Počet nájdených zariadení 19 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9255x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8982x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10432x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6670x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
5.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10162x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
6.  VNSP LUčENEC,N.O. (6767x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
7.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7892x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
8.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10822x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
9.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (8089x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
10.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6846x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
11.  PRO VITAE N. O. (6383x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
12.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9140x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
13.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9166x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4024x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
15.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6458x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7184x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4902x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
18.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5763x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
19.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4683x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE