Počet nájdených zariadení 732 (8 strán).

Strana č. < späť  tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  HEMINT S.R.O. (496x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
2.  HEMKO S.R.O. (527x) Užhorodská 19  040 01   KOšICE 
3.  HUMAN-CARE, S.R.O. (551x) Furčianska 69  040 01   KOŠICE 
4.  HUMAX S.R.O. (493x) Nábrežná 3  934 05   LEVICE 
5.  HYPOKRAT, SPOL. S R. O. (341x) Osiková 3213/17  010 01   ŽILINA 
6.  I+P, S.R.O. (438x) Smaragdova 596/6  010 09   ŽILINA 
7.  IMUNO S.R.O. (524x) Mengusovská 15  040 01   KOŠICE 
8.  IN MEDIC S.R.O. (747x) J.Grešáka 1  085 01   BARDEJOV 
9.  INCO, S.R.O. (559x) Sečovská cesta 15  040 01   KOšICE 
10.  INEF - PMJ, S.R.O. (580x) Námestie 1. mája č. 6  903 01   SENEC 
11.  INFRAM, S.R.O. (335x) Dibrovova č. 2497/27  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
12.  INT - NEF, S.R.O. (586x) Štefánikova 37  953 01   ZLATé MORAVCE 
13.  INT - PED, S.R.O. (1092x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
14.  INT-AM, S.R.O. (316x) Bagarova 12  841 01   BRATISLAVA 
15.  INT-GER, S.R.O. (613x) Štefánikova ul.č.74  922 03   PIEšťANY 
16.  INTEND, S.R.O. (641x) Źilinská ul. č. 643/8  911 01   TRENčíN 
17.  INTER - KARDIO, S.R.O. (472x) Valča 257  038 35   VALčA 
18.  INTER. END., S.R.O. (579x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
19.  INTERDIA, S.R.O. (406x) Sabinovská 33  080 01   PREšOV 
20.  INTERMED PG, SPOL. S R.O. (399x) Jánošíková 80  080 01   PREšOV 
21.  INTERMEDI CENTRUM, S.R.O. (356x) Nábrežie A.Hlinku č.27  920 01   HLOHOVEC 
22.  INTERMEDIS, S.R.O. (469x) Reimanova 4  080 01   PREšOV 
23.  INTERNá A DIABETOLOGICKá AMBULANCIA - MUDR.ĽUBICA SLOBODOVá, S.R.O. (436x) Kráľovská 256/1  909 01   SKALICA 
24.  INTERNá A ENDOKRINOLOGICKá AMBULANCIA, S.R.O. (840x) Mierová 90  064 01   STARá ĽUBOVňA 
25.  INTERNá A KARDIOLOGICKá AMBULANCIA TREBIšOV, SPOL. S R.O. (475x) J. Kostru 1  075 01   TREBIšOV 
26.  INTERNÁ AMBULANCIA I PRIEVIDZA, S.R.O. (471x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
27.  INTERNÁ AMBULANCIA TORNAľA, S.R.O. (318x) Sládkovičova 1  982 01   TORNAľA 
28.  INTERNÁ AMBULANCIA, S.R.O. (388x) Sv. Jakuba 21  085 01   BARDEJOV 
29.  INTERNÁ MEDICÍNA S.R.O. (569x) Kováčska 15  080 01   PREšOV 
30.  INTERNA SK, S.R.O. (477x) čat. Nebiljaka 788/25  089 01   SVIDNíK 
31.  INTERNA V.K., S.R.O. (469x) Liesková 2383/5  066 01   HUMENNé 
32.  INTERNA ZVOLEN S.R.O. (359x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
33.  INTERNA, S.R.O. (350x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
34.  INTERNAL M., S.R.O. (361x) Reimanova 4  080 01   PREšOV 
35.  INTERNÉ - MUDR. VARGOVÁ T., S.R.O. (445x) Hlavná 776/113  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
36.  INTERNÉ M NITRA, S.R.O. (340x) Hviezdoslavova 1  949 11   NITRA 
37.  INTERNE, S.R.O. (397x) Dubová 3273/29  010 07   ŽILINA 
38.  INTERNIST, S.R.O. (372x) Exnárova 11  080 01   PREšOV 
39.  INTERNISTA HUMENNÉ, S.R.O. (378x) 1. mája 21  066 01   HUMENNé 
40.  INTERNISTA SPOL. S R.O. (368x) G. Czuczora 1  940 55   NOVé ZáMKY 
41.  INTERNO - KARDIO S.R.O. (414x) Letná 45  040 01   KOšICE 
42.  INTERPRAMED S.R.O. (320x) Mládežnícka 721/33  991 28   VINICA 
43.  INTERSTOM, S.R.O. (483x) Čajkovského 2  949 11   NITRA 
44.  INTRAREN, S.R.O. (343x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
45.  INTREU, S.R.O. (607x) Hviezdoslavova 9/9  091 01   STROPKOV 
46.  IVAMEDIC S.R.O. (493x) Tyršovo nábrežie 10  040 01   KOŠICE 
47.  JAAT STYLE, S.R.O. (798x) Amurská 7  040 01   KOšICE 
48.  JESENIUS SAMARIA, S.R.O. (1378x) Dlhá 47  931 01   ŠAMORíN 
49.  JM-INTERNA, S.R.O. (471x) Veličná 356  027 54   VELIčNá 
50.  K GRYF, S.R.O. (637x) Pomlejská cesta 412/40  931 01   ŠAMORíN 
51.  KALANIN, S.R.O. (386x) Zoborská 3  040 01   KOšICE 
52.  KAMEAT, S.R.O. (584x) Dibrovova č. 2495/25  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
53.  KAMIEM, S.R.O. (817x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
54.  KARDIO-ONKOLÓGIA, S.R.O. (780x) M. Gaceka 2030/17  026 01   DOLNý KUBíN 
55.  KARDIO-SANUS, SPOL.,S.R.O. (433x) P.Horova 14  841 07   BRATISLAVA 
56.  KARDIOCENTRUM NITRA S.R.O (294x) Fraňa Mojtu č.35  949 01   NITRA 
57.  KARDIOCENTRUM, OPERATíVA LEKáRSKA SPOLOčNOSť, SPOL. S R.O. (1206x) Ambra Pietra 33  036 01   MARTIN 
58.  KARDIOCOMP S.R.O. (525x) Letná 45  040 01   KOšICE 
59.  KARDIOMED S.R.O. (449x) P.Dobšinského 13  984 01   LUčENEC 
60.  KARDIONIS, S.R.O. (934x) Tulská 2009/26  026 01   DOLNý KUBíN 
61.  KARDIOPREVENT S.R.O. (788x) Čermeľská 62  040 01   KOšICE 
62.  KARPENKO, S.R.O. (443x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
63.  KRANKAS S.R.O. (3326x) Bratislavská 1  010 01   ŽILINA 
64.  KREMZDRAV S.R.O. (308x) Ul. Dolná 49/21  967 01   KREMNICA 
65.  KRUSKAMED, S.R.O., (476x) Levočská 18  080 01   PREšOV 
66.  L.D.INMED, SPOL. S R.O. (365x) Komenského 461/10  089 01   SVIDNíK 
67.  LAMA MEDICAL CARE,S.R.O. (1339x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
68.  LAŠAN MD S.R.O. (909x) Slovenská 69  080 32   PREšOV 
69.  LC-ONCOMED, S.R.O. (611x) RÚBANISKO II 71  984 03   LUČENEC 
70.  LDP S.R.O. (579x) Narcisová 8  052 01   SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
71.  LEAMED, S R.O. (619x) Námestie Kráľovnej pokoja 3  080 01   PREšOV 
72.  LEGE ARTIS, S.R.O. (676x) Drieňová 38  821 01   BRATISLAVA 
73.  LEHA, S.R.O. (398x) Ladožská 11  040 01   KOšICE 
74.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5109x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
75.  LIEčEBNé TERMáLNE KúPELE, A.S. (1925x) Sklené Teplice 100  966 03   SKLENé TEPLICE 
76.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4669x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
77.  LUMEDIC S.R.O. (628x) Čsl. armády 9  040 01   KOšICE 
78.  LUMOTER, S.R.O. (851x) Fraňa Kráľa č. 2  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
79.  LUNAMED, S.R.O. (1038x) Soblahovská č. 1112/47  911 01   TRENčíN 
80.  M.K.U. MED, S.R.O. (523x) Medená 27  811 02   BRATISLAVA 
81.  M.V. MEDICíNSKE CENTRUM SPOL. S R.O. (962x) Brestovská 60  066 01   HUMENNé 
82.  MADIA, S.R.O. (605x) Fatranská č.12  949 01   NITRA 
83.  MARKOMEDIK, S.R.O. (693x) Mlynské Luhy 24  821 05   BRATISLAVA 
84.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11240x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
85.  MARTINSKá POLIKLINIKA, S.R.O. (2131x) Československej armády 3  036 01   MARTIN 
86.  MASTRA-MEDIC, S.R.O. (388x) Klčové č. 102/27  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
87.  MEBEVA, S.R.O., (539x) Hviezdoslavova 9/9  091 01   STROPKOV 
88.  MED - ALICE S.R.O. (547x) Ružová 1052/14  079 01   VEľKé KAPUšANY 
89.  MED-CENTRUM, S.R.O. (312x) M.R.ŠTEFÁNIKA 40  036 01   MARTIN 
90.  MED-JK, S.R.O. (344x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
91.  MEDAKIR, SPOLOčNOSť S RUčENíM OBMEDZENýM STREDA NAD BODROGOM (3450x) Kamenecká 2  076 31   STREDA NAD BODROGOM 
92.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4259x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
93.  MEDCOM S. R. O. (1300x) Rákocziho č. 5/1  945 01   KOMáRNO 
94.  MEDEND S.R.O. (683x) Kuzmányho 19  040 01   KOšICE 
95.  MEDEOS, S.R.O. (634x) Zlatovská č. 1  911 05   TRENčíN 
96.  MEDI - RAL, S.R.O. (464x) Narcisova č. 6  911 01   TRENčíN 
97.  MEDI RELAX M+M S.R.O. (2270x) Hollého 14  903 01   SENEC 
98.  MEDI-PARMA S.R.O. (677x) Pčoliné 261  067 35   PčOLINé 
99.  MEDIAMBUL,A.S. (1098x) Hviezdoslavova 56  900 31   STUPAVA 
100.  MEDIANUS S.R.O. (879x) Prokopa Veľkého 36  811 04   BRATISLAVA 

Strana č. < späť  tam >