Počet nájdených zariadení 38 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
2.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10735x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
3.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
4.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10344x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
5.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
7.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
8.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
9.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
10.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
11.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4267x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6637x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
13.  NSP SV.LUKášA (6284x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
14.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
15.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
16.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5695x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
17.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3956x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
19.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5006x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5419x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
21.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3961x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
22.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2403x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
23.  REGIONáLNA NEMOCNICA SOBRANCE N.O. (1950x) Ulica mieru 12  073 01   SOBRANCE 
24.  REGIONáLNA NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SOBRANCE (1780x) ul. Mieru 12  073 01   SOBRANCE 
25.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
26.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4898x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
27.  NSP ILAVA, N.O. (3645x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
28.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4214x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
29.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1524x) KOMENSKÉHO 134/4  068 14   MEDZILABORCE 
30.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5099x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4759x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
33.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5646x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
34.  ŠPECIALIZOVANá GERIATRICKá NEMOCNICA PODUNAJSKé BISKUPICE (5425x) Krajinská 91  825 56   BRATISLAVA 
35.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3284x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
36.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4632x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
37.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3328x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
38.  NEMOCNICA ZDRAVIE, S.R.O. (1150x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV