Počet nájdených zariadení 190 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
2.  VNSP LUčENEC,N.O. (6665x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6637x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
5.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
6.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3956x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
7.  POLIKLINIKA GIRALTOVCE ILB S.R.O. (3039x) Kukorelliho 334/16  087 01   GIRALTOVCE 
8.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4630x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
9.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2621x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
10.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3914x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
11.  ERGOMED S.R.O. (3177x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
12.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3160x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
13.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2941x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
14.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3328x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
15.  SALVUS S.R.O. (923x) Narcisová 5  821 01   BRATISLAVA 
16.  POLIKLINIKA-LDCH, S.R.O. (1506x) Ul.kpt. Nálepku 643/10  962 11   DETVA 
17.  INTERNÁ MEDICÍNA S.R.O. (563x) Kováčska 15  080 01   PREšOV 
18.  ZDRUžENIE PRE DUšEVNé ZDRAVIE - INTEGRA, OBčIANSKé ZDRUžENIE (541x) A. Hrehovčíkova 1  071 01   MICHALOVCE 
19.  MEDICAL FIľAKOVO, S.R.O. (1222x) B.Nemcovej č. 4  986 01   FIľAKOVO 
20.  ARCIDIECéZNA CHARITA KOšICE (1241x) Bočná 2  040 01   KOšICE 
21.  ADOS NATÁLIA, S.R.O. (756x) M.R.Štefánika 68  075 01   TREBIšOV 
22.  STREDISKO PROF. JáNA ČERVEňANSKéHO, S.R.O. (613x) Záporožská 12  851 01   BRATISLAVA 5 
23.  SPORT & ENDO CLINIC S.R.O. (599x) Pri Starej prachárni 14  831 04   BRATISLAVA 
24.  POLIKLINIKA STARá TURá, S.R.O. (1165x) Mýtna č. 146  916 01   STARá TURá 
25.  STOMADOS S.R.O. (476x) Javorová 643/8  949 01   NITRA 
26.  SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA (1251x) Jesenského 5  054 01   SPIšSKá NOVá VES 
27.  ÍSIS S.R.O. (859x) Nám. M.R.Štefánika 11  977 01   BREZNO 
28.  MUDR. VOKAĽ JÁN, CSC. (532x) Nový Smokovec 24  062 01   STARý SMOKOVEC 
29.  AMBULANCIA PRAKTICKÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH, S.R.O. (426x) Pod Šibeňou horou 68  085 01   BARDEJOV 
30.  MEDIKA-R, A.S. (855x) Mýtna 11  811 07   BRATISLAVA 
31.  BARDFARM S.R.O (947x) SV. JAKUBA 33  085 01   BARDEJOV 
32.  MIBARD, S.R.O. (828x) SV. JAKUBA 33  085 01   BARDEJOV 
33.  PR SLOVAKIA, SPOL. S R. O. (768x) Čapajevova 23  080 01   PREšOV 
34.  DZS, S.R.O. (438x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
35.  TOLERANCIA N.O. (834x) č. 1132  925 42   TRSTICE 
36.  HLUCHÁŇOVÁ JARMILA - ADOS SESTRIČKA (331x) K dolnej stanici č. 20  911 01   TRENčíN 
37.  BLICKLINGOVÁ MAGDALÉNA - ADOS (360x) Štefánikova č. 19  911 01   TRENčíN 
38.  VACULÍKOVÁ ANNA - ADOS SALUS (377x) Legionárska č. 28  911 01   TRENčíN 
39.  ADOS OAZIS OBČIANSKE ZDRUŽENIE (388x) Slobody  945 01   KOMáRNO 
40.  NOVÝ DOMOV, N.O.,SO SíDLOM VALKOVňA 37 (386x) Heľpa 121  976 68   HEľPA 
41.  ADOS VIA, SPOL. S R.O. (322x) Slovinky 166  053 40   SLOVINKY 
42.  BODNÁROVÁ EDITA (358x) Fraňa Kráľa č.463  049 22   GEMERSKá POLOMA 
43.  ADOS VARGOVÁ ANNA (393x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
44.  SADOS - ĽUBICA HARVANOVá (384x) Masarykova 51  071 01   MICHALOVCE 
45.  BC. ČAČKOVÁ ANNA (390x) Budovateľská 1279/21  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
46.  ADOS HELENA MRAFFKOVÁ (396x) Karpatské nám. 11  831 06   BRATISLAVA 35 
47.  AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI MADOS (387x) Kafendova 4  038 61   VRúTKY 
48.  ADOSKA, S.R.O. (343x) Kollárova 32  917 01   TRNAVA 
49.  ADOS -DôVERA, S.R.O. (379x) Koceľova 29  949 01   NITRA 
50.  ADOS- MGR. TRNKOVÁ KATARÍNA (408x) Bitúnková 13/A  940 01   NOVé ZáMKY 
51.  IMAG, SPOL. S.R.O. (333x) Veľké Orvište 2  922 01   VEľKé ORVIšTE 
52.  ADOS EVA ADAMEKOVÁ (457x) Priekopnícka 17  821 06   BRATISLAVA 214 
53.  ADOS MGR. ANTONIOVÁ KATARÍNA (373x) Námestie Majstra Pavla 39  054 01   LEVOčA 
54.  TAKÁČOVÁ EDITA ADOS (354x) Hlavná 164/43  076 33   SLOVENSKé NOVé MESTO 
55.  ADOS TEREZA (421x) Južná trieda 48  040 01   KOšICE 
56.  GRÉCKOKATOLÍCKA DIECÉZNA CHARITA (350x) Hlavná 2  080 01   PREšOV 
57.  ADOS ELA, S.R.O. (353x) MUDr. Pribulu 1  089 01   SVIDNíK 
58.  ADOS KRAKOVÁ MONIKA (387x) Jánskeho 1  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
59.  ZITA BANíKOVá - ADOS - ATIZ (362x) Západná 66  044 24   POPROč 
60.  DAGMAR ERDELYIOVÁ ADOS (410x) Komenského  071 01   MICHALOVCE 
61.  BRATISLAV.-TRNAVSKÁ ARCIDIECÉZNA CHARITA (397x) Hlavná 43  917 01   TRNAVA 
62.  ADOS CIBULKOVÁ MÁRIA (387x) Komenského 24  010 01   ŽILINA 
63.  ADOS "SESTRIČKA"-POLÁČIKOVÁ RUŽENA (374x) Námestie L. Svobodu 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
64.  HARRIS SLOVAKIA A.S. (403x) Haanova 26  851 04   BRATISLAVA 
65.  ADOS - JANEK S.R.O. (372x) SENECKÁ 4  931 01   ŠAMORÍN 
66.  INTERREHAB S.R.O. (385x) Švabinského 8  851 03   BRATISLAVA 
67.  ADOS CENTRUM POMOCI S.R.O. (403x) Schillerova 17  811 04   BRATISLAVA 
68.  MEDSERVIS, S.R.O. (347x) Brezová 9  937 01   ŽELIEZOVCE 
69.  JANA BACHLEDOVá - AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI SRDCE (364x) Sládkovičova 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
70.  ADOS PRVÁ NEŠTÁTNA ADOS: LAKOTOVÁ Ľ. (396x) Železničná 613  987 01   POLTáR 
71.  PIPÍŠKOVÁ MÁRIA - ADOS RIA (349x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
72.  ANNA BERTOVá - ADOS (385x) Nám. M.Tompu 1  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
73.  ADOS ÍSIS BREZNO V.O.S. (376x) Cesta Oslobodit.655/136  976 46   VALASKá 
74.  ADOS MARTA (407x) Rezedová 3  821 01   BRATISLAVA 
75.  SVETLO NÁDEJE N.O. (359x) Púpavová 24  841 05   BRATISLAVA 
76.  AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI (346x) Štefánikova ul.č.1  909 01   SKALICA 
77.  PHDR. NEMRAVOVÁ BOŽENA - AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI (339x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
78.  OľGA BOTTEKOVá - AGENTúRA DOMáCEJ OšETROVATEľSKEJ STAROSTLIVOSTI (388x) 290  919 10   BUKOVá 
79.  ADOS SAMARITÁN (357x) G.Czuczora 1  940 01   NOVé ZáMKY 
80.  ADOS LUAN:STREĎANSKÁ ANDREA (326x) P.O.Hviezdoslava 3797  955 01   TOPOľčANY 
81.  ADOS GIECIOVÁ GABRIELA (369x) Hviezdoslavova 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
82.  MGR. HANULIAKOVÁ ĽUDMILA - ADOS DÔVERA (311x) Štefániková č. 820  020 01   PúCHOV 
83.  PODHRADSKÁ EVA - ADOS (338x) Kpt. Nálepku č. 11  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
84.  ADOS HARČAROVÁ BEATA (359x) M.Pišúta 2  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
85.  ADOS - MAJZLíKOVá, S.R.O. (354x) A. Kmeťa 28  036 01   MARTIN 
86.  ADOS ALENA SCHVARTZOVÁ (390x) Osloboditeľov 2  038 52   SUčANY 
87.  BC. EVA MIKOLAJOVá (393x) Na Lány 46  010 03   ŽILINA 
88.  ADOS HELENA HAVRANOVá (387x) Komenského 134/4  068 01   MEDZILABORCE 
89.  ADOS KECSKEMETHYOVÁ EDITA (409x) Jarkova 384/2  091 01   STROPKOV 
90.  KADOS S.R.O. (368x) Pražská 4  040 01   KOšICE 
91.  ADOS EM, S.R.O. (399x) Trieda SNP 1  040 11   KOšICE 
92.  ADOS M + M, S.R.O. (403x) Robotnícka 24  044 42   ROZHANOVCE 
93.  ADOS-DS,S.R.O. (407x) Z.Fábryho č.1962/6  929 01   DUNAJSKá STREDA 
94.  MGR. ČERVENÁ MARCELA - ADOS ČERVENÁ, S.R.O. (396x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
95.  ADOS PARTIZÁNSKE S.R.O. (395x) Jašíka č.156/4  958 01   PARTIZáNSKE 
96.  APEX, S.R.O. (318x) Oškerda 109  023 32   SNEžNICA 
97.  ADOS MAJBÍKOVÁ, S.R.O. (338x) V. Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
98.  MEDIK-M, S.R.O. (284x) Kollárova č. 5781  036 01   MARTIN 
99.  KELZA SPOL. S R.O. (302x) Budovateľská 1279/21  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
100.  ADOS CELLADAM INTERNATIONAL SLOVAKIA S.R (418x) Východná 8  082 21   VEľKý ŠARIš 

Strana č. < späť tam >