Počet nájdených zariadení 4 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
2.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2562x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA 
3.  STREDOSLOVENSKý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (1188x) nám. L. Svobodu č. 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
4.  DETSKÉ KARDIOCENTRUM SR BRATISLAVA (1628x) Limbova 1  833 40   BRATISLAVA 3