Počet nájdených zariadení 13 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10356x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
2.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4237x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
3.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
4.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5748x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
5.  ŽILPO, S.R.O. (4100x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
6.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5435x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
7.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2251x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
8.  OSTEOCENTRUM, S.R.O. (785x) Marka Čulena 27  080 01   PREšOV 
9.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2896x) Limbova 12  833 03   BRATISLAVA 37 
10.  REVITA- MEDICENTRUM, S.R.O. (739x) Metodova č.60  949 01   NITRA 
11.  MEDCO, S.R.O. (1142x) Revolučná 3289/1  010 01   ŽILINA 
12.  ORSTOMED, S.R.O. (735x) Jasenovská 2418/197  066 01   HUMENNé 
13.  FIDELITAS, SPOL. S R.O. (697x) Limbová 5  831 01   BRATISLAVA 37