Počet nájdených zariadení 227 (3 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10142x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
2.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10356x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
3.  VNSP LUčENEC,N.O. (6670x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5819x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6514x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
6.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5643x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
7.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7970x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
8.  FORLIFE N.O. (5585x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
9.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3295x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
10.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4275x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
11.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4237x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
12.  PRO VITAE N. O. (6266x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
13.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
14.  NSP MV SR BRATISLAVA (6278x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
15.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7892x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
16.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7112x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
17.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3280x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
18.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4254x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
19.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4902x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3452x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
21.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4219x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
22.  MEDIGYN SPOL. S R.O. (1352x) Robotnícka 12  921 01   PIEšťANY 
23.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5748x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
24.  ŽILPO, S.R.O. (4100x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5825x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4762x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
27.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5653x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
28.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5435x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
29.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2698x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4136x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
31.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3467x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
32.  MEDIREX-MEDICíNSKE CENTRUM, S.R.O. (4218x) Hattalova 12/C  831 03   BRATISLAVA 
33.  MEDI RELAX M+M S.R.O. (2257x) Hollého 14  903 01   SENEC 
34.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3288x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
35.  ENDOGYN S.R.O. (891x) Begova č. 3  984 01   LUčENEC 
36.  SABA - GYN S.R.O. (710x) Banisko č. 1  977 01   BREZNO 
37.  PULSE, S.R.O. (592x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
38.  SKS SLOVENSKO, S.R.O. (1244x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
39.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6580x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
40.  REHÁKOVCI, S.R.O. (745x) Podzávoz 557  022 01   ČADCA 
41.  PEDIGYN S.R.O. (482x) Študentská 1456/19  069 01   SNINA 
42.  EL-MED S.R.O. (533x) Družobná 609/4  990 01   VEľKý KRTíš 
43.  KLEIN & GEFFERTH, SPOL. S R.O. (1498x) Letná 30  040 01   KOšICE 
44.  CARE, SPOL. S R.O. (1269x) Senecká 4  931 01   ŠAMORíN 
45.  GYNPOR S.R.O. (943x) SNP 9  962 31   SLIAč 
46.  SAGAX,S.R.O. (719x) Hlavná 28/7  929 01   DUNAJSKá STREDA 
47.  PREMEDIC S.R.O. (612x) Rajecká 1, 3  821 07   BRATISLAVA 
48.  G.O.MED. S.R.O. (580x) Za Parkom 94O/27  990 01   VEľKý KRTíš 
49.  KASTAMED S.R.O. (763x) Okružná 53/3575  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
50.  MUDR.GABRIELA KOLENIČOVÁ (749x) Severná 2  045 01   MOLDAVA NAD BODVOU 
51.  OLYMPEX S.R.O. (768x) Bazovského 2  841 01   BRATISLAVA 42 
52.  G.T. GYNEKOLOGICKá AMBULANCIA S.R.O. (799x) Zbrojničná 8  040 01   KOšICE 
53.  MUDR. KAPRALČÍKOVÁ DAGMAR (645x) Nemocničná 1944  026 01   DOLNý KUBíN 
54.  ŠESTINA S.R.O. REVúCA,S.R.O. (583x) Škultétyho 676/9  050 01   REVúCA 
55.  MUDR. JANA POPLUHáROVá, S.R.O. (582x) Sládkovičova 13  010 01   ŽILINA 
56.  MUDR.ĎUROVSKá IVETA (590x) Nám.hrdinov 15  934 01   LEVICE 
57.  MUDR. PETER KUBRANSKý, S.R.O. (843x) Hviezdoslavova 13/1864  921 01   PIEšťANY 
58.  MEDILINE S.R.O. (2093x) Partizánska 27  811 06   BRATISLAVA 1 
59.  šIRANEC, S.R.O. (722x) Palárikova 2311  022 01   ČADCA 
60.  PRAKTIK DUO, SPOL. S R.O. (633x) Textilná 23  034 01   RUžOMBEROK 
61.  GYN-PRAKTIK, S.R.O. (496x) Daniela Dlabača 13  010 01   ŽILINA 
62.  ELUMED, S.R.O. (604x) Pribinova č. 910/30  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
63.  MEDIVAS, S.R.O. (715x) Stožok 159  962 02   STOžOK 
64.  CENTRUM PREVENCIE RAKOVINY, S.R.O. (582x) Jesenského 4351/13  036 01   MARTIN 
65.  GYNPOR SK S.R.O. (887x) Hviezdoslavova 1  960 01   ZVOLEN 
66.  GYNCARE SPOL. S R.O. (883x) Štefánikova ulica 30  040 01   KOšICE 
67.  SANATóRIUM HELIOS SK, S.R.O. (1044x) Daniela Michaeliho č. 2  036 01   MARTIN 
68.  GYN-REH, S.R.O. (642x) Nám. 1. mája 1  903 01   SENEC 
69.  RE - GYN - A, S.R.O. (742x) Lermontova 3  984 01   LUčENEC 
70.  GPN S.R.O. (743x) Ružinovská 10  820 07   BRATISLAVA 
71.  GYN.CENTRUM, SPOL. S.R.O. (1253x) Starohájska 2  917 01   TRNAVA 
72.  MUDR. DEZIDER TIMKO - GSA, S.R.O. (877x) Nábrežie 4.apríla 1990  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš 
73.  HEKOL, S.R.O. (704x) Koceľová 29  949 01   NITRA 
74.  GYNAPS S.R.O. (945x) Dunajská 30  811 08   BRATISLAVA 
75.  MEDIFARM NITRA S.R.O. (945x) Andreja Šulgana 2  949 01   NITRA 
76.  GYNCENTRUM S.R.O. (632x) Kremnická 61  040 11   KOšICE 
77.  MULIER, S.R.O. (654x) 29.augusta 20  811 08   BRATISLAVA 
78.  OGAMA S.R.O. (747x) Kyjevské námestie 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
79.  MUDR. ADRIANA IVANČOVÁ (736x) Generála Petrova 13  071 01   MICHALOVCE 
80.  MUDR. MILIAN JURAJ (850x) Strečnianska 13  851 01   BRATISLAVA 
81.  MUDR. KAJABA JOZEF (767x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 4 
82.  MUDR. STANKO TOMÁŠ (731x) Kmeťova 18  940 01   NOVé ZáMKY 
83.  MUDR. NITRAI ANTON (711x) Veľkomoravská č. 9  911 05   TRENčíN 
84.  MUDR. BOHUMÍR NAVRÁTIL (704x) KALINČIAKOVA 14  917 01   TRNAVA 
85.  GYN MEDIC, S.R.O. (598x) Boženy Nemcovej 1136  093 01   VRANOV NAD TOPľOU 
86.  MUDR. MIKULÍK MIROSLAV (699x) Rovniankova 1  851 02   BRATISLAVA 
87.  MUDR. GÁBORIKOVÁ VERONIKA (763x) Líščie údolie 57  842 31   BRATISLAVA 
88.  MUDR. JABLONKOVÁ KATARÍNA (806x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
89.  MUDR. HOSCHEK ALEXANDER (735x) Roľnícka 1  831 07   BRATISLAVA 
90.  MUDR. ĽUBOR LAUDA (765x) Tehelná 26  832 40   BRATISLAVA 
91.  MUDR. KOLLÁRIKOVÁ EMÍLIA (794x) Vajnorská 40  832 65   BRATISLAVA 
92.  MUDR. MIROSLAV FRUš (684x) Legionárska 5256  901 01   MALACKY 
93.  GYNEKOLÓGIA-MUDR. SPIšáKOVá MONIKA, S.R.O. (580x) Hollého 200  015 01   RAJEC 
94.  MUDR. KARDOŠ JAROSLAV (625x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
95.  MUDR. HRUŠKA JÁN (658x) Madačova 1943/5  034 01   RUžOMBEROK 
96.  MUDR. PÉČOVÁ KLAUDIA (634x) Škultétyho 4  036 01   MARTIN 
97.  JOKA GYN, S.R.O. (596x) Liptovská Teplá 144  034 83   LIPTOVSKá TEPLá 
98.  H+PARTNERS, SPOL. S R.O. (629x) Aleja Slobody 1905/7  026 01   DOLNý KUBíN 
99.  MUDR. ŽUFFOVÁ EVA (544x) Zápotočná 580  028 01   TRSTENá 
100.  MUDR. ĎURKECH ĽUBOŠ (616x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 

Strana č. < späť tam >