Počet nájdených zariadení 15 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  PHDR. PETER KUCEK -NOVIDEA (611x) Scherfelova 1376/4  058 01   POPRAD 
2.  KUBIšOVá ZDENA PHDR. - VOX PSYCHE (624x) Novohradská 18  990 01   VEľKý KRTíš 
3.  PHDR. BEáTA OSTOVERCHÁ (576x) M. Rázusa 8  071 01   MICHALOVCE 
4.  MGR. ZVODÁROVÁ LÝDIA (627x) Nám. hrdinov 13/2  934 01   LEVICE 
5.  PHDR. HAVLÍKOVÁ TATJANA (566x) Mierové námestie 12  901 01   MALACKY 
6.  PSYCHAGOGIA, SPOL. S R.O. (474x) Garbiarska 3948  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
7.  PHDR. HRUBEJOVÁ VALÉRIA (613x) Šafárikova 35  048 01   ROžňAVA 
8.  PHDR.ZITA KOCHANíKOVá, PSYCHOLóG (587x) Strieborné námestie 2  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
9.  PHDR. STELA JANčáROVá (670x) Nám. Ľ Štúra 1, blok C  010 01   ŽILINA 
10.  PHDR. FRANTIšEK SKOKAN (516x) Juraja Fándlyho 2138/16  010 01   ŽILINA 
11.  PHDR. SVäTOMíR MIHAľOV (558x) Palkovičova 7  040 01   KOšICE 
12.  JACHYM S.R.O. (514x) ul. Ľudovíta Kubányho 1666/6  960 01   ZVOLEN 
13.  PSYCHOPROFIT S.R.O. (438x) Novomeského 6  960 01   ZVOLEN 
14.  PHDR. KATARíNA BUDINSKá - BRAINFITNESS, S.R.O. (516x) Komárňanská 63  940 01   NOVé ZáMKY 
15.  MGR.LUJZA KUCEKOVá - PSYCHOLÓG (598x) Scherfelová 1376/4  058 01   POPRAD