Počet nájdených zariadení 3 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10822x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
2.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5291x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
3.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA RESPIRAčNýCH CHORôB POPRAD-KVETNICA, N.O., (1689x) KVETNICA 414  058 87   POPRAD