERTH, SPOL. S R.O. (1503x) Letná 30  040 01   KOšICE 
80.  KRANKAS S.R.O. (3323x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
81.  LAMA MEDICAL CARE,S.R.O. (1337x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
82.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5105x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
83.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4658x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
84.  LUCANAS, SPOL. S R.O. (1037x) KOMENSKÉHO 37/A  040 01   KOŠICE 
85.  LUMED, S.R.O. (457x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
86.  M.C.M. MADA, S.R.O. (620x) Ľ. Podjavorinskej 34  953 01   ZLATé MORAVCE 
87.  MAJAMED S.R.O. (368x) Janka Kráľa 2/3477  921 01   PIEšťANY 
88.  MANUS-MED, SPOL. S R. O. (1067x) Štefana Závodníka č. 506/41  971 01   PRIEVIDZA 
89.  MARIÁN PRÍBELSKÝ (774x) Antolská 11  851 07   BRATISLAVA 
90.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11193x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
91.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2128x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
92.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4253x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
93.  MEDCHIR, S.R.O. (543x) Krivá 8  945 01   KOMáRNO 
94.  MEDEMA SPOL. S R.O. (538x) Ľubľanská 2  831 02   BRATISLAVA 
95.  MEDI HELP, S.R.O. (550x) M. Rázusa 47/4825  984 01   LUčENEC 
96.  MEDI RELAX M+M S.R.O. (2267x) Hollého 14  903 01   SENEC 
97.  MEDI-CARE S.R.O. (446x) Americká trieda 17  040 13   KOšICE 
98.  MEDI-CARE, S.R.O. (460x) Slovenská č. 14  080 01   PREšOV 
99.  MEDIAMBUL,A.S. (1097x) Hviezdoslavova 56  900 31   STUPAVA 
100.  MEDICAL CONSULTING, S.R.O. (652x) Svornosti 6  071 01   MICHALOVCE 

Strana č. < späť tam >