Počet nájdených zariadení 2 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA RESPIRAčNýCH CHORôB POPRAD-KVETNICA, N.O., (1666x) KVETNICA 414  058 87   POPRAD 
2.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4628x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA