Počet nájdených zariadení 39 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8989x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
2.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9957x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
3.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10356x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
4.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11159x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6514x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
6.  NSP SKALICA (6396x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
7.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5643x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
8.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7970x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
9.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5202x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
10.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5704x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
11.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6128x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3960x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
14.  VRANOVSKÁ NEMOCNICA, N.O., (3963x) M.R. ŠTEFÁNIKA 187/177 B  093 27   VRANOV NAD TOPĽOU 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6992x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
16.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4902x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3452x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
18.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5653x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
19.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3164x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
20.  RC&T-ZáCHRANNá A DOPRAVNá ZDRAVOTNá SLUžBA DETVA S.R.O. (1173x) Tajovského č. 5  962 12   DETVA 
21.  ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE (1351x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
22.  WESPA, S.R.O. (1077x) Železničná 17  937 01   ŽELIEZOVCE 
23.  ZÁCHRANNÁ A DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA (1089x) Antolská 11  850 07   BRATISLAVA 
24.  RESCUE SYSTÉM S.R.O. (330x) ul. Vysokoškolákov č. 21  010 08   ŽILINA 
25.  EMERGENCY MEDICAL SERVICE-EMS S.R.O (430x) JOLIOTA CURIE 737/41  058 01   POPRAD 
26.  URGENT S.R.O. (532x) časť juh  934 01   LEVICE 
27.  LSE - LIFE STAR EMERGENCY, S.R.O. (578x) Limbova 1  900 01   LIMBACH 
28.  ZZS KYSUCE S.R.O. (517x) Okružná 111/8  022 01   ČADCA 
29.  RESCUE S.R.O. (393x) Železničná 1068  990 01   VEľKý KRTíš 
30.  SVET ZDRAVIA, A.S. (548x) Mamateyova 30  851 04   BRATISLAVA 
31.  DZS OPTIMUS S.R.O. (507x) Wilsonovo nábrežie 4  949 01   NITRA 
32.  ZAMED, S.R.O. (525x) Rákocziho 5/1  945 01   KOMáRNO 
33.  INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM S.R.O. (721x) Čierny chodník 34  831 07   BRATISLAVA 
34.  RZP, A.S. (645x) Trenčianska cesta č. 1667/2A  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
35.  ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, S.R.O. (687x) Legionárska č. 28  911 01   TRENčíN 
36.  UCB SERVIS, SPOL. S R.O. (1005x) Trenčianska 56/A  821 08   BRATISLAVA 
37.  NSP SPIšSKá NOVá VES - ZZS (916x) Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
38.  RESUSTIC - ZEMPLÍN S.R.O. (658x) Rákocziho 42  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
39.  FALCK ZáCHRANNá, A.S. (771x) Moldavská 8/A  040 11   KOšICE