Počet nájdených zariadení 29 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9256x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8982x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10162x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
4.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10606x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8541x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
6.  FORLIFE N.O. (5665x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
7.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4346x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
8.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8358x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
9.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9140x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
10.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6335x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4024x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
12.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (8083x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
13.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7269x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4189x) SNP 19  934 01   LEVICE 
15.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6458x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
16.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (4020x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5247x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4902x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
19.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3352x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
20.  MEDILINE S.R.O. (2146x) Partizánska 27  811 06   BRATISLAVA 1 
21.  MEDIFEM,S.R.O. (776x) Björnsonova 7  811 05   BRATISLAVA 
22.  PREBIOPSIA, S.R.O. (772x) Budapeštianska 5  040 13   KOšICE 
23.  MEDIFARM NITRA S.R.O. (961x) Andreja Šulgana 2  949 01   NITRA 
24.  MUDR. JENDRUŠÁK JOZEF (771x) Kyjevské nám. č 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 1 
25.  GYNONK S.R.O. (583x) ŠROBÁROVA 2682/50  058 01   POPRAD 
26.  PROFERAX, S.R.O. (767x) Limbová 5  833 05   BRATISLAVA 
27.  GYNCENTRUM S.R.O. (642x) Kremnická 61  040 11   KOšICE 
28.  MULIER, S.R.O. (662x) 29.augusta 20  811 08   BRATISLAVA 
29.  OGAMA S.R.O. (765x) Kyjevské námestie 1  974 01   BANSKá BYSTRICA