Počet nájdených zariadení 16 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
2.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
3.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4267x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6637x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
5.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5191x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
6.  REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (1950x) Ulica mieru 12  073 01   SOBRANCE 
7.  REGIONáLNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SOBRANCE (1780x) ul. Mieru 12  073 01   SOBRANCE 
8.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
9.  NSP ILAVA, N.O. (3645x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
10.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5425x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
11.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (4835x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
12.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3284x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
13.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3713x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
14.  M.V. MEDICíNSKE CENTRUM SPOL. S R.O. (953x) Brestovská 60  066 01   HUMENNé 
15.  VYSOKOšPECIALIZOVANý ODBORNý úSTAV GERIATRICKý SV. LUKášA V KOšICIACH N.O. (1877x) Strojárenská 13  040 01   KOšICE 
16.  TOLERANCIA N.O. (834x) č. 1132  925 42   TRSTICE