Počet nájdených zariadení 732 (8 strán).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  AGTO., SPOL. S R. O. (345x) Alešovo nábrežie 10  040 01   KOŠICE 
2.  AKIREUM, S.R.O. (701x) Starohájska 2/6755  917 01   TRNAVA 
3.  AKV-AMBULANCIA KLINICKEJ VýžIVY, S.R.O. (404x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
4.  ALBATROS K + K, S.R.O. (459x) Letná 27  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
5.  ALIAN, S.R.O. (780x) Sv.JAKUBA 20  085 01   BARDEJOV 
6.  AMBULANCIA PRAKTIKOM S.R.O. (430x) Voderadská 2  919 35   HRNčIAROVCE NAD PARNOU 
7.  AMBULANCIA V ODBORE VNúTORNé LEKáRSTVO (329x) Hviezdoslavova 56  900 31   STUPAVA 
8.  ANGELUS, S.R.O. (475x) Štítnická 8  048 01   ROžňAVA 
9.  ANGIOCARE, S.R.O. (550x) Malá 7/1340  040 01   KOŠICE 
10.  ARETEUS S.R.O. (478x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
11.  ARTHROS, S.R.O. (591x) KOLLÁROVA 49  036 01   MARTIN 
12.  ASM TN, S.R.O. (363x) Žilinská č. 644/1  911 01   TRENčíN 
13.  AVAIN, S.R.O. (373x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
14.  B & K MED S.R.O. (361x) Hlavná 137  076 52   VEľKý HOREš 
15.  B + B MED, S.R.O. (718x) Maršala Koneva 1  040 01   KOšICE 
16.  BATIAM, S.R.O. (350x) Hodská 373/38  924 01   GALANTA 
17.  BELKAN, S.R.O. (588x) Popradská 58  040 11   KOšICE 
18.  BELMA, S.R.O. (375x) Rákocziho 22  077 01   KRÁĽOVSKÝ CHLMEC 
19.  BEMED, S.R.O. (782x) Tehelná 2684/80  085 01   BARDEJOV 
20.  BENIMED S.R.O. (889x) Rekreačná 2  921 01   PIEšťANY 
21.  BENROD S.R.O. (476x) Kolónia 8  943 42   GBELCE 
22.  BIO B.T. S.R.O. (678x) Na barine 17  841 03   BRATISLAVA 
23.  BIO-FIT, SPOL. S R.O. (1861x) SNP č. 36  941 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
24.  BIOCOR, S.R.O. (398x) Bratislavská 4  010 01   ŽILINA 
25.  CARDIOCONSULT S.R.O. (572x) Čajkovského 5  811 04   BRATISLAVA 1 
26.  CELL B S.R.O. (445x) Na Lúkach 2  934 01   LEVICE 
27.  CENTRUM KLINICKEJ A NATURÁLNEJ REUMATOLÓGIE, S.R.O. (690x) Moyzesova č. 406  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
28.  CHIRAMAX, S.R.O. (295x) M. R. Štefánika 68/9  075 01   TREBIšOV 
29.  CHIRAPED S.R.O. (316x) Prostejovská 33  080 01   PREšOV 
30.  CHIRDIA, S.R.O. (828x) M. R. Štefánika č. 55/2  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
31.  CHIREMED, S. R. O. (701x) ul. Vácka č. 4104/5  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
32.  CHIRINT, S.R.O. (429x) Soblahovská č. 11/18  911 01   TRENčíN 
33.  COR S.R.O. (1071x) B. Bartóka 11  936 01   ŠAHY 
34.  COR VITAE, S.R.O. (460x) Zd. Nejedlého 39  934 01   LEVICE 
35.  CORALL DS, S.R.O. (469x) Gaštanový rad 4177/27  929 01   DUNAJSKá STREDA 
36.  CORINT ALTHEA S.R.O. (601x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
37.  CORP S.R.O. (488x) Zlatá 17  040 01   KOšICE 
38.  CUMULUS S.R.O. (1588x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
39.  DANČMED, S.R.O. (572x) Košická 1182/54  075 01   TREBIšOV 
40.  DIA P & P, S.R.O. (429x) Mudroňova 16  036 01   MARTIN 
41.  DIA-MED ŽALÚDKOVÁ ĽUDMILA, S.R.O. (482x) Pod Lachovcom č. 55/1727  020 01   PúCHOV 
42.  DIAB - INT, S.R.O. (489x) S. Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
43.  DIABINT, S.R.O. (406x) Stred 424  023 54   TURZOVKA 
44.  DIACARE S.R.O. (430x) Narcisová 521/4  945 04   KOMáRNO-NOVá STRáž 
45.  DIACENTRUM, S.R.O. (470x) Považská 12  034 01   RUžOMBEROK 
46.  DIADA, S.R.O., (539x) Pánska 17  085 01   BARDEJOV 
47.  DIADÉM S.R.O. (570x) Mierová 21  982 01   TORNAľA 
48.  DIAINTER, S.R.O. (464x) Mieru 549/16  028 01   TRSTENá 
49.  DIALIP, S.R.O. (436x) Nám.Oslobobditeľov 25  071 01   MICHALOVCE 
50.  DIALIPID, S.R.O. (511x) Reimanova 8  080 01   PREšOV 
51.  DIAMET, S.R.O. (385x) Gaštanová 1908/1  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
52.  DIASPAN, S.R.O., (441x) akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
53.  DIAVITA S.R.O. (413x) Fialkové údolie č. 3  811 01   BRATISLAVA 
54.  DOC. MUDR. BOHUš RENKER, CSC. - INTERNá AMBULANCIA, S.R.O. (332x) V. Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
55.  DOC. MUDR. JOZEF GONSORČÍK, CSC. (545x) Krásnohorská 67  040 11   KOšICE 
56.  DOC. MUDR. MECHÍR JÁN CSC. (564x) Plzenská 5  040 11   KOšICE 
57.  DOC. MUDR. MILAN OCHODNICKÝ, CSC. (518x) Červenej armády 25  036 01   MARTIN 
58.  DOM SRDCA, S.R.O. (488x) Zelená 3  036 08   MARTIN 
59.  DR. RAYMANN S.R.O. (712x) Nábrežie A.Hlinku č.27  920 01   HLOHOVEC 
60.  DR. ŠANTOVá S.R.O. (507x) brnenská 65  040 01   KOšICE 
61.  DUSLO, A.S. (2682x) Administratívna budova ev. č. 1236  927 03   ŠAľA 
62.  ECCLESIA, S.R.O. (811x) Gergelya Czuczora č.1  940 01   NOVé ZáMKY 
63.  EGY-MED, S.R.O. (634x) Hlavná č.326  929 01   DUNAJSKá STREDA 
64.  ENDO-INTERNA, S.R.O. (692x) Dedovec č. 1771/289  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
65.  ENDOGYN S.R.O. (891x) Begova č. 3  984 01   LUčENEC 
66.  ENDOMED, S.R.O. (711x) Komenského 43  040 01   KOšICE 
67.  ENDOMEDICAL, S.R.O. (724x) Bitúnkova 13  940 01   NOVé ZáMKY 
68.  ENDOSERVICE-MAC,S.R.O. (1135x) Demandice 315  935 85   DEMANDICE 
69.  ENDVIVA, S.R.O. (634x) Maloblahovská 25  929 01   DUNAJSKá STREDA 
70.  ENTERON, S.R.O. (659x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
71.  ERGOMED S.R.O. (3186x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
72.  EUGEN, S.R.O. (465x) Piešťanská 35  949 11   NITRA 
73.  EUROREHAB S.R.O. (951x) Oráčska 20  831 06   BRATISLAVA 
74.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3280x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
75.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10749x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
76.  FAKULTNÁ NEMOCNICA NITRA (10738x) Špitálska 6  950 01   NITRA 
77.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10572x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
78.  FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (10945x) Ružinovská 6  826 06   BRATISLAVA 
79.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4842x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
80.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8885x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
81.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8316x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
82.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9957x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
83.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10356x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
84.  FORLIFE N.O. (5585x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
85.  GALENUM S.R.O. (361x) Rajecká 1-3  821 07   BRATISLAVA 
86.  GANAF S.R.O. (623x) Tomášikova 8  040 01   KOšICE 
87.  GASTRO-MED, S.R.O. (663x) Mojmírova 226/14  036 01   MARTIN 
88.  GASTROHAN, S.R.O., (523x) KUKUČÍNOVA 599/62  067 81   BELÁ NAD CIROCHOU 
89.  GASTROINT, S.R.O. (618x) S. Sakalovej 161/16  014 01   BYTčA 
90.  GERIA, S.R.O. (964x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
91.  GERIATRIA S.R.O. (606x) Hviezdoslavova 1  971 01   PRIEVIDZA 
92.  GERIN, S.R.O. (532x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
93.  GIOS, S.R.O., (485x) M.R.Štefánika 187/177B  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
94.  GROLEK S.R.O. (456x) Mäsiarska 27  040 01   KOšICE 
95.  GYNEKO PLUS, S.R.O. (929x) Jenisejská 1/A  040 01   KOšICE 
96.  HAMED S.R.O. (705x) Tulská 2007/16  026 01   DOLNý KUBíN 
97.  HAYAZI, S.R.O. (605x) K dolnej stanici č. 18  911 01   TRENčíN 
98.  HC KLINIKA, SPOL. S R.O. (677x) Pribinova 7  920 01   HLOHOVEC 
99.  HEBEA, S.R.O. (569x) Trebejov 6  044 81   KYSAK 
100.  HEDAK , A.S. (2652x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 1 

Strana č. < späť tam >