Počet nájdených zariadení 16 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8975x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8785x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  VNSP LUčENEC,N.O. (6664x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
4.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
5.  FORLIFE N.O. (5579x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
6.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4275x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
7.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6637x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
8.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
9.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
10.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8966x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
11.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
12.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7102x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4119x) SNP 19  934 01   LEVICE 
14.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4897x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5098x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
16.  MUDR. JAROMíR MURáNI (465x) SNP 19  934 01   LEVICE