Počet nájdených zariadení 178 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ALERGIA, S.R.O. (569x) Malinová 3800/4  955 01   TOPOľčANY 
2.  ALERGOIMUNO, SPOL. S R.O. (600x) Záhradnícka 6  058 01   POPRAD 
3.  ANDROMEDES, SPOL. S.R.O. (1312x) Jazmínova 553  980 02   JESENSKé 
4.  BEMED, S.R.O. (789x) Tehelná 2684/80  085 01   BARDEJOV 
5.  BUONA NOTTE, MALé SPáNKOVé LABORATóRIUM, S.R.O. (402x) Grösslingova 58  814 99   BRATISLAVA 
6.  CENTRUM IMUNOLóGIE A ALERGOLóGIE, S.R.O. (541x) P. Horova 14  841 08   BRATISLAVA 
7.  COR S.R.O. (1079x) B. Bartóka 11  936 01   ŠAHY 
8.  CUTIS - AK, S.R.O. (705x) Mozartova 3  917 08   TRNAVA 
9.  DOC., MUDR. DUšAN SALáT, CSC. (503x) P. Horova 14  841 08   BRATISLAVA 
10.  E B, S.R.O. (441x) Hollého 14  081 81   PREšOV 
11.  EJ-VITA, S.R.O. (348x) M. R. Štefánika 1619/2  054 01   LEVOčA 
12.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3304x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
13.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10785x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
14.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10770x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
15.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10615x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
16.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10958x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
17.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8936x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
18.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8371x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
19.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10034x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
20.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10397x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
21.  FORLIFE N.O. (5613x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
22.  GYTAP S.R.O. (662x) Jazmínova 11  945 04   KOMáRNO - NOVá STRáž 
23.  INSPIRO S.R.O. (376x) Nemocničná 7  066 01   HUMENNé 
24.  JAKAB - MED S.R.O. (533x) Hviezdoslavova 38/2836  984 01   LUčENEC 
25.  JODAV S.R.O. (623x) Kamenica nad Cirochou 176  067 83   KAMENICA NAD CIROCHOU 
26.  JURMED S.R.O. (382x) Staničná 427  044 15   NIžNá MYšľA 
27.  KDT-SPIRO, S.R.O. (400x) Školská 3  040 01   KOšICE 
28.  KLUKNAVSKá, S.R.O. (432x) Kukučínova 11  056 01   GELNICA 
29.  KÚPELE ŠTÓS, N.O. (593x) Štós-kúpele č. 235  044 26   ŠTóS 
30.  KURATÍVA, S.R.O. (1337x) Kysucký Lieskovec 266  023 34   KYSUCKý LIESKOVEC 
31.  LEKTI, S.R.O., (411x) 1. mája  066 01   HUMENNé 1 
32.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11194x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
33.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2128x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
34.  MED - ALICE S.R.O. (546x) Ružová 1052/14  079 01   VEľKé KAPUšANY 
35.  MED-IM, S.R.O. (401x) Palárikova 2684  022 01   ČADCA 
36.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4253x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
37.  MEDIFERA, SPOL. S R.O. (6337x) Štúrová 12  811 02   BRATISLAVA 
38.  MEDIGI S.R.O. (1154x) Jazmínová 535/3  945 04   KOMáRNO 
39.  MEDIGYN SPOL. S R.O. (1360x) Robotnícka 12  921 01   PIEšťANY 
40.  MEDIMACK, S.R.O. (553x) Toplianska 3617/16  085 01   BARDEJOV 
41.  MEDIPOBCOM, S.R.O. (344x) Jakobyho 4  040 01   KOšICE 
42.  MEDISAB S.R.O. (604x) Palárikova 1625/24  069 01   SNINA 
43.  MEDITREZ, S.R.O. (378x) Zoborská 27  040 11   KOšICE 
44.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4231x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
45.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4667x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
46.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5782x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
47.  MIMO-MED S.R.O. (413x) Čerešňová 4609/6  080 01   PREšOV 
48.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3317x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
49.  MUDR. AGáTA LEŠOVÁ (532x) Novomeského 17  071 01   MICHALOVCE 
50.  MUDR. AGNEŠA SOÓSOVÁ (326x) Mederčská 39  945 01   KOMáRNO 
51.  MUDR. ALžBETA BODNÁROVÁ (793x) Zupkova 1  040 22   KOšICE 
52.  MUDR. BÁLINTOVÁ DAGMAR (644x) PLK Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
53.  MUDR. BARTKOVÁ KRISTÍNA (372x) Hviezdoslavova 27  060 01   KEžMAROK 
54.  MUDR. BEŇOVSKÁ MARIANA (412x) Adyho 36  984 01   LUčENEC 
55.  MUDR. CHALKOVÁ VIERA (676x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 214 
56.  MUDR. ČUPKA JURAJ (543x) M.R. Štefánika 187/177B  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
57.  MUDR. DANIELA NOVáKOVá, ODBORNá LEKáRKA (365x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 
58.  MUDR. DANKA ZUBAJOVá, S.R.O. (531x) Družstevná 141/35  010 04   ŽILINA 
59.  MUDR. DENISA ŽALOUDEKOVá, ODBORNá LEKáRKA (404x) Nemocničná 1  990 01   VEľKý KRTíš 
60.  MUDR. DUCHOŇ JÚLIUS (508x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
61.  MUDR. ERIKA PRIBULOVá (429x) Kechnec 281  044 58   KECHNEC 
62.  MUDR. EVA BRUGOŠOVÁ (534x) M. R. Štefánika č.2  054 01   LEVOČA 
63.  MUDR. EVA JAKABOVá (342x) Lučenecká cesta 6  986 01   FIľAKOVO 
64.  MUDR. FODOROVÁ VIERA (391x) Śtefana Králika 26  971 01   PRIEVIDZA 
65.  MUDR. FORTUNÍK JAROSLAV (627x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 214 
66.  MUDR. HREBENÁR SLAVOMÍR (468x) Vajanského 44  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
67.  MUDR. HRIŇOVÁ MÁRIA (380x) Paláriková 2311  022 01   ČADCA 
68.  MUDR. IRENA ŠTEFANOVÁ (387x) Jánošíkovo nábrežie 1212  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
69.  MUDR. IVETA KOVÁČOVÁ (587x) Nábrežný rad 3  934 01   LEVICE 
70.  MUDR. JANA JURČOVÁ (517x) Staničná 427  044 15   NIžNá MYšľA 
71.  MUDR. JANA SMATANíKOVá, ODBORNá LEKáRKA (425x) Cesta k nemocnici 23  974 01   BANSKá BYSTRICA 
72.  MUDR. JANA ŠIMOVIČOVÁ (393x) ul. 29. augusta 2  934 01   LEVICE 
73.  MUDR. JANČÍKOVÁ MARCELA (366x) Okružná č. 5A  972 51   HANDLOVá 
74.  MUDR. JURČO PETER (468x) Staničná 427  044 15   NIžNá MYšľA 
75.  MUDR. KODAJOVÁ MÁRIA (380x) Nemocničná 10  026 01   DOLNý KUBíN 
76.  MUDR. KOVÁČIKOVÁ LUCIA (383x) PLK,J.D.Matejovie 542  033 01   LIPTOVSKý HRáDOK 
77.  MUDR. KÜRTHOVÁ SVETLANA (345x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 5 
78.  MUDR. LETKOVÁ MÁRIA (614x) Koceľova 29  949 01   NITRA 
79.  MUDR. LUKÁČ MILAN (629x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
80.  MUDR. MAJEROVÁ MARTA (436x) Hlavná 50  931 01   ŠAMORíN 
81.  MUDR. MÁRIA ČERNÁKOVÁ (593x) ul. D. Kráľovenskej 867  034 95   LIKAVKA 
82.  MUDR. MARIANKOVÁ MÁRIA (376x) Hollého 150  015 01   RAJEC 
83.  MUDR. MIHÁLIKOVÁ SLÁVKA (424x) Tajovského 5  962 12   DETVA 
84.  MUDR. MIKOVÁ VLASTA (579x) Fedinova 9  851 01   BRATISLAVA 5 
85.  MUDR. MIRIAM MICHALIČKOVÁ (443x) MORAVSKÁ 512  952 01   VRÁBLE 
86.  MUDR. MIROSLAV ŽáčIK (377x) Mieru 549/16  028 01   TRSTENá 
87.  MUDR. PALUGA IGOR (597x) Bernolákova 19  955 01   TOPOľčANY 
88.  MUDR. PETROVAJ MILAN (411x) Hviezdoslavova 29  066 01   HUMENNé 1 
89.  MUDR. PLŽÍKOVÁ DARINA (323x) Kuzmányho nábrežie č. 28  960 01   ZVOLEN 
90.  MUDR. RUžENA TIMUROVÁ ZAMBOVÁ (522x) Czambelova 18  040 01   KOšICE 
91.  MUDR. SOňA ŠIMKOVá (621x) Zimná 67  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
92.  MUDR. SZÁRAZOVÁ (404x) Jesenského č. 85  943 01   ŠTúROVO 
93.  MUDR. SZÓGL LADISLAV (486x) Poľovnícka 41  932 01   VEľKý MEDER 
94.  MUDR. ŠILHÁR PAVOL (533x) Farského námestie 6  903 01   SENEC 
95.  MUDR. TRABALÍK JÁN (398x) Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
96.  MUDR. TüNDE AGóCSOVá, ODBORNá LEKáRKA (426x) Mikszátha 253  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
97.  MUDR. VINCENT ŽIFČÁK (498x) Odorín 233  053 22   ODORíN 
98.  MUDR. VIRČÍKOVÁ KATARÍNA (399x) Śtefana Králika 26  971 01   PRIEVIDZA 
99.  MUDR. ZDENA LISÁ (362x) Obrancov mieru 3  064 01   STARá ĽUBOVňA 
100.  MUDR.KUBÍKOVÁ YVETA (392x) Ś.Králika č.26  971 01   PRIEVIDZA 

Strana č. < späť tam >