Počet nájdených zariadení 85 (1 strana).
No. názov zariadenia ulica, adresa psč mesto
1.  NEMOCNICA ARM.GENERáLA L.SVOBODU, N.O. (5487x) MUDr. Pribulu 412/4  089 01   SVIDNíK 
2.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU SV. BARBORY ROžňAVA, A.S. (5806x) Špitálska 1  048 01   ROžňAVA 
3.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU PARTIZÁNSKE, N.O. (6502x) Nová nemocnica 511  958 14   PARTIZáNSKE 
4.  NEMOCNICA TOPOľčANY, N.O. (5637x) Pavlovova 17  955 20   TOPOľčANY 
5.  NEMOCNICA POPRAD, A.S. (7955x) BANÍCKA 803/28  058 45   POPRAD 
6.  MNSP PROF.MUDR. RUDOLFA KORCA (3292x) Bernolákova 4  953 01   ZLATé MORAVCE 
7.  NEMOCNICA KROMPACHY SPOL. S R.O. (4267x) Banícka štvrť 1  053 42   KROMPACHY 
8.  NEMOCNIČNÁ A.S. (7995x) Duklianskych hrdinov 34  901 22   MALACKY 
9.  PRO VITAE N. O. (6255x) Nemocničná 33  056 01   GELNICA 
10.  FAKULTNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVé ZáMKY (8862x) Slovenská 11  940 34   NOVé ZáMKY 
11.  NEMOCNICA ALEXANDRA WINTERA N.O. (5695x) Winterova 66  921 63   PIEšťANY 
12.  NSP SV.JAKUBA N.O.BARDEJOV (8967x) SV. JAKUBA 21  085 01   BARDEJOV 
13.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BREZNO,N.O. (6121x) Banisko č.1  977 42   BREZNO 
14.  MESTSKÁ POLIKLINIKA ŠURANY (5742x) SNP 2  942 01   ŠURANY 
15.  NEMOCNICA BáNOVCE, S.R.O. (4251x) Hviezdoslavova č. 23/3  957 01   BáNOVCE NAD BEBRAVOU 
16.  REGIONáLNA NEMOCNICA, N.O. (2403x) Bratská 17  969 01   BANSKá ŠTIAVNICA 
17.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU TRSTENá (6982x) ul. Mieru 549/16  028 13   TRSTENá 
18.  P.& P. MED, S.R.O. (1842x) Adyho 34  984 01   LUčENEC 
19.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU MEDZILABORCE, N.O. (1524x) KOMENSKÉHO 134/4  068 14   MEDZILABORCE 
20.  NEMOCNICA S POLIKLINIKOU KRáľOVSKý CHLMEC N.O. (5811x) Nemocničná 8  077 26   KRáľOVSKý CHLMEC 
21.  VšEOBECNá NEMOCNICA S POLIKLINIKOU LEVOčA, A.S. (5646x) Probstnerova cesta 2/3082  054 01   LEVOčA 
22.  NEMOCNICA STROPKOV, S. R. O. (3284x) Akad. Pavlova 321/10  091 01   STROPKOV 
23.  REIMANUS, SPOL. S R.O. (7173x) JURKOVIČOVA 19  080 01   PREŠOV 
24.  ÚZEMNÁ POLIKLINIKA NÁMESTOVO (3160x) ul. Červeného kríža 62/30  029 01   NáMESTOVO 
25.  POLIKLINIKA SABINOV N.O. (1391x) SNP 1  083 01   SABINOV 
26.  MESTSKÁ POLIKLINIKA DUBNICA (2941x) Pod hájom 1288/116  018 41   DUBNICA NAD VáHOM 
27.  ĽUBOVNIANSKA NEMOCNICA N.O. (4632x) OBRANCOV MIERU 3  064 01   STARÁ ĽUBOVŇA 
28.  NEMOCNICA SNINA, S.R.O., (3328x) Sládkovičova 300/3  069 01   SNINA 
29.  NEMOCNICA DR.V.ALEXANDRA (3713x) HUNCOVSKÁ 42  060 01   KEŽMAROK 
30.  SANAREA S.R.O. (927x) Petzvalova 25  010 15   ŽILINA 
31.  INT - PED, S.R.O. (1084x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
32.  MEDCOM S. R. O. (1288x) Rákocziho č. 5/1  945 01   KOMáRNO 
33.  POLIKLINIKA SENICA, N.O. (3195x) Sotinská 1588  905 01   SENICA 
34.  POLIKLINIKA TURČIANSKE TEPLICE (2577x) ul. 9. mája  039 01   TURčIANSKE TEPLICE 
35.  MEDIGI S.R.O. (1146x) Jazmínová 535/3  945 04   KOMáRNO 
36.  DETSKÁ FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU BRATISLAVA (6578x) Limbová 1  833 40   BRATISLAVA 
37.  MUDR. MARIáN LANDL (1007x) Unín  908 45   UNíN 
38.  MUDR. EVA UHRíNOVá, PEDIATER (561x) Jilemnického 106/43  050 01   REVúCA 
39.  MEDICAL FIľAKOVO, S.R.O. (1222x) B.Nemcovej č. 4  986 01   FIľAKOVO 
40.  ZDRAVOOBCHOD, S.R.O. (878x) TORYSKÁ 1  040 11   KOŠICE 
41.  MUDR. VLADIMÍR KARVAJ (431x) Slovenská 28  940 01   NOVé ZáMKY 
42.  MUDR. JANA ŠIšKOVá, PEDIATRIA A DETSKá KARDIOLóGIA (834x) Sládkovičova č. 13  965 01   ŽIAR NAD HRONOM 
43.  SOANRE S.R.O. (863x) 1.mája 2  976 13   SLOVENSKá ĽUPčA 
44.  JUVENALIA, S.R.O. (791x) Kodályova 27  929 01   DUNAJSKá STREDA 
45.  MUDR. SEDLÁČKOVÁ DANIELA (439x) J. D. Matejovie 542  033 01   LIPTOVSKý HRáDOK 
46.  MUDR. MARTA NAGYOVá (443x) Podzámska č.2759/52  926 01   SEREď 
47.  MUDR. TÓTH GABRIEL (519x) Tešedíkovo  925 82   TEšEDíKOVO 
48.  MUDR. ZSÍROSOVÁ AGNESA (505x) OBZS  049 18   LUBENíK 
49.  MUDR. LýDIA JANčíKOVá, S.R.O. (694x) Fatranská 12  949 01   NITRA 
50.  MUDR. RUSŇÁKOVÁ ŠARLOTA (735x) OBZS Mudroňova 27  036 01   MARTIN 
51.  MUDR. KŘÍŽKOVÁ JUDITA (849x) Nábrežný rad 3  934 01   LEVICE 
52.  MUDR. MATUŠKOVÁ ANNA (799x) č. 4  972 32   CHRENOVEC 
53.  MUDR. BALABUROVÁ JAROSLAVA (867x) Nemocničná č. 986  017 01   POVAžSKá BYSTRICA 
54.  MUDR. HULAJ METOD (738x) Bystré 307  094 34   BYSTRé 
55.  MUDR. CÍGEROVÁ EVA (687x) Pod Lachovcom č. 1727/55  020 01   PúCHOV 
56.  MUDR. NOSKOVÁ JANKA (870x) ZS  034 82   LIPTOVSKá TEPLá 
57.  ARGO, S.R.O. (666x) Rieka 1333  022 01   ČADCA 
58.  MUDR. LÁNIOVÁ JANA, MPH. (1078x) Námestie 1. mája 6  903 01   SENEC 
59.  MEDIMADA, S.R.O. (988x) Oslobodenia 166  013 05   BELá 
60.  MUDR. ANNA KRINOVIčOVá, PRAKTICKý LEKáR PRE DOSPELýCH (719x) Zvolenská 130/6  962 02   VíGľAš 
61.  POLIKLINIKA ŠTÚROVO (1374x) Jesenského 85  943 01   ŠTúROVO 
62.  GEMERMED S.R.O. (1575x) Daxnerova 2  979 01   RIMAVSKá SOBOTA 
63.  MESTO KREMNICA - LSPP (968x) Dolná 49/21  967 01   KREMNICA 
64.  POLIKLINIKA PEZINOK (944x) Hollého 2  902 01   PEZINOK 
65.  DOMÉNA BMR S.R.O. (746x) J. Bottu 2  917 01   TRNAVA 
66.  LSPP TRNAVA, S.R.O. (700x) Teodora Tekela 11/6482  917 01   TRNAVA 
67.  LSPP NOVé MESTO NAD VáHOM, S.R.O. (863x) Štefánikova č. 1  915 01   NOVé MESTO NAD VáHOM 
68.  LSPP LEKÁRSKE A ZDRAVOTNÍCKE SLUŽBY, S.R.O. (741x) Pauleho č. 1  971 01   PRIEVIDZA 
69.  POLYMORF, S.R.O. (747x) Družstevná č. 752/28  906 13   BREZOVá POD BRADLOM 
70.  SANTE PLUS, S.R.O. (792x) Klokočova 736/30  981 01   HNúšťA 
71.  K&K DOKTOR, S.R.O. (781x) Pod Dielom 330/49  031 05   LIPTOVSKý MIKULáš 
72.  LSPP SPIšSKá NOVá VES, SPOL. S R.O. (1057x) Štefánikovo námestie 3  052 01   SPIšSKá NOVá VES 
73.  BIOS, S.R.O. (912x) NsP, 1. mája  066 01   HUMENNé 
74.  POLIKLINIKA MOLDAVA NAD BODVOU (384x) ČSA 11  045 25   MOLDAVA NAD BODVOU 
75.  ZACHRáňME žIVOT, N.O. (332x) ČSA 35  045 25   MOLDAVA NAD BODVOU 
76.  MEDICAL GROUP, S.R.O. (390x) Letná 45  040 01   KOšICE 
77.  LSPP PRE DETI A DOSPELýCH ZáVADKA NAD HRONOM, V.O.S. (504x) Osloboditeľov 59/699  976 67   ZáVADKA NAD HRONOM 
78.  HELP, S.R.O. (479x) Čajkovského 8  984 01   LUčENEC 
79.  ILTOMA, S.R.O. (492x) Hlavná 52  991 02   DOLNá STREHOVá 
80.  LSPP, V.O.S. (286x) Rajecká cesta 13/19  013 13   RAJECKé TEPLICE 
81.  KOMPROMIS, SPOL. S R.O. MICHALOVCE (355x) Hviezdoslavova 58  071 01   MICHALOVCE 
82.  LSPP, V.O.S. (276x) Rajecká cesta 13/19  013 13   RAJECKé TEPLICE 
83.  PANDA LSPP, S.R.O. (247x) Nemocničná 1944/10  026 01   DOLNý KUBíN 
84.  MUDR. MARTIN OLEJ (295x) Krupina  963 01   M.R.ŠTEFáNIKA 17 
85.  LSPP PRE DETI A DORAST, N.O. (353x) Legionárska č. 24  911 01   TRENčíN