Počet nájdených zariadení 52 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TREBIšOV, A.S. (6512x) SNP 1079/76  075 01   TREBIšOV 
2.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
4.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
5.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
6.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4267x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
7.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
8.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
9.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
10.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5742x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
11.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4251x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
12.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
13.  NSP ILAVA, N.O. (3645x) Štúrova č. 3  019 01   ILAVA 
14.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
15.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3284x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
16.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
17.  POLIKLINIKA ˝ VEľKé KAPUšANY N.O. ˝ (2452x) Zoltána Fábryho 20  079 01   VEľKé KAPUšANY 
18.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2941x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
19.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4632x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
20.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3713x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
21.  INT - PED, S.R.O. (1084x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
22.  MEDCOM S. R. O. (1288x) Rákocziho č. 5/1  945 01   KOMáRNO 
23.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2577x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
24.  MEDIGI S.R.O. (1146x) Jazmínová 535/3  945 04   KOMáRNO 
25.  MUDR. MARIáN LANDL (1007x) Unín  908 45   UNíN 
26.  MUDR. JANA ŠIšKOVá, PEDIATRIA A DETSKá KARDIOLóGIA (834x) Sládkovičova č. 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
27.  JUVENALIA, S.R.O. (791x) Kodályova 27  929 01   DUNAJSKá STREDA 
28.  MUDR. RUSŇÁKOVÁ ŠARLOTA (735x) OBZS Mudroňova 27  036 01   MARTIN 
29.  MUDR. KŘÍŽKOVÁ JUDITA (849x) Nábrežný rad 3  934 01   LEVICE 
30.  MUDR. MATUŠKOVÁ ANNA (799x) č. 4  972 32   CHRENOVEC 
31.  MUDR. BALABUROVÁ JAROSLAVA (867x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
32.  MUDR. HULAJ METOD (738x) Bystré 307  094 34   BYSTRé 
33.  MUDR. CÍGEROVÁ EVA (687x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
34.  MUDR. NOSKOVÁ JANKA (870x) ZS  034 82   LIPTOVSKá TEPLá 
35.  MUDR. LÁNIOVÁ JANA, MPH. (1078x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
36.  MEDIMADA, S.R.O. (988x) Oslobodenia 166  013 05   BELá 
37.  MUDR. ANNA KRINOVIčOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (719x) Zvolenská 130/6  962 02   VíGľAš 
38.  POLIKLINIKA ŠTÚROVO (1374x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
39.  GEMERMED S.R.O. (1575x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
40.  MESTO KREMNICA - LSPP (968x) Dolná 49/21  967 01   KREMNICA 
41.  POLIKLINIKA PEZINOK (944x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
42.  DOMÉNA BMR S.R.O. (746x) J. Bottu 2  917 01   TRNAVA 
43.  LSPP TRNAVA, S.R.O. (700x) Teodora Tekela 11/6482  917 01   TRNAVA 
44.  LSPP NOVé MESTO NAD VáHOM, S.R.O. (863x) Štefánikova č. 1  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
45.  LSPP LEKÁRSKE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY, S.R.O. (741x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
46.  POLYMORF, S.R.O. (747x) Družstevná č. 752/28  906 13   BREZOVá POD BRADLOM 
47.  SANTE PLUS, S.R.O. (792x) Klokočova 736/30  981 01   HNúšťA 
48.  K&K DOKTOR, S.R.O. (781x) Pod Dielom 330/49  031 05   LIPTOVSKý MIKULáš 
49.  LSPP SPIšSKá NOVá VES, SPOL. S R.O. (1057x) Štefánikovo námestie 3  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
50.  BIOS, S.R.O. (912x) NsP, 1. mája  066 01   HUMENNé 
51.  ZÁCHRANNÁ A DOPRAVNÁ ZDRAVOTNÍCKA SLUŽBA (1087x) Antolská 11  850 07   BRATISLAVA 
52.  LSPP PRE DETI A DORAST, N.O. (353x) Legionárska č. 24  911 01   TRENčíN