Počet nájdených zariadení 29 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  PRO BIOS SPOL.,S.R.O., NEšTáTNA POLIKLINIKA (4378x) Ružová dolina 21  821 09   BRATISLAVA 
2.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3352x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
3.  REUMATOLOGICKO-REHABILITAčNé CENTRUM, SPOL. S.R.O. (970x) Zábranie - športová hala  920 01   HLOHOVEC 
4.  NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ CENTRUM (1566x) Trnavská 39  831 04   BRATISLAVA 
5.  CENTRUM KLINICKEJ A NATURÁLNEJ REUMATOLÓGIE, S.R.O. (709x) Moyzesova č. 406  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
6.  MUDR. SOňA ŠIMKOVá (634x) Zimná 67  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
7.  MUDR. ČVERHOVÁ JARMILA (643x) Majerská č. 6  971 01   PRIEVIDZA 
8.  CARE, SPOL. S R.O. (1301x) Senecká 4  931 01   ŠAMORíN 
9.  RE - GYN - A, S.R.O. (756x) Lermontova 3  984 01   LUčENEC 
10.  MUDR. TARBAJOVSKÁ TAMARA (835x) K dolnej stanici č. 18  911 01   TRENčíN 
11.  PREMED - OKO S.R.O. (556x) Mesačná 30  945 01   KOMáRNO 
12.  MUDR. CÍBIK VILIAM, PHD. (831x) č. 539  018 52   PRUSKé 
13.  MUDR. OľGA MOTOšKOVá, PRAKTICKá LEKáRKA PRE DOSPELýCH (577x) Horná 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 
14.  MUDR. OBERTOVÁ EVA (525x) Pauleho č. 2  971 01   PRIEVIDZA 
15.  MUDR. NORBERT MICHALÁK (529x) Ibrányiho 1241/11  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
16.  MUDR. LADISLAV HELCMANOVSKý (556x) Kavečianska cesta 24  040 01   KOšICE 
17.  TANAMED S.R.O. (431x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
18.  MONÁDA NITRA S.R.O. (536x) Hviezdoslavova 1  949 11   NITRA 
19.  MUDR. KORKOŠOVÁ EVA (568x) Medza 5  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
20.  MUDR. JAROSLAVA SOMOROVá, ODBORNý LEKáR (679x) Rudohorská 27  974 11   BANSKá BYSTRICA 
21.  FLEX, S.R.O. (618x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 4 
22.  MUDR. SEKERKOVÁ BOHUSLAVA (578x) PLK Škultétyho 7  036 01   MARTIN 
23.  EVAREHAB, S. R. O. (601x) Levočská 1  064 01   STARá ĽUBOVňA 
24.  MUDR. ZORA GERMANOVá, LEKáRKA (584x) 29. augusta 13  974 01   BANSKá BYSTRICA 
25.  BIOTHERM, SPOL. S R.O. (621x) Cukrová 14  813 39   BRATISLAVA 
26.  MUDR. LADISLAV JANIš (594x) Saratovská 26/A  841 02   BRATISLAVA 
27.  MUDR. DANUšA SIVEKOVá (465x) Súťažná 15  821 08   BRATISLAVA 
28.  MUDR.TEODOR MOCHNáč - AKUPUNKTúRA (405x) Močenok  951 31   MOčENOK 
29.  MUDR. ONDREJ BANGHA (478x) Krajinská 101  825 56   BRATISLAVA