Počet nájdených zariadení 48 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP PRIEVIDZA SO SíDLOM V BOJNICIACH (8980x) Nemocničná č. 2  972 01   BOJNICE 
2.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9952x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
3.  FNSP J.A.REIMANA PREŠOV (10344x) HOLLÉHO 14  081 81   PREŠOV 
4.  MARTINSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA MARTIN (11155x) Kollárova 2  036 01   MARTIN 
5.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
6.  NSP SKALICA (6386x) Koreszkova 7  909 01   SKALICA 
7.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
8.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
9.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
10.  REVúCKA MEDICíNSKO - HUMANITNá, N.O. (5191x) Litovelská 25  050 01   REVúCA 
11.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
12.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5695x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
13.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6121x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
15.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU - VAŠE ZDRAVIE, N.O. (3956x) Kuzmányho nábrežie 28  960 01   ZVOLEN 
16.  NSP NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, N. O. (5006x) M. R. Štefánika č. 1  915 31   NOVé MESTO NAD VáHOM 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MYJAVA (5419x) Staromyjavská č. 59  907 01   MYJAVA 
18.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
19.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU, N.O. (4898x) Nemocničná č.1  990 01   VEľKý KRTíš 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVá BAňA, N.O. (3441x) Cintorínska 20  968 01   NOVá BAňA 
21.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU HNúšťA, N.O. (2819x) ul. Jesenského 102  981 01   HNúšťA 
22.  MESTSKÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRUPINA N.O. (4214x) 29. augusta 23  963 01   KRUPINA 
23.  VŠEOBECNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU ŠAHY, N.O. (3914x) Hontianska cesta č. 49  936 01   ŠAHY 
24.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5646x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
25.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3160x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
26.  POLIKLINIKA ˝ VEľKé KAPUšANY N.O. ˝ (2452x) Zoltána Fábryho 20  079 01   VEľKé KAPUšANY 
27.  RC&T-ZáCHRANNá A DOPRAVNá ZDRAVOTNá SLUžBA DETVA S.R.O. (1171x) Tajovského č. 5  962 12   DETVA 
28.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3195x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
29.  ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE (1350x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
30.  WESPA, S.R.O. (1074x) Železničná 17  937 01   ŽELIEZOVCE 
31.  ZÁCHRANNÁ A DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA (1087x) Antolská 11  850 07   BRATISLAVA 
32.  RESCUE SYSTÉM S.R.O. (330x) ul. Vysokoškolákov č. 21  010 08   ŽILINA 
33.  EMERGENCY MEDICAL SERVICE-EMS S.R.O (430x) JOLIOTA CURIE 737/41  058 01   POPRAD 
34.  URGENT S.R.O. (530x) časť juh  934 01   LEVICE 
35.  LSE - LIFE STAR EMERGENCY, S.R.O. (578x) Limbova 1  900 01   LIMBACH 
36.  ZZS KYSUCE S.R.O. (517x) Okružná 111/8  022 01   ČADCA 
37.  RESCUE S.R.O. (393x) Železničná 1068  990 01   VEľKý KRTíš 
38.  SVET ZDRAVIA, A.S. (547x) Mamateyova 30  851 04   BRATISLAVA 
39.  DZS OPTIMUS S.R.O. (505x) Wilsonovo nábrežie 4  949 01   NITRA 
40.  ZAMED, S.R.O. (525x) Rákocziho 5/1  945 01   KOMáRNO 
41.  INTERNATIONAL RESCUE SYSTEM S.R.O. (720x) Čierny chodník 34  831 07   BRATISLAVA 
42.  RZP, A.S. (644x) Trenčianska cesta č. 1667/2A  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
43.  ZDRAVOTNÁ DOPRAVA, S.R.O. (685x) Legionárska č. 28  911 01   TRENčíN 
44.  UCB SERVIS, SPOL. S R.O. (1004x) Trenčianska 56/A  821 08   BRATISLAVA 
45.  NSP SPIšSKá NOVá VES - ZZS (912x) Jánskeho 1  052 71   SPIšSKá NOVá VES 
46.  RESUSTIC - ZEMPLÍN S.R.O. (657x) Rákocziho 42  077 01   KRáľOVSKý CHLMEC 
47.  FALCK ZáCHRANNá, A.S. (767x) Moldavská 8/A  040 11   KOšICE 
48.  DZS - M.K.TRANS, S.R.O. (786x) Špitálska 2  070 01   MICHALOVCE