Počet nájdených zariadení 6 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  LIEčEBNé TERMáLNE KúPELE, A.S. (1905x) Sklené Teplice 100  966 03   SKLENé TEPLICE 
2.  SLOVTHERMAE, SLOVENSKé LIEčEBNé KúPELE,PODNIK SLUžIEB,š.P. (1709x) Rajská 4  811 08   BRATISLAVA 1 
3.  ŠPECIALIZOVANý LIEčEBNý úSTAV MARíNA, šTáTNY PODNIK (1713x) Sládkovičova 3/311  962 37   KOVáčOVá 
4.  KúPELE DUDINCE, A.S. (1722x) Kúpeľná 106  962 71   DUDINCE 
5.  KúPEľNO-LIEčEBNý úSTAV MV SR ARCO (1817x) 17. novembra č. 6  914 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
6.  PRíRODNé JóDOVé KúPELE Číž, A.S. (1707x) Číž  980 43   Číž