Počet nájdených zariadení 10 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6670x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
2.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10606x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
3.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5581x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
4.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU F.D.ROOSEVELTA BANSKá BYSTRICA (10822x) Námestie L.Svobodu č. 1  975 17   BANSKá BYSTRICA 
5.  NEMOCNICA A.LEňA HUMENNé, N.O. (4346x) Nemocničná 7  066 36   HUMENNé 
6.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (9140x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
7.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7269x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
8.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (2883x) VYŠNÉ HÁGY  059 84   VYŠNÉ HÁGY 
9.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6733x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
10.  NáRODNý úSTAV SRDCOVýCH A CIEVNYCH CHORôB, A.S. (2617x) Pod Krásnou hôrkou 1  833 48   BRATISLAVA