Počet nájdených zariadení 11 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
2.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
4.  NSP MV SR BRATISLAVA (6262x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
5.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5731x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
6.  MEDICAL PROJECT VIP, S.R.O. (3284x) Nám. Sv. Františka 14  841 04   BRATISLAVA 
7.  MEDIANUS S.R.O. (868x) Prokopa Veľkého 36  811 04   BRATISLAVA 
8.  LAMA MEDICAL CARE,S.R.O. (1326x) Mýtna 5  811 07   BRATISLAVA 
9.  SLOVENSKÁ ZDRAVOTNÍCKA UNIVERZITA (2891x) Limbova 12  833 03   BRATISLAVA 37 
10.  LUNAMED, S.R.O. (1027x) Soblahovská č. 1112/47  911 01   TRENčíN 
11.  KM MANAGEMENT S.R.O (913x) Špitálska 6  949 01   NITRA