Počet nájdených zariadení 6 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  LIEčEBNé TERMáLNE KúPELE, A.S. (1908x) Sklené Teplice 100  966 03   SKLENé TEPLICE 
2.  KúPELE BRUSNO, A.S. (2372x) Brusno  976 62   BRUSNO 
3.  SLOVTHERMAE, SLOVENSKé LIEčEBNé KúPELE,PODNIK SLUžIEB,š.P. (1711x) Rajská 4  811 08   BRATISLAVA 1 
4.  KúPELE SLIAč A KOVáčOVá A.S. (1755x) Sliač  962 32   SLIAč 
5.  KúPELE DUDINCE, A.S. (1724x) Kúpeľná 106  962 71   DUDINCE 
6.  KúPEľNO-LIEčEBNý úSTAV MV SR ARCO (1818x) 17. novembra č. 6  914 51   TRENčIANSKE TEPLICE