Počet nájdených zariadení 9 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  TOBIÁŠDENT, S.R.O. (1143x) Stummerová 1464/42  955 01   TOPOľčANY 
2.  MUDR. PLINTOVIČ PETER (538x) Nám.SNP 15  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
3.  MUDR. JáN KUčERA, ZUBNý LEKáR (471x) Nám. Matice slovenskej 8  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
4.  MUDR. CIFRUŠ ŠTEFAN (468x) OBZS Mieru 246  980 02   JESENSKé 
5.  MUDR. MARTIN ALMášI, STOMATOLóG (590x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
6.  WESTOM, SPOL. S R.O. (392x) Prievidzská č. 28  972 13   NITRIANSKE PRAVNO 
7.  MUDR. GEJZA LAKó, S.R.O. (379x) M. Oláha 3  940 54   NOVé ZáMKY 
8.  MUDR. MILOš NEVICKý (434x) Hlavná 12  040 01   KOšICE 
9.  MUDR. JáN JURKEMíK, CSC. , STOMATOLóG (656x) B.Bartóka 1  979 01   RIMAVSKá SOBOTA