Počet nájdených zariadení 11 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8980x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
2.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
5.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
6.  ŽILPO, S.R.O. (4088x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
7.  MEDILINE S.R.O. (2089x) Partizánska 27  811 06   BRATISLAVA 1 
8.  GYNPOR SK S.R.O. (886x) Hviezdoslavova 1  960 01   ZVOLEN 
9.  GYN.CENTRUM, SPOL. S.R.O. (1252x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
10.  NZZ-GYNOB-MUDR.HALKO, S.R.O. (603x) Malý Rím 595/23  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
11.  GYNDANYS S.R.O. (627x) Hlavná 32  941 07   VEľKý KýR