Počet nájdených zariadení 6 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
2.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7105x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
3.  REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (1950x) Ulica mieru 12  073 01   SOBRANCE 
4.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2621x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
5.  INTER. END., S.R.O. (573x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
6.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (4628x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA