Počet nájdených zariadení 123 (2 strany).

Strana č. < späť tam >

No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
2.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
3.  VNSP LUčENEC,N.O. (6665x) nám.Republiky 15  984 39   LUčENEC 
4.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5806x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
6.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
7.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
8.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
9.  FORLIFE N.O. (5580x) Mederčská 39  945 75   KOMáRNO 
10.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3292x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
11.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4267x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
12.  NSP SV.LUKášA (6284x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
13.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
14.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5191x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
15.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5695x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
16.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6121x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
17.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5742x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
18.  NSP MV SR BRATISLAVA (6262x) Fraňa Kráľa č.14  812 72   BRATISLAVA 
19.  NOVAPHARM, S.R.O. (5413x) Šancova 110  832 99   BRATISLAVA 
20.  NÁRODNÝ ONKOLOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA (7105x) Klenová 1  833 10   BRATISLAVA 
21.  MESTSKÁ POLIKLINIKA SEREĎ (4630x) I.Krasku 2464/38  926 00   SEREď 
22.  NEMOCNICA MINISTERSTVA OBRANY SR, A.S. (4527x) Cesta na Červený most 1  833 31   BRATISLAVA 
23.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVICE, N.O. (4119x) SNP 19  934 01   LEVICE 
24.  NSP DUNAJSKÁ STREDA (6278x) ul. Veľkoblahovská  929 01   DUNAJSKá STREDA 
25.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2403x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
26.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
27.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4898x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
28.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4214x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
29.  ŽELEZNIČNÉ ZDRAVOTNÍCTVO KOŠICE, S.R.O. (4791x) MASARYKOVA 9  040 01   KOŠICE 
30.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3914x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
31.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MUDR. L. NáDAšI JéGéHO DOLNý KUBíN (4759x) Nemocničná 1944/10  026 14   DOLNý KUBíN 
32.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5646x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
33.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SPIšSKá NOVá VES, A.S. (4127x) Ul. Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
34.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
35.  POLIKLINIKA SABINOV N.O. (1391x) SNP 1  083 01   SABINOV 
36.  POLIKLINIKA ˝ VEľKé KAPUšANY N.O. ˝ (2452x) Zoltána Fábryho 20  079 01   VEľKé KAPUšANY 
37.  ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (2160x) Mudroňova 14  036 01   MARTIN 
38.  PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICA VEĽKÉ ZÁLUŽIE (1310x) Rínok 334  951 35   VEľKé ZáLUžIE 
39.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4632x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
40.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3713x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
41.  MEDAKIR, SPOLOčNOSť S RUčENíM OBMEDZENýM STREDA NAD BODROGOM (3437x) Kamenecká 2  076 31   STREDA NAD BODROGOM 
42.  MEDCOM S. R. O. (1288x) Rákocziho č. 5/1  945 01   KOMáRNO 
43.  NSP HLOHOVEC (1022x) Nábrežie A. Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
44.  DIADÉM S.R.O. (567x) Mierová 21  982 01   TORNAľA 
45.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HLOHOVEC, S.R.O. (868x) Nábrežie A.Hlinku 27  920 01   HLOHOVEC 
46.  RC&T-ZáCHRANNá A DOPRAVNá ZDRAVOTNá SLUžBA DETVA S.R.O. (1171x) Tajovského č. 5  962 12   DETVA 
47.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3195x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
48.  ÚTPCHAHCH VYŠNÉ HÁGY (2832x) VYŠNÉ HÁGY  059 84   VYŠNÉ HÁGY 
49.  VITA VIA, S.R.O. (563x) Podjavorinskej 14  984 01   LUčENEC 
50.  GNOZA SPOL. S R.O. (1353x) Tovarné 171  094 01   TOVARNé 
51.  MUDR. NOSKOVÁ JANKA (870x) ZS  034 82   LIPTOVSKá TEPLá 
52.  DM RESUSTIC SLOVAKIA,S.R.O. (338x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
53.  HORNONITRIANSKE BANE PRIEVIDZA, A.S. (1008x) Matice slovenskej č. 10  971 71   PRIEVIDZA 
54.  SPIŠSKÁ KATOLÍCKA CHARITA (1251x) Jesenského 5  054 01   SPIšSKá NOVá VES 
55.  ÍSIS S.R.O. (859x) Nám. M.R.Štefánika 11  977 01   BREZNO 
56.  MUDR. MARIAN ILENčíK (432x) Železničná 846/12  990 01   VEľKý KRTíš 
57.  POLIKLINIKA ŠTÚROVO (1374x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
58.  WESPA, S.R.O. (1074x) Železničná 17  937 01   ŽELIEZOVCE 
59.  ADL PLUS, SPOL. S R.O. (566x) Ľ. Štúra 489/9  089 01   SVIDNíK 
60.  KúPELE BRUSNO, A.S. (2368x) Brusno  976 62   BRUSNO 
61.  ŠPECIALIZOVANý LIEčEBNý úSTAV MARíNA, šTáTNY PODNIK (1713x) Sládkovičova 3/311  962 37   KOVáčOVá 
62.  GEMERMED S.R.O. (1575x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
63.  LC - REN, S.R.O. (657x) Nám.republiky 15  984 01   LUčENEC 
64.  BIOS, S.R.O. (912x) NsP, 1. mája  066 01   HUMENNé 
65.  LSPP PRE DETI A DOSPELýCH ZáVADKA NAD HRONOM, V.O.S. (504x) Osloboditeľov 59/699  976 67   ZáVADKA NAD HRONOM 
66.  HELP, S.R.O. (479x) Čajkovského 8  984 01   LUčENEC 
67.  ILTOMA, S.R.O. (492x) Hlavná 52  991 02   DOLNá STREHOVá 
68.  DOZAS - DOPRAVNá-ZDRAVOTNá SLUžBA, S.R.O. SOBRANCE (451x) Prof. Hlaváča 2  073 01   SOBRANCE 
69.  ZÁCHRANNÁ A DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA (1087x) Antolská 11  850 07   BRATISLAVA 
70.  LEGAMED S.R.O (658x) Tomašovská 27  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
71.  INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM S.R.O. (720x) Čierny chodník 34  831 07   BRATISLAVA 
72.  RZP, A.S. (644x) Trenčianska cesta č. 1667/2A  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
73.  ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, S.R.O. (685x) Legionárska č. 28  911 01   TRENčíN 
74.  UCB SERVIS, SPOL. S R.O. (1004x) Trenčianska 56/A  821 08   BRATISLAVA 
75.  DZS - M.K.TRANS, S.R.O. (786x) Špitálska 2  070 01   MICHALOVCE 
76.  MESTSKÁ POLIKLINIKA HURBANOVO (224x) Komárňanská 104  947 01   HURBANOVO 
77.  DOPRAVNO-ZDRAVOTNÁ SLUŽBA, S.R.O. (176x) Nová 211  094 14   SEčOVSKá POLIANKA 
78.  DANIEL OSLANEC - COMFORT CAR (180x) K. Sidora 4990/54  034 01   RUžOMBEROK 
79.  DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA - PETER TKáč (192x) Kľačno 31/13  034 01   RUžOMBEROK 
80.  SANIDOP, S.R.O. (182x) Ševčenkova 18/18  068 01   MEDZILABORCE 
81.  WIENER SAN, S.R.O. (159x) Ulič 310  067 67   ULIč 
82.  ŠVAHLA S.R.O. (201x) Chotčanská 203/101  091 01   STROPKOV 
83.  DOPRAVNá ZDRAVOTNá SLUžBA (180x) Slnečná 165/22  029 01   NáMESTOVO 
84.  ŠTIMAR, SPOL. S.R.O. (197x) Markovičova ul. 42  917 02   TRNAVA 
85.  KATARÍNA HRČKOVÁ - BH (174x) Ľubľanská 2982/8  010 08   ŽILINA 
86.  MUDR. MARTIN BALKO - ZÁCHRANNÁ SLUŽBA (187x) Jelšová 3  831 01   BRATISLAVA 
87.  MEDI-TRANSPORT-SERVIS, SPOL. S R.O. (180x) Lipského 1  841 01   BRATISLAVA 
88.  FRANTIšEK TANKO-DOPRAVNá A ZáCHRANNá SLUžBA (211x) Kopčianska 8  851 01   BRATISLAVA 
89.  VáCLAV EšTOčIN - ESTO (177x) Ondrašovce 7  082 33   ONDRAšOVCE 
90.  ŠTEFAN BREZINA (166x) 267  076 52   VEľKý HOREš 
91.  H.D. S.R.O. TREBIšOV (249x) 17. novembra 959/46  075 01   TREBIšOV 
92.  MEDITRANS VRANOV N.T., V.O.S. (198x) Gorkého 840/9  093 03   VRANOV NAD TOPľOU 
93.  MAROš MACKO MASAN (172x) Medzany 182  082 21   MEDZANY 
94.  PETVAL ZDNR, S.R.O. (171x) Krušovská 2093  955 01   TOPOľčANY 
95.  JáN GODA - DOPRAVNO ZDRAVOTNÁ SLUŽBA (170x) Nová 211  094 14   SEčOVSKá POLIANKA 
96.  I.M.TRANS - KOMJATICE, S.R.O. (194x) Lúčna 1877/1  942 01   ŠURANY 
97.  TIMO ŠURANY , S.R.O. (168x) MDŽ 1835/10  942 01   ŠURANY 
98.  ERŠTE , S.R.O. (193x) Bešeňov 330  941 41   BEšEňOV 
99.  LOMEX, SPOL. S R.O. (214x) Ľadová 172/5  082 71   KRIVANY 
100.  ŠIPULA-ČERNÍK, S.R.O. (182x) Černík 414/6  941 05   ČERNíK 

Strana č. < späť tam >