Počet nájdených zariadení 9 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4842x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
2.  VYSOKOšPECIALIZOVANý ODBORNý úSTAV GERIATRICKý SV. LUKášA V KOšICIACH N.O. (1883x) Strojárenská 13  040 01   KOšICE 
3.  HOSPIC HARMÓNIA (649x) HLAVNÁ 97/94  076 33   SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO 
4.  ARCIDIECéZNA CHARITA KOšICE (1243x) Bočná 2  040 01   KOšICE 
5.  SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA (1255x) Jesenského 5  054 01   SPIšSKá NOVá VES 
6.  MEDIKA-R, A.S. (858x) Mýtna 11  811 07   BRATISLAVA 
7.  TOLERANCIA N.O. (835x) č. 1132  925 42   TRSTICE 
8.  DIECéZNA CHARITA NITRA (506x) Samova 4  949 01   NITRA 
9.  OBčIANSKE ZDRUžENIE PRO VITAE (234x) B. Němcovej 21  984 03   LUčENEC