Počet nájdených zariadení 142 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  AKTINOS S.R.O. (375x) Hlavná 416/58  079 01   VEľKé KAPUšANY 
2.  BA 4, S.R.O. (404x) Bojná  956 01   BOJNá 
3.  BARDEJOVSKÉ KÚPELE A.S. (1022x) Bardejovské kúpele  086 31   BARDEJOVSKé KúPELE 
4.  DETI SLNKA, S.R.O. (422x) Záhradnícka 10  929 01   DUNAJSKá STREDA 
5.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4605x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
6.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6616x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
7.  DETSKá OZDRAVOVňA KREMNICKé BANE (435x) Kremnické Bane 152  967 01   KREMNICKé BANE 
8.  DETSKÁ OZDRAVOVŇA ŽELEZNÔ (550x) Železnô  032 15   PARTIZáNSKA ĽUPčA 
9.  DETSKé SANATóRIUM SPOL. S R.O. (480x) M.R.Štefánika 1047/68  036 01   MARTIN 
10.  DETSKÝ LEKÁR, S.R.O. (417x) Jednoradová 14  909 01   SKALICA 
11.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4650x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
12.  EUR-INVEST S. R. O. (519x) Kvetná 7  077 01   KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 
13.  EURO MEDIUS, S.R.O. (991x) PODHRADIE 2/517  909 01   SKALICA 
14.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10770x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
15.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10958x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
16.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8936x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
17.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8371x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
18.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10034x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
19.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10397x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
20.  FORLIFE N.O. (5613x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
21.  HARMOCI S.R.O. (440x) SNP 782/36  073 01   SOBRANCE 
22.  HOREHRONSKé MEDICíNSKE CENTRUM - LYMED S.R.O. (621x) Orlová 625  976 69   POHORELá 
23.  I.L.V. MED S.R.O. (778x) Horešská 998/45  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
24.  IMUNOLóGIA-ALERGOLóGIA VK S.R.O. (591x) Divadelná 4  960 01   ZVOLEN 
25.  JAAT STYLE, S.R.O. (797x) Amurská 7  040 01   KOšICE 
26.  KARDIONIS, S.R.O. (933x) Tulská 2009/26  026 01   DOLNý KUBíN 
27.  KARDIOPREVENT S.R.O. (785x) Čermeľská 62  040 01   KOšICE 
28.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4658x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
29.  MAMEDICAL S.R.O. (470x) Štúrova 26  071 01   MICHALOVCE 
30.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11194x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
31.  MBJ PEDIATRIA, S.R.O. (501x) Palisády 21  811 03   BRATISLAVA 
32.  MED INTEGRA SPIšSKá NOVá VES, S.R.O. (342x) Duklianska 50/3  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
33.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3493x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
34.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6337x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
35.  MEDINEL CENTRUM S.R.O. (545x) 549  925 01   MATúšKOVO 
36.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3317x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
37.  MUDR. ALžBETA BODNÁROVÁ (793x) Zupkova 1  040 22   KOšICE 
38.  MUDR. ANNA STAREKOVá, ODBORNý LEKáR (559x) Sládkovičova 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
39.  MUDR. CZIKHARDTOVÁ MÁRIA (538x) Nám.1.mája 6  903 01   SENEC 
40.  MUDR. DŽUPOVÁ IVONA (572x) Vajanského 56  900 01   MODRA 
41.  MUDR. ELENA KOREňOVá (582x) Zdravotné stredisko  032 61   VAžEC 
42.  MUDR. EVA GEDEONOVá (507x) Vajanského 2  048 01   ROžňAVA 
43.  MUDR. EVA UHRíNOVá, PEDIATER (566x) Jilemnického 106/43  050 01   REVúCA 
44.  MUDR. FRAňOVá MILOTA (532x) M.R.Štefánika 1  963 01   KRUPINA 
45.  MUDR. GOLDENBERG PATRÍCIA (555x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 5 
46.  MUDR. HORÁKOVÁ MÁRIA (552x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
47.  MUDR. HORÁNSKA OĽGA, DETSKá LEKáRKA (500x) OBZS Stred II  990 01   VEľKý KRTíš 
48.  MUDR. HRÁDOCKÁ VIERA (491x) č. 409  913 11   TRENčIANSKE STANKOVCE 
49.  MUDR. INGRID BARáNIKOVá (585x) M.R.Štefánika 23  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
50.  MUDR. JANA PETRÁŠOVÁ (652x) Banóvska ul. č. 123  913 21   TRENčIANSKA TURNá 
51.  MUDR. JARMILA ŠULVOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST (449x) Dr. Jánskeho 2  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
52.  MUDR. JURAJ JAKUBIčKA (563x) Špitálska 9  949 01   NITRA 
53.  MUDR. KOLLÁROVÁ DAGMAR (515x) Limbova 1  833 40   BRATISLAVA 37 
54.  MUDR. KRÁLIKOVÁ MARTA (852x) Bebravská 3  821 07   BRATISLAVA 
55.  MUDR. ĽUBICA ŠVANTNEROVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST A DORASTOVý LEKáR (450x) Tr. SNP 53  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
56.  MUDR. MáRIA ULIANKOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST (541x) Školská 28  962 63   PLIEšOVCE 
57.  MUDR. MáRIA ZAJACOVá, PEDIATER (515x) Svätotrojičné námestie 13  963 01   KRUPINA 
58.  MUDR. MARIáN LANDL (1016x) Unín  908 45   UNíN 
59.  MUDR. MIKLÓŠOVÁ ADRIANA (536x) Mostová  925 07   MOSTOVá 
60.  MUDR. MOCIKOVÁ JANA (499x) Zdravotnícka 1  900 31   STUPAVA 
61.  MUDR. NOSKOVá, S.R.O. (460x) Nemocničná 1 - poliklinika 1  990 01   VEľKý KRTíš 
62.  MUDR. PATRíCIA MIHALíKOVá (402x) Farská 296/16  955 01   JACOVCE 
63.  MUDR. PROKOPOVÁ ELENA (543x) P. Horova 14  841 08   BRATISLAVA 49 
64.  MUDR. RICHTEROVÁ MÁRIA (564x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
65.  MUDR. RIEčICKá ALEXANDRA, S.R.O. (458x) Stummerova 23  955 01   TOPOľčANY 
66.  MUDR. RIŠŇOVSKÁ EVA (494x) Sládkovičova 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
67.  MUDR. SLAVOMíRA KYŠKOVÁ, PEDIATRIA A PEDIATRICKá ENDOKRINOLóGIA (608x) Hálkova 3  010 01   ŽILINA 
68.  MUDR. SOMOGYIOVÁ AGNEŠA (562x) Nám.1.mája 6  903 01   SENEC 
69.  MUDR. SOVÍKOVÁ OĽGA (564x) Bajzova 2  821 08   BRATISLAVA 
70.  MUDR. ŠTEFAN VáLYI (581x) Kollárova 3  982 01   TORNAľA 
71.  MUDR. ŠULEK ZDENEK (603x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
72.  MUDR. VALAŠŤANOVÁ EVA (546x) Strážovská 4  974 11   BANSKá BYSTRICA 11 
73.  MUDR. VLASTA STRAšKOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DETI A DORAST (523x) Novohradská 1 - Poliklinka III.  984 01   LUčENEC 
74.  MUDR. VOJTKOVÁ EDITA (502x) Nám.1.mája 6  903 01   SENEC 
75.  MUDR. ZLATOŠ ANDREJ (572x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
76.  MUDR.DUšAN RYBáR, PEDIATER (520x) OBZS Malý rad  980 42   RIMAVSKá SEč 
77.  MUDR.JOZEF ĎURIš, PEDIATER (454x) OZS  976 46   VALASKá 
78.  MUDR.LANDLOVÁ ZORA (704x) Unín  908 46   UNíN 
79.  MUDR.ZINA ŠNIRCOVá (416x) Švermova č.6  908 45   GBELY 
80.  NáDEJ A S.R.O. (423x) Nová Osada 332/25  991 11   BALOG NAD IPľOM 
81.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2270x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
82.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4305x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
83.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5727x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
84.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5524x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
85.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4290x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
86.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3729x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
87.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (3569x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
88.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8217x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
89.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4292x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
90.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8003x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
91.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5143x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
92.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3976x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
93.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6163x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
94.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6672x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
95.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2829x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
96.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5840x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
97.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4140x) SNP 19  934 01   LEVICE 
98.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4784x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
99.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5453x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
100.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3465x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 

Strana č. < späť tam >