Počet nájdených zariadení 43 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8980x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
2.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8786x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŽILINA (10135x) Vojtecha Spanyola 43  012 07   ŽILINA 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
5.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10736x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
6.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
7.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10344x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
8.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
9.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRENČÍN (8308x) Legionárska č. 28  911 71   TRENčíN 
10.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5806x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
11.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10560x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
12.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠTEFANA KUKURU V MICHALOVCIACH, N.O. (7298x) Špitálska 1  071 01   MICHALOVCE 
14.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
15.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
16.  FORLIFE N.O. (5580x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
17.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4275x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ČADCA (6637x) Palárikova 2311  022 16   ČADCA 
19.  NEMOCNICA KOšICE-ŠACA A.S. 1. SúKROMNá NEMOCNICA (8190x) Lúčna 57  040 15   KOšICE-ŠACA 
20.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
21.  NSP SV.LUKášA (6284x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
22.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
23.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
24.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7886x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
25.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7105x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4119x) SNP 19  934 01   LEVICE 
27.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6278x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
28.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3961x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
29.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4898x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
30.  NSP ILAVA, N.O. (3645x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
31.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
32.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
33.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LIPTOVSKý MIKULáš (5099x) Palúčanská 25  031 23   LIPTOVSKý MIKULáš 
34.  TOP - MED, A.S. (3513x) Cesta mládeže 1, Limbová 1, Hanulova 7/a, K železnej studienke 13  841 04   BRATISLAVA 4 
35.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3160x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
36.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2941x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
37.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4632x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
38.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3328x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
39.  CUMULUS S.R.O. (1584x) Rastislavova 45  040 01   KOšICE 
40.  VYSOKOšPECIALIZOVANý ODBORNý úSTAV GERIATRICKý SV. LUKášA V KOšICIACH N.O. (1877x) Strojárenská 13  040 01   KOšICE 
41.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6578x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
42.  KLEIN & GEFFERTH, SPOL. S R.O. (1493x) Letná 30  040 01   KOšICE 
43.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2562x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA