Počet nájdených zariadení 10 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7105x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
2.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2694x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
3.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6578x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
4.  REAL MEN SLOVAKIA, SPOL. S R.O. (854x) Tomášikova 2  040 01   KOšICE 
5.  URO - ONKO S.R.O. (700x) Popradská 26  040 11   KOšICE 
6.  URO CENTRUM S.R.O. (529x) Hurbanova 1/730  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
7.  MUDR. VIKTOR KOVáčIK UROAMB, S.R.O. (491x) Kollárova 3588/28  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
8.  MUDR.ALLAN LORÁND (607x) G.Czuczora 1  940 01   NOVé ZáMKY 
9.  UROL S.R.O. (534x) Moyzesova 2004/5  075 01   TREBIšOV 
10.  MUDR. RICHARD POLáK (626x) Hlavná 42  927 01   ŠAľA