Počet nájdených zariadení 15 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
3.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
4.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2621x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
5.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
6.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3914x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
7.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3457x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
8.  MEDI RELAX M+M S.R.O. (2252x) Hollého 14  903 01   SENEC 
9.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6578x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
10.  MUDR. EVA KOPčEKOVá, S.R.O. (334x) Hviezdoslavova 830/1  960 01   ZVOLEN 
11.  NZZ-AMBULANCIA V ODBORE VšEOBECNé LEKáRSTVO (321x) Pri Kríži 26  841 02   BRATISLAVA 
12.  TEAMPREVENT, S.R.O (589x) Vajnorská 40  832 63   BRATISLAVA 
13.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2562x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA 
14.  CENTRUM PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ (905x) Hraničná 2  821 05   BRATISLAVA 
15.  PROFMED S.R.O. (123x) Poliklinika Q, Rúbanisko II  984 03   LUčENEC