Počet nájdených zariadení 51 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NSP POVAŽSKÁ BYSTRICA (8798x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
2.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6524x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
3.  FAKULTNá NEMOCNICA L. PASTEURA KOšICE (10749x) Rastislavova 43  041 90   KOšICE 
4.  FAKULTNÁ NEMOCNICA TRNAVA (9957x) A.Žarnova 11  917 75   TRNAVA 
5.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5493x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
6.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6514x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
7.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7970x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
8.  NSP SV.LUKášA (6292x) Hodská 373/38  924 22   GALANTA 
9.  PRO VITAE N. O. (6266x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
10.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8975x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
11.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5756x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
12.  ONKOLOGICKÝ ÚSTAV SV.ALŽBETY S.R.O. (7892x) Heydukova 10  812 50   BRATISLAVA 
13.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4254x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6992x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
15.  PZC SLOVNAFT A.S. BRATISLAVA (3493x) Vlčie hrdlo 49  821 07   BRATISLAVA 214 
16.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3290x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
17.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7177x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
18.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3164x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
19.  ZDRAVIE MARTIN, S.R.O. (2163x) Mudroňova 14  036 01   MARTIN 
20.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4636x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
21.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2583x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
22.  POLIKLINIKA KYSUCKÉ NOVÉ MESTO (1465x) Belanského 773  024 01   KYSUCKé NOVé MESTO 
23.  MEDICAL FIľAKOVO, S.R.O. (1223x) B.Nemcovej č. 4  986 01   FIľAKOVO 
24.  POLIKLINIKA BANSKá BYSTRICA (1418x) Horná č. 60  974 01   BANSKá BYSTRICA 
25.  MUDR. TOBIÁŠ FRANTIŠEK (836x) Stummerova 42  955 01   TOPOľčANY 
26.  PETRAMED, S.R.O. (898x) Slovenských dobrovoľníkov 984  022 01   ČADCA 
27.  STOMATODENT S.R.O. (722x) Tajovského 5  962 12   DETVA 
28.  DENTAMAX S.R.O. (928x) Janka Kráľa 1  953 01   ZLATé MORAVCE 
29.  MUDR. KARTÁLOVÁ DARINA (883x) Sládkovičova 16  971 01   PRIEVIDZA 
30.  TOBIÁŠDENT, S.R.O. (1145x) Stummerová 1464/42  955 01   TOPOľčANY 
31.  MUDR. SÝKORA IVAN (460x) Mederčská 39  945 01   KOMáRNO 
32.  DUTY - DENT, SPOL. S R.O. (415x) Toryská 1  040 11   KOšICE 
33.  MUDR. PAJTÁŠ IGOR (615x) PLK Q.Rúbanisko II  984 03   LUčENEC 
34.  MUDR. KRÁLIK JÁN (436x) Lieskovská 2298/4  960 01   ZVOLEN 
35.  MUDR. VIERA KRNčOKOVá, ZUBNá LEKáRKA (419x) M.R.Štefánika 24  966 22   LUTILA 
36.  MUDR. MORAVčíKOVá A MUDR. MORAVčíK, S.R.O. (365x) NsP Spanyola 43  010 01   ŽILINA 
37.  MUDR. SNOPEK ĽUBOMÍR (363x) Školská 36  968 01   NOVá BAňA 
38.  TOOTH SERVICE, S.R.O. (617x) Veľkoblahovská 23  929 01   DUNAJSKá STREDA 
39.  MUDR. ŠANDREJOVÁ DIANA (349x) Štefánikova 26  071 01   MICHALOVCE 
40.  DENTA GROUP, S.R.O. (790x) Drieňová 38  821 02   BRATISLAVA 
41.  MUDR. ŠINDLER JURAJ (388x) Moravský Svätý Ján  908 71   MORAVSKý SVäTý JáN 
42.  MUDR.DANIS, S.R.O. (289x) Vodárenská 190/23  930 39   ZLATé KLASY 
43.  SALVETE, S.R.O. (297x) Tichá 51  072 04   TRHOVIšTE 
44.  S-NOBADENT S.R.O. (302x) Nám. Slobody 9  968 01   NOVá BAňA 
45.  MUDR. NICHTOVÁ JÚLIA (460x) Nám.odborárov 7  935 21   TLMAčE 
46.  POLIKLINIKA LIPTOVSKÝ HRÁDOK (1020x) J.D.Matejovie 542  033 80   LIPTOVSKý HRáDOK 
47.  LSPP SPIšSKá NOVá VES, SPOL. S R.O. (1059x) Štefánikovo námestie 3  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
48.  BIOS, S.R.O. (912x) NsP, 1. mája  066 01   HUMENNé 
49.  ZUBNÁ POHOTOVOSŤ V TRENČÍNE, DRUŽSTVO (301x) Palackého 29, P.O. BOX 73  911 01   TRENčíN 
50.  NOVOSTOM,S.R.O. (308x) M.Oláha 3  940 01   NOVé ZáMKY 
51.  LSPP, MUDR. PETRÍK RONALD (280x) PLK, Jánošíkovo nábrežie  031 01   LIPTOVSKý MIKULáš