Počet nájdených zariadení 74 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (9256x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8982x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10432x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6670x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
5.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10968x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (10162x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
7.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10606x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
8.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5581x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
9.  VNSP LUčENEC,N.O. (6767x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
10.  NEMOCNICE A POLIKLINIKY,N.O. (7892x) Záhradnícka 46  821 08   BRATISLAVA 2 
11.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8541x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6658x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
13.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5709x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
14.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8358x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
15.  MEDCENTRUM, S.R.O. (4365x) J. Milca 33  010 01   ŽILINA 
16.  NEMOCNIČNÁ A.S. (8220x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
17.  NSP SV.LUKášA (6429x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
18.  PRO VITAE N. O. (6383x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
19.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5845x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
20.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (9166x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
21.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (4024x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
22.  NSP MV SR BRATISLAVA (6462x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
23.  NOVAPHARM, S.R.O. (5581x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
24.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7269x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
25.  EUROTRADE SLOVAKIA S.R.O. (3369x) J.Jiskru 8  960 01   ZVOLEN 
26.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4636x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
27.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6458x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
28.  ODBORNý LIEčEBNý úSTAV PSYCHIATRICKý N.O. (1388x) Predná Hora 126  049 01   MURáň 
29.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (5065x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
30.  NSP ILAVA, N.O. (3737x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3551x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
32.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4376x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
33.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA SV. SVORADA ZOBOR, N.O. (2673x) Kláštorská 134  949 88   NITRA 
34.  VOJENSKé ZDRAVOTNíCKE ZARIADENIA, A.S. (1642x) Teplická 81  921 01   PIEšťANY 
35.  NOVAMED, SPOL. S R.O. (5906x) Bernolákova 10  974 05   BANSKá BYSTRICA 
36.  LETECKá VOJENSKá NEMOCNICA A.S. (5183x) Murgašova 1  040 86   KOšICE 
37.  ŽILPO, S.R.O. (4159x) Vysokoškolákov 31  010 08   ŽILINA 
38.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4902x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
39.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5763x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
40.  MEDICíNSKE CENTRUM NITRA, SPOL. S R.O. (2771x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
41.  ERGOMED S.R.O. (3272x) Trieda SNP 48/A  040 11   KOšICE 
42.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3370x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
43.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4235x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
44.  PRO SANUS,A.S. (3923x) Daxnerovo námestie č. 3, Černyševského 14  821 08   BRATISLAVA 
45.  NáRODNý ENDOKRINOLOGICKý A DIABETOLOGICKý úSTAV N. O. (2275x) Ľubochňa  034 91   ĽUBOCHňA 
46.  MEDICíNSKE CENTRUM KOšICE, SPOL. S R.O. (3567x) Brigádnická 2  040 11   KOšICE 
47.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7379x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
48.  BIO-FIT, SPOL. S R.O. (1911x) SNP č. 36  941 51   TRENčIANSKE TEPLICE 
49.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (3032x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
50.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4702x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
51.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3384x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
52.  JM-INTERNA, S.R.O. (476x) Veličná 356  027 54   VELIčNá 
53.  MUDR. KATARíNA PLEVOVá, SPOL. S R.O. (1105x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
54.  VÝCHODOSLOVENSKÝ ÚSTAV SRDCOVÝCH A CIEVNYCH CHORÔB KOŠICE, A.S. (1515x) TRIEDA SNP 1  040 11   KOŠICE 
55.  VIRTUS SNINA, S.R.O. (620x) Strojárska 607  069 01   SNINA 
56.  NÁRODNÝ ÚSTAV REUMATICKÝCH CHORÔB (2075x) Nábr. I.Krasku č.4  921 01   PIEšťANY 
57.  MUDR. SITÁR MARIÁN (851x) Továrenská č. 1408  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
58.  POLIKLINIKA-LDCH, S.R.O. (1550x) Ul.kpt. Nálepku 643/10  962 11   DETVA 
59.  BENIMED S.R.O. (912x) Rekreačná 2  921 01   PIEšťANY 
60.  MUDR. GONOS IVAN (715x) Garbiarska 7  048 01   ROžňAVA 
61.  HC KLINIKA, SPOL. S R.O. (691x) Pribinova 7  920 01   HLOHOVEC 
62.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (2883x) VYŠNÉ HÁGY  059 84   VYŠNÉ HÁGY 
63.  ŠPECIALIZOVANá NEMOCNICA RESPIRAčNýCH CHORôB POPRAD-KVETNICA, N.O., (1689x) KVETNICA 414  058 87   POPRAD 
64.  SANATÓRIUM DR. GUHRA N.O. (1188x) Tatranská Polianka  059 82   TATRANSKá POLIANKA 
65.  SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA N.O. (955x) Tatranská Kotlina  059 54   TATRANSKá KOTLINA, VYSOKé TATRY 
66.  TATRASAN S.R.O. (951x) Nový Smokovec  062 24   NOVý SMOKOVEC 
67.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA KOŠICE (4683x) Tr. SNP 1  040 11   KOŠICE 
68.  ŠROBÁROV ÚSTAV DETSKEJ TARCH, N.O. (2198x) DOLNÝ SMOKOVEC  059 81   DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY 
69.  VýCHODOSLOVENSKý ONKOLOGICKý úSTAV, A.S. (1229x) Rastislavova 43  040 01   KOšICE 
70.  KADERMA MAJTÁN, S.R.O. (762x) POĽOVNÍCKA 380  955 01   TOVARNÍKY 
71.  STREDOSLOVENSKý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (1213x) nám. L. Svobodu č. 1  974 01   BANSKá BYSTRICA 
72.  ÚSTAV šPECIáLNEHO ZDRAVOTNíCTVA A VýCVIKU MO SR LEšť (721x) Lešť  962 63   LEšť 
73.  ORTOVITA, S.R.O. (579x) Republiky 1007/31  010 01   ŽILINA 
74.  MUDR. MáRIA GOFUSOVá (640x) Vojčice 264  076 22   VOJčICE