Počet nájdených zariadení 53 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9256x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8982x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10432x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6670x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
5.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10968x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10162x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
7.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5581x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
8.  VNSP LUčENEC,N.O. (6767x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
9.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7892x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
10.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8541x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
11.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5968x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6658x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
13.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10822x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7517x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
15.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5709x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
16.  FORLIFE N.O. (5665x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
17.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4346x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
18.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3399x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
19.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4389x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6846x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
21.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8358x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
22.  PRO VITAE N. O. (6383x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
23.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5291x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
24.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9166x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6335x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4024x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
27.  NEMOCNICA PRE OBVINENÝCH (4178x) Súdna 15  911 96   TRENčíN 
28.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5140x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
29.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (8083x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
30.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7269x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
31.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4636x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4189x) SNP 19  934 01   LEVICE 
33.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4363x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
34.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6458x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
35.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (4020x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
36.  REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (2004x) Ulica mieru 12  073 01   SOBRANCE 
37.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (7184x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
38.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (5065x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
39.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3551x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
40.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2907x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
41.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4376x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
42.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4921x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
43.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5183x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
44.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5989x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
45.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (4027x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
46.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5247x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
47.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4902x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
48.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5763x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
49.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5569x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
50.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4235x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
51.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4702x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
52.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3384x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
53.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3798x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK