Počet nájdených zariadení 65 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (10511x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
2.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (11856x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (7659x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (12191x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (11471x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
6.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (12070x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
7.  VNSP LUčENEC,N.O. (7450x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
8.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (8957x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
9.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (6848x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
10.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (12062x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (8563x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
12.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (6253x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
13.  FORLIFE N.O. (6324x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
14.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4905x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
15.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3803x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
16.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (5046x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
17.  NEMOCNICA HANDLOVÁ - 2. SúKROMNá NEMOCNICA, S. R. O. (4071x) SNP č. 26  972 51   HANDLOVá 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (7794x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
19.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (9540x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
20.  NEMOCNIČNÁ A.S. (9302x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
21.  NSP SV.LUKášA (7352x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
22.  PRO VITAE N. O. (7133x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
23.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5974x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
24.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (10224x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
25.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (10629x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (7376x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
27.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4673x) SNP 19  934 01   LEVICE 
28.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (5059x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
29.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2726x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
30.  REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (2241x) Ulica mieru 12  073 01   SOBRANCE 
31.  REGIONáLNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SOBRANCE (2072x) ul. Mieru 12  073 01   SOBRANCE 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (8285x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
33.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1551x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
34.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (5776x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
35.  NSP ILAVA, N.O. (4326x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
36.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (4146x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (3317x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
38.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (3012x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
39.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (5591x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
40.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5854x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
41.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (6806x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
42.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (4556x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
43.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (5638x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
44.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (6344x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
45.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MILOSRDNí BRATIA, SPOL. S R.O. (5601x) Námestie SNP 10  814 65   BRATISLAVA 
46.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3789x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
47.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4852x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
48.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (5314x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
49.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (4287x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
50.  GERIA, S.R.O. (1112x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
51.  VYSOKOšPECIALIZOVANý ODBORNý úSTAV GERIATRICKý SV. LUKášA V KOšICIACH N.O. (2169x) Strojárenská 13  040 01   KOšICE 
52.  SENIOR-GERIATRICKé CENTRUM N.O. (927x) Vajanského 1  900 01   MODRA 
53.  POLIKLINIKA-LDCH, S.R.O. (1777x) Ul.kpt. Nálepku 643/10  962 11   DETVA 
54.  NSP HLOHOVEC (1200x) Nábrežie A. Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
55.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HLOHOVEC, S.R.O. (981x) Nábrežie A.Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
56.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA HRONOVCE (1432x) Dr. J. Zelenyáka 65  935 61   HRONOVCE 
57.  DFNSP BANSKÁ BYSTRICA (5213x) Nám.L.Svobodu 4  974 01   BANSKá BYSTRICA 
58.  VITALITA N.O. (645x) 113  930 37   LEHNICE 
59.  WESPA, S.R.O. (1252x) Železničná 17  937 01   ŽELIEZOVCE 
60.  MERKATOR,S.R.O. (1115x) Čilistov 62  931 01   ŠAMORíN 
61.  SANATÓRIUM KARPATIA, S.R.O. (543x) POTOČNÁ 11  900 91   LIMBACH 
62.  MEDIKA-R, A.S. (1003x) Mýtna 11  811 07   BRATISLAVA 
63.  GEMERMED S.R.O. (1863x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
64.  MEDICAL-CARE, S.R.O. (851x) Sládkovičova 25  080 01   PREšOV 
65.  LIEčEBňA PRE DLHODOBE CHORýCH ŠTIAVNIčKA (340x) Štiavnička 132  034 01   RUžOMBEROK